Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
164 posty 2516 komentarzy

Zapiski spod lasu

Andarian - Mieszkam na górce pod lasem, więc mam szeroką perspektywę spojrzenia na świat.

Watykan i komuniści. Cz.1.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Od początków komunizmu do 1922 roku.

Z założenia staram się unikać tematyki Kościoła Katolickiego. Dla wielu osób stanowi on świętość, o której nie wolno pisać nic krytycznego. Wszelkie insynuacje względem Kościoła, nie poparte twardymi dowodami są odczytywane jako przejaw wrogości względem wiary i wsparcia dla sił antyklerykalnych. Nawet te, które opierają się na dokumentach opublikowanych przez Watykan spotykają się z krytycznym odzewem. Nie mniej jednak, są pewne wydarzenia z historii Kościoła, o których milczeć nie sposób. W szczególności, że rzucają one całkiem nowe światło na wydarzenia minionego wieku. Wydarzenia te dotyczą rewolucji bolszewickiej w Rosji oraz stosunku Kościoła Katolickiego do ustanowionych władz rewolucyjnej władzy sowieckiej. O tych wydarzeniach będzie niniejszy tekst. Wszelkie cytowane w nim fragmenty dokumentów pochodzą bezpośrednio z Watykanu, bądź też od osób bezpośrednio z nim związanych. Osoby, które wierzą w świętość instytucji Kościoła Katolickiego proszę o spokojne przeczytanie poniższego tekstu. Chociaż wiele przytoczonych faktów może im się nie spodobać są one potwierdzone dokumentami zaaprobowanymi przez Watykan.

Pierwszym dokumentem, w którym Watykan odnosi się do ideologii komunizmu jest encyklika papieża Qui pluribus.Miało to miejsce w roku 1846, czyli dwa lata przed opublikowaniem Manifestu Komunistycznego Marksa i Engelsa. Słowa te są często przytaczane przez osoby stojące na stanowisku, że Watykan zawsze sprzeciwiał się ideologii komunistycznej i zwalczał ją całą powagą Kościoła.

"Widmo krąży po Europie - widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy zespoliły się w świętej nagonce przeciwko temu widmu, papież i car..."

Niestety, stosunek Watykanu do komunizmu w latach następujących bezpośrednio po rewolucji bolszewickiej nie był tak jednoznaczny. Polityka Kościoła, jakkolwiek prowadzona na najwyższym poziomie, była polityką kompromisów i ustępstw. Co więcej, w obliczu ujawnionych niedawno dokumentów dotyczący związków finansjery Wall Street z rewolucją, trzeba z przykrością stwierdzić, że polityka ta do dnia dzisiejszego pokutuje negatywnymi konsekwencjami dla całego świata. 

Kiedy po rewolucji lutowej Rosja pod rządami Kiereńskiego dążyła do stabilizacji, Niemcy za sugestią Aleksandra Parvusa wysłali do Petersburga Włodzimierza Lenina, by ten przeprowadził rewolucję. Równocześnie z polecenia Watykanu udali się do Petersburga baron Edward von der Ropp, jako arcybiskup Mohylewa oraz lwowski metropolita hrabia Andrzej Szeptycki. Miało to związek z wielkimi nadziejami Watykanu, który po obaleniu cara liczył na zakończenie wielkiej schizmy. Proces konwersji miał być w założeniu przeprowadzany dwutorowo. Z jednej strony von der Ropp miał zaopiekować się katolikami rytu łacińskiego, Szeptycki natomiast miał przygotować grunt pod budowę struktur unickich, czego efektem było ustanowienie egzarchą rosyjskiego konwertyty Leonida Feodorowa. Rosja po rewolucji lutowej dawała niespotykane dotychczas nadzieje na zakończenie schizmy. Chociaż zarówno rządzący socjaldemokraci Kiereńskiego, jak i rosnący w siłę bolszewicy uznawali zasadę rozdzielności religii od państwa, to z racji państwowego charakteru dominującego w Rosji prawosławia sytuacja taka stawiała Kościół Katolicki w pozycji uprzywilejowanej względem gwałtownie tracących wpływy patriarchów. W efekcie, jak w styczniu patriarcha prawosławny Tichon rzucił klątwę na bolszewików, nazywając ich rządy sztańskimi, tak w pół roku po przejęciu władzy przez Lenina w Petersburgu końcem maja 1918 roku odbyła się kilkutysięczna procesja katolicka w ramach celebracji Bożego Ciała. Nie spotkała się ona z żadnym oporem władz komunistycznych.

Dokładnie w tym czasie do Warszawy przybył nuncjusz papieski, Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Warto zauważyć, że dwaj kolejni następcy Benedykta XV byli bezpośrednimi świadkami efektów wszystkich rodzajów rządów totalitarnych. Eugenio Pacelli - Pius XII był bowiem nuncjuszem papieskim w Monachium zarówno w czasie trwania rewolucji 1918, Bawarskiej Republiki RAD, puczu Monachijskiego jak i późniejszych rządów Adolfa Hitlera. Achille Ratti miał okazję zapoznać się metodami postępowania bolszewików, w czasie Bitwy Warszawskiej oraz już jako papież, będąc świadkiem dojścia Benito Mussoliniego do władzy i jego rządów. Odnośnie Achille Rattiego krąży w Polsce mit mówiący, że obok dyplomaty tureckiego nuncjusz papieski był jedynym dyplomatą, który miał dość odwagi by pozostać w atakowanej przez bolszewików Warszawie. Zgodnie z relacją prof. Frederico Alessandriego z Watykanu działanie to nie wynikało z odwagi a bezpośrednich poleceń z Watykanu, zgodnie z którymi nuncjusz miał wykorzystać zdobycie Warszawy dla nawiązania bezpośredniego kontaktu z władzami bolszewickimi.

W roku 1918 kurs komunistów względem religii ulegał stopniowemu zaostrzeniu. Początkowo zakazano nauczać religii w szkołach, następnie w szkółkach katechetycznych, ostatecznie zarządzono całkowitą nacjonalizację mienia kościelnego. Zgodnie z dekretem z sierpnia 1918 roku obiekty sakralne były udostępniane przez państwo wspólnotom religijnym za zezwoleniem władz administracyjnych. Wszystkie te działania spotkały się z oporem cerkwi, w odróżnieniu do hierarchii katolickiej, która zachowała milczenie, nawet po przejęciu przez władze relikwii i sprzętu liturgicznego. Na jesieni 1918 roku Lenin pisał 

"W walce z przesądami religijnymi należy postępować bardzo ostrożnie. Wielką szkodę wyrządza ten, kto w walce tej urazi uczucia religijne" 

Trzeba przyznać, że stanowisko to stanowiło niejako motto całej polityki Lenina względem Watykanu, aż do jego śmierci i rozpoczęcia w kraju rad walki o władzę. Można zauważyć również, że stosunek władz radzieckich był zdecydowanie różny względem łacinników, którzy w głównej mierze składali się z Polaków (sam von der Ropp przez wielu był uważany za Polaka, niewątpliwie wykazywał też sympatie propolskie), a względem unitów. Sytuacja taka utrzymywała się przez cały okres sprawowania przez Lenina władzy. Unici spotykali się ze zdecydowanie większą dozą tolerancji. Czas wojny polsko-bolszewickiej był okresem, w którym polityka Watykanu względem komunistów w oczach opinii publicznej drastycznie różniła się od stanu faktycznego. Można to wyraźnie zauważyć na podstawie korespondencji między Watykanem, a Moskwą. Watykan upubliczniał tylko te listy, które świadczyły o ostrym sporze papieża z komunistami, gdy w rzeczywistości znaczna część tych kontaktów stanowiła daleko idące, obustronne kompromisy, czego przykładem może być korespondencja dotycząca aresztowania von der Roppa. Po uprzejmej prośbie papieża o zwolnienie von der Roppa Lenin odpisał w przeciągu trzech dni:

"Po otrzymaniu pańśkiego telegramu zażądałem informacji z Piotrogrodu, skąd doniesiono mi, że arcybiskup Ropp nigdy nie był aresztowany. Sprawa dotyczy jego bratanka Egona Resilewicza Roppa, młodego 22 -letniego mężczyzny, aresztowanego za spekulację, który jednakże został powierzony Jamnsenowi Gobaretowi.                                                                                                                                             Lenin"

Niestety nie są znane mi żadne informacje odnośnie tego kim był Jamnsen Gobaret, z treści telegramu wynika jednoznacznie, że osoba ta musiała być znana również stronie papieskiej. Arcybiskup von der Ropp jednakowoż został niedługo później aresztowany, jednak w odróżnieniu od innych więźniów w kraju bolszewickim przetrzymywano go w warunkach przyzwoitych, nie doznał również uszczerbku na zdrowiu, co było ewenementem. Zwolniono go zresztą po pół roku, jeszcze przed zakończeniem wojny polsko-bolszewickiej i umożliwono wyjazd z Rosji (von der Ropp został oskarżony o szpiegowanie na rzecz Polski).

Podpisanie Traktatu Ryskiego stanowiło otwarcie całkowicie nowego rozdziału w stosunkach między władzami bolszewickimi, a Watykanem. W związku ze głodem, który pojawił się w Rosji w 1921 papież Benedykt XV już w sierpniu 1921 wystosował odezwę do świata o pomoc dla głodujących w Rosji. Równocześnie na ręce arcybiskupa Cieplaka przekazano 50 000 dolarów na pomoc humanitarną. Na przełomie 1921 i 1922 prowadzono sekretne rozmowy więdzy stolicą papieską, a Moskwą. Benedykt XV jeszcze tuż przed swoją śmierci liczył na doprowadzenie porozumienia do skutku. W czasie gdy Herbert Hoover doprowadził do skutku misję humanitarną ARA dla Rosji, Watykan również prowadził podobne działania. Wszystkie osoby, które zapoznały się z pracami profesora Anthony C. Suttona odnośnie wkładu Wall Street w rewolucję bolszewicką wiedzą, że w rzeczywistości pomoc humanitarna zamieniła się w program przemysłowy, którego efektem był pierwszy plan pięcioletni, industrializacja Rosji sowieckiej i wprowadzenie tego kraju na ścieżkę zbrojeń. Podobnie pomoc humanitarna Watykanu, za którą osobiście odpowiadał jezuita Edmund Walsh. Zgodnie z informacjami zawartymi w memorandum sporządzonym przez Wilhelma von Brauna, osobę odpowiedzialną za kontakty między Watykanem, a Moskwą utworzone miało być konsorcjum pod kierownictwem dyrektora Orientbank AG w Berlinie, w ramach którego Kościół miał uzyskać 50% udziału w przejętych przez konsorcjum fabrykach sowieckich, dla których to Watykan miał zapewnić personel. Niewielkie udziały Kościoła wynikały z problemów finansowych Watykanu w tamtym czasie. W memorandum tym również napisano, że przedstawiony projekt ma być nagłaśniany jako działanie mające przynieść korzyści Kościołowi, Rosji i Niemcom, zastrzeżono jednak, by możliwie wiele mówiono o pomocy humanitarnej, a możliwie wcale o konsorcjum finansowym. Zgodnie z dalszymi informacjami, faktyczny wkład finansowy Watykanu był nieporównanie mniejszy aniżeli program pomocowy sponsorowany przez Wall Street, którego szacunki opiewają na kwotę większą aniżeli 60 milionów ówczesnych dolarów (wartość około 80 krotnie wyższa od obecnej). 

C.D.N.

KOMENTARZE

 • Smutne informacje.
  Na szczęście Kościół to wierni!

  Czy możliwe, żeby Papieże nie wiedzieli do końca, o tym, co się działo? Czy mogli nie wiedzieć w pełni, co robili ich nuncjusze?
 • @space 18:31:00
  Z tym, że właśnie Ci nuncjusze zostali kolejnymi papieżami !!! Benedykt XV ponoć jeszcze na łożu śmierci krzyczał "Czy przyszedł już telegram z Moskwy?" W następnej części napiszę o stosunku papiestwa do Rapallo i wydarzeniach poprzedzających dojście Stalina do władzy. Tam się robi jeszcze goręcej. Co na swój sposób zabawne, a równocześnie przykre, dane na podstawie których pisałem powyższe opracowanie Watykan upublicznił by ściągnąć z siebie bezpośrednie oskarżenia o współpracę z nazistami. Przypuszczam, że nie przypuszczano, że informacje o współpracy Wall Street zostaną kiedykolwiek ujawnione, co całkowicie zmieniło interpretację ujawnionych powyżej faktów. Co więcej, osoba Edmunda Walsha z każdą kolejną informacją, którą o nim znajduje zdaje się być jeszcze bardziej demoniczna. O nim zresztą będzie w dużej mierze część 2.
 • ...
  To wszystko sa ciekawe szczegoly dotyczace funkcjonowania tej Instytucji od strony 'kuchni'...
  Biblia jest precyzyjna co do paru kwesti...
  Piotr - Zalozyciel religii ktora stala sie nailiczniejsza na ziemii zostal nie bez powowdu opisany 'slowami Jezusa' jako ten ktory zaparl sie mesjasza 3 razy.
  Oczywiscie z prostego faktu ze mowa o paraboli, 'Zaparcie sie Piotra' symbolizuje jedynie odwrocenie sie 'pozniejszego kontynuatora ' od prawdziwych wartosci jakie glosil jezus symboliczne 3 razy.
  Byla 1 i 2 wojna swiatowa i dwukrotnie wierni zostali pozostawieni sami sobie przy biernej postawie BRATA...Ostatni raz 'Piotr' mial sie zaprzec Jezusa tuz przed Switem.
  Kto interesuje sie poczatkami 'poganstwa' opartego scisle na kultach astralnych ten rozumie ze Ery koncza sie okresami symbolicznie nazywanymi NOCA a zaczynaja okresami zwanymi Porankiem.
  Jest to naturalny sposob nazywania etapow Cykli, tych wielkich ktore tak jak i te male sa czescia skladowa mechanizmu ktory odzwierciedla Wielka Matryce naszego wszechswiata.
  'Piotr' mial sie zaprzec 'Jezusa' po raz trzeci tuz przed pianiem koguta czyli chwile przed koncem NOCY ktora symbolizuje upadek moralny ludzkosci z jej destrukcyjnym koncem...
  Jednak, tak jak trafnie zostalo zauwazone, wlasciwy 'Kosciol' to stan Ducha - Umyslu kazdego z osobna i wszystkich tych ktorych lacza wartosci jakie powinny byc DROGA w zyciu kazdej zywej, rozumnej istosty...
 • @KrK
  Jest Babilonem wiekim, nierzadnica.Tak wlasnie mowi BOG w Swym Slowie!
  I to jest FAKT!
  Jest TYLE dokumentow na falszywe nauki KrK, ze kazdy, kto umie czytac zrozumie.
 • @bar-bara 19:49:20
  " Jest Babilonem wiekim, nierzadnica. "

  Bar - bara, piszesz glupoty w tym momencie.
 • @eonmark 19:26:31
  Można by uznać, że z tymi 3-ma zaparciami się wyciągasz wnioski zbyt daleko idące. Jednak słowa Jezusa mają wiele poziomów głębi i stąd jest bardzo możliwe, że Twoja interpretacja jest prawdziwa. Nigdy o niej nie słyszałem, a jest dość ciekawa.

  W związku z tym jest pewna nadzieja, bo przecież Piotr już do końca potem był wierny aż do swojej śmierci na krzyżu, która była jego zwycięstwem, ostatecznym dowodem, że Jezus zmazał jego winę. Podobnie może być z prawdziwym Kościołem, który w końcu będzie triumfował poprzez zapowiedziane męczeństwo w czasach już najbardziej ostatecznych. Chrystus zapowiedział przecież, że bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą. W związku z tym nadal Kościół Katolicki - całą rzeszę wiernych, można uznawać za opokę i w niej trwać dla zbawienia.

  (A czy Kościół nie zaparł się po raz pierwszy za Napoleona?)
 • @eonmark 19:26:31
  /**/
  Jednak, tak jak trafnie zostalo zauwazone, wlasciwy 'Kosciol' to stan Ducha - Umyslu kazdego z osobna i wszystkich tych ktorych lacza wartosci jakie powinny byc DROGA w zyciu kazdej zywej, rozumnej istosty...
  /**/

  Dokładnie to.
 • @ezaw 20:13:17
  I w to wierzę i w tym moja nadzieja na przyszłość.
 • @Andarian 20:18:56
  Nie ma nic innego tak naprawdę. Wszystko inne może jedynie prowadzić lub odwodzić od tego co tak trafnie sformułował eonmark. Czy to Watykan czy Syjoniści czy Faszyści czy Bolszewicy, to wszystko jest właściwie bez znaczenia.


  Liczy się jakość naszej relacji z Bogiem. O to należy dbać w pierwszym rzędzie.
 • "Z założenia staram się unikać tematyki Kościoła Katolickiego"
  A nie lepiej było pozostać przy założeniu?

  Bo w krytykanctwie Kościoła dołącza Pan do znanych isakowiczów-zaleskich, natanków, małkowskich.. i po drugiej stronie barykady.. sów, ziębów, węcławskich-poloków, obirków.... czy jak oni się tam nazywają..

  nie znaju.
 • @eonmark 19:54:22
  Jesli ja pisze gupoty, to znaczy, ze masz dowod.

  Tak wiec czekam na dowod.
 • @space 20:01:09
  Prawdziwego 'Kosciola' brama piekielna nie przemoze bo ten autentyczny TRWA w Sercach ludzi ktorzy wybieraja w zyciu wartosci o jakich uczyl Jezus.
  Miedzypokoleniowa CIAGLOSC tych wartosci jest owym NIESMIERTELNYM KOSCIOLEM jaki zostal zbudowany na Prostocie i Wierze pierwszych Chrzescijan ktorych symbolizowal Petrus - Skala.
  W tym sensie Prawdziwy Kosciol przetrwa, bo pewien procent ludzi w kazdej epoce historycznej, w kazdym pokoleniu, w kazdym regionie, bedzie autentycznie pragnal Wartosci, bedzie sie ich staral trzymac dzieki ciezkiej pracy i swoimi owocami bedzie zachecal nastepne pokolenia do kontynuacji.
  Czym innym natomiast jest Instytucja...
  Ta ma konkretne korzenie historyczne i jezeli czyta sie Biblie dokladnie to nietrudno zrozumiec czym jest Instytucja.
  Jezus jest najlepszym przykladem, jego 'opisany zywot' co jest Prawda a czego nalezy unikac na tej 'Szerokiej Drodze'.

  Co do Napoleona.
  Moim zdaniem nie, dlatego ze tak jak Zycie Jezusa jest PARABOLA tak i wydarzenia w ktorych kontekscie pojawil sie Piotr opisuja 'OSTATNIE MOMENTY' przed 'KULMINACJA'.
  Okres CZASOW OSTATECZNYCH zaczal sie po epoce Napoleona i choc ten torowal droge, to pamietajmy ze napisano ze wszystko potrwa mniej niz 'jedno pokolenie' ( 'a nie minie to pokolenie')
  Oczywiscie jest wiele interpretacji ktore mowia ze 'to pokolenie' jest tym przenosbia na ostatnie pokolenie liczone od momentu zalozenia panstwa Izrael.
  Jest to bardzo mozliwa interpretacja, ale rodzi Implikacje.


  Mniej niz 120 lat...

  Wiemy ze 20 wiek to popis ZLA. Wiemy ze popis zla zaczal sie symbolicznie od wielkiego Wydarzenia ktore choc doslownie nie bylo Globalne to jednak w swiadomosci Kulturowej przeszlo do Historii jako 1 Wojna Swiatowa.
  To prawdopodobnie jest Momentum.Wielki START od ktorego mozna liczyc mniej niz 120 lat...
  Oczywiscie jest to jedna z pewnych mozliwosci, bo do samego konca nie bedzie 100% pewnosci...


  Wiem ze 'nostradamus' mowil o 3 'antychrystach' i ze jeden z nich to mial byc napoleon.
  Jest tez duzo opracowan odnosnie Napoleona jako 'malego rogu' z
  ksiegi Daniela.
  Ale sa to bledne interpretacje(tak mysle)

  Space, wazna rzecza jest tez fakt, by pamietac ze wiekszosc Biblii to Parabole.
  Tak jak Eden, upadek pierwszych ludzi, Kain i Abel...
  Nawet 'odciecie ucha' przez Zelote Piotra jest przenosnia...

  Dam Tobie przyklad:

  Kain zabil Abla...
  Abel symbolizowal 'Pasterzy - Zbieraczy'.
  Kain symbolizowal Rolnikow.
  Wydaje sie ze ta opowiesc jest tylko Alegoria do zaistnialych faktow historycznych w dziejach gatunku ludzkiego na Ziemi.
  Przeciez wiemy ze zanim Gromady Ludzkie zaczely osiadac wiodly wedrowny tryb zycia i uzaleznione byly od zwierzyny hodowlanej.Poniewaz pastwiska nie sa niewyczerpalne trzeba bylo sie przemieszczac wraz ze zwierzetami w poszukiwaniu nowych zrodel pozywienia.
  Nastepnie, zaczely stopniowo zachodzic zmiany w sposobie funkcjonowania ludzi i powoli zaczeto uprawiac ziemie co sprawialo ze ludzie przestali byc skazani na ciagla wedrowke.Mogli wreszcie osiasc.
  Wydawaloby sie ze opowiesc o Ablu i Kainie jest wlasnie pochodna wydarzen jakie przeszly do swiadomosci ludzi. Autentyczne przemiany z biegiem czasu staly sie krazaca Legenda.
  Ale to nie wszystko.
  Wiemy ze ELOHIM mieli problem( albo chcieli by tak to wygladalo - jest to niejasne) z faktem ze Ludzie zaczeli sie jednoczyc i BUDOWAC, czym udowadniali ze nie zmarnowali 'skladnikow odrzywczych' jakie 'wchloneli' wraz ze zjedzeniem 'Owocu z Drzewa Wiedzy'...
  Abel jako symbol Ludzi - Hodowcow - zbieraczy symbolizowal cos glebszego.Symbolizowal Prostote, Harmonie z Natura i szacunek do Natury i Boga...
  Kain ktory jest metafora tej czesci ludzkosci ktora po metamorfozie satala sie Rolnikami symbolizuje zmiany ktore bezpowrotnie zmienia 'Krajobraz' Ziemi...
  Kiedy ludzie zaczeli porzucac Hodowle na rzecz rolnictwa, naturalnym nastepstwem byl osadniczy tryb zycia, To z kolei pociagalo za soba pewna niezaleznosci i dawalo mozliwosc rozpoczecia PROCESU BUDOWANIA.
  Male osady z czasem zaczely przeksztalcac sie w wieksze, te w miasteczka i MIASTA.
  Miasta staly sie z jednej strony kolebkami cywilizacyjnymi odpowiedzialnymi za rozwoj wszystkich dziedzin zycia czlowieka ale z drugiej strony niosly ze soba ciemna strone ktora byla DEMORALIZACJA oraz zbyt wielka WIARA we wlasne MOZLIWOSCI a wiec czysta PYCHA.
  Ta skutkowala tym ze zamiast wiesc zycie zgodne z Naturalnymi Zasadami, w harmoni z Natura i z Pokora wobec Majestatu Boga, ciagnela Czlowieka w kierunku Autodestrukcji jako ostatecznego rezultatu 'odrzucenia prostoty i proby stania sie rownym Bogu...

  Tak wiec biblijna historia o Ablu i Kainie jest gleboka przenosnia na historie DRGI ludzkiego gatunku, ale jest tez wskazowka ze po 'przekroczeniu ' pewnych granic wchodzi sie na sciezke nieuchronnie prowadzaca w okolice pewnych fundamentalnych wyborow.
 • @konserwatystka 20:49:37
  Czyli uważa Pani, że prawdy już nie powinno się pisać?
 • @Andarian 21:04:03
  Oczywiście, że trzeba.. najlepiej zacząć od jądra i istoty komunizmu.

  Napisał Pan?

  Przewiduję, że następny tekst dotyczyć będzie Stanów Zjednoczonych i ich nieporadności w walce ze złym komunizmem.

  A następny będzie o złych Anglikach co to nie dali rady.. Stalinowi.

  I tak dalej, i tym podobne.. każdemu Pan przywali.

  ..a istoty nie ruszy.
 • @eonmark 20:56:41
  Jesteś świetny. Czy te informacje o których piszesz, np. o Kainie i Ablu są gdzieś dostępne czy sam to tak zinterpretowałeś, masz taki dar?

  Właściwie powiedziałeś wszystko. Można to rozwijać na wiele sposobów i używać rożnych języków. Można chociażby zwrócić uwagę na fakt że środowisko w jakim żyjemy ma na nas wpływ. Zmieniając to środowisko naturalne, odcinając się od niego sprowadzamy na siebie nieszczęście. Jezus powiedział abyśmy patrzyli na ptaki, że nie sieją i nie orzą a Bóg o nich nie zapomina.
 • @eonmark 20:56:41
  Czy mogę wykorzystać twój komentarz do "napisania" notki?
 • @ezaw 21:21:37
  Ezaw, ogladalem kiedys program w ktorym rozpatrywano pare przykladow, miedzyinnymi historie Abla i Kaina i tam zasugerowano ze opowiesc o zabojstwie Brata - hodowcy przez Brata - rolnika jest echem wydarzen ktore mialy miejsce w histori ludzkosci na drodze 'przeksztalcen'.
  Jednak wedlug mnie, i jestem tego pewien, tu chodzi o jeszcze glebsza 'Prawde' czyli o nastepstwa jakie za soba niesie owa 'przemiana' z hodowcow - zyjacych w harmoni z Planeta w rolnikow - ciagle scigajacych sie z czasem propagatorow 'wiecznega postepu'...i jest to moja wlasna interpretacja.

  Jezeli chcesz mozesz napisac notke wykorzystujac moj komentarz.
  Wszyscy ludzie czerpia nawzajem od siebie.
  Ja swoj swiatopglad buduje w oparciu o wiedze do ktorej mialem darmowy, wolny dostep i nigdy nie podziekowalem tym od ktorych pewne ciekawe i prawdziwe rzeczy sie dowiedzialem takze uwazam ze kazdy ma prawo dla dobra nas wszystkich do tego by w nieskrempowany sposob rozwijac mysl i wiedze dalej.
 • @konserwatystka 21:18:23
  Następna część będzie o kolejnych latach i dyplomacji między Watykanem, a Moskwą. Istota polega właśnie na tym, że cała historia XX wieku nie jest wynikiem ścierania się komunizmu z faszyzmem, czy też kapitalizmu z komunizmem tylko zwyczajną realizacją ustalonego planu, od którego pojawiały się mniejsze i większe odstępstwa, jednak istotę którego odczuwamy właśnie dzisiaj.
 • @bar-bara 20:50:28
  Bar - bara, nie zawsze piszesz glupoty.
  Czasem piszesz z sensem, ale nie ot chodzi.
  Zasygnalizowalem Tobie tylko ze mylisz sie co do konkretnej tezy.

  Jezeli chodzi o dowody...
  A czy sa dowody na cokolwiek co dotyczy wielkiego spisku.
  Wszystko jest tylko albo logicznie oczywiste albo bardzo prawdopodobne.
  Dowody rozumiane tradycyjnie to nieprawidlowe slowo...
 • @eonmark 21:44:34
  Mówisz o głębszym znaczeniu. Właśnie o tym też pisałem w odpowiedzi (skasowałem). Moim zdaniem ten głębszy sens to jest sposób odżywiania się. Po pierwsze sposób, i to że trzeba na ten pokarm zapracować, ilość pożywienia, a po drugie jego jakość, czy raczej rodzaj.

  Tylko trochę mam wątpliwości co do tego czy Abel był pasterzem. Raczej zbieraczem, takim myśliwym, łowcą.
 • @Andarian
  Encykliki papieży były, jeśli chodzi o ocenę komunizmu, jednoznaczne:

  W 1846 r. Papież Pius IX w encyklice "Qui pluribus" potępił doktrynę komunistyczną.

  Papież Leon XIII w encyklice z 1878 r. "Quo apostolici muneris" określił ideologię komunizmu jako „ śmiertelną zarazę, która ogarnia wewnętrzne organy społeczności ludzkiej i doprowadza je do krańcowego kryzysu„ oraz ostrzegał, że komuniści nadużywają Ewangelii dla usprawiedliwienia lub poparcia swoich tez.

  Wydana 19 marca 1937 r. przez Piusa XI Encyklika " Divisi Redemptors" zawierała zebrane wszystkie doświadczenia, obserwacje i przemyślenia na temat ideologii komunistycznej. Ich ocena była jednoznacznie negatywna.

  Pius XII znosił w milczeniu wiele zniewag. W róznych krajach z różnym nasileniem była prowadzona walka z katolicyzmem, zależnym od pozycji katolików w danym kraju. Tak było w byłej Jugosławi, na Węgrzech, w Polsce. Papież Pius XII jednoznacznie potępił komunizm – od encykliki "Orientales omnes Ecclesias" (23.grudnia 1945), aż do „Ad apostolorum" (29.VI.1958 ) i „ Meminisse iuvat" ( 14.VII.1958), uważając ateizm komunistyczny za największe zagrożenie dla Kościoła katolickiego.

  Papież często występował jako autorytet duchowy, informując świat o przewrotnej działalności komunistów. W 1946 r. uporządkował sytuację katolików w Chinach, tworząc tam hierarchię kościelną, a w 1954 wydał encyklikę "Ad sinarum gentem", w której potępił podejmowane przez komunistów próby rozbicia jedności Kościoła poprzez tworzenie „Chińskiego Kościoła Narodowego".

  Papieże nie byli schizofrenikami, którzy mówili co innego, a postępowali inaczej. Po prostu nie byli demiurgami o nieograniczonych możliwościach działania.
 • @eonmark 22:15:00
  Jesli nie masz dowodow na cokolwiek, to pozostaje twoje slowo i ile jest ono warte.

  Ja wierze w Boga i Slowo Boga, a NIE czlowieka.

  Czlowiek jest omylny.

  Bog NIE jest.

  Komu zatem wierze?

  BOGU!
  Zawsze Jemu!

  Ale jesli myslisz, ze wiesz wiecej.

  Wykaz.
  :)))
 • Fundamentalne encykliki Piusa XI
  http://www.radiovaticana.org/pol/articolo.asp?c=389430

  /w 2007 roku mijało/ 70 lat od ogłoszenia dwóch ważnych dokumentów Piusa XI, skierowanych przeciw reżimom totalitarnym. 14 marca 1937 r. podpisał on encyklikę „Mit brennender Sorge” – „Z dręczącą troską”. Ten zredagowany po niemiecku dokument na temat nazizmu odczytano we wszystkich katolickich kościołach w Trzeciej Rzeszy 21 marca, w przypadającą wtedy Niedzielę Palmową. Natomiast 19 marca tego samego roku Papież podpisał encyklikę „Divini Redemptoris” na temat komunizmu. Atmosferę, w jakiej one powstały, charakteryzuje Pietro Scoppola, profesor historii współczesnej na rzymskim uniwersytecie państwowym „La Sapienza”.

  Prof. Scoppola:

  „Atmosfera publikacji obu tych dokumentów była dość dramatyczna. Zapowiadała już drugą wojnę światową. Jesteśmy na krótko przed tym dramatycznym wydarzeniem, które zdominuje historię XX w. Papież wyraźnie potępia pisemnie oba totalitaryzmy, dwie «świeckie religie»: z jednej strony komunizm przez encyklikę „Divini Redemptoris”, a z drugiej nazizm przez „Mit brennender Sorge”. Są to dwie encykliki o wielkiej sile wyrazu. Dokument o komunizmie został sformułowany może nawet bardziej wyraziście. Wydany przez Piusa XI wyrok potępiający jest znamienny. Zapowiada już zresztą encyklikę „Humani generis unitas”, skierowaną przeciwko nazistowskiemu rasizmowi, która nie została opublikowana, bo Pius XI zmarł przed jej wydaniem. Obecnie wyszła ona na światło dzienne dzięki ostatnim badaniom. Otwarto tajne archiwa watykańskie i również do niedawna nieznane dokumenty pontyfikatu Piusa XI są dostępne dla uczonych. Ujawnia się liczne nowe elementy, bardzo ciekawe dla historii tego pontyfikatu”.

  ..............

  RV: Jakie znaczenie miały oba dokumenty Piusa XI?

  Prof. Scoppola: „Są to encykliki o ogromnej wartości. Wielkie znaczenie w tamtym okresie miało potępienie zjawiska «świeckiej religii», czyli polityki roszczącej sobie pretensje do tego, by objąć całe ludzkie życie i zastąpić wymiar religijny. Równocześnie jest to przestroga na przyszłość. Jeszcze do dziś encykliki te są punktem odniesienia dla wartości związanych z demokracją i wolnością”.
 • @ezaw 22:26:07
  Lowca Ezawie, to byl Nimrod, wielkim lowcom przed Panem.
  W egipcie tego lowce wstawiono na piedestal ponad wszystkich bogow.

  A Abel jest symbolem Hodowcow.
  Zwroc uwage na dary jakie skladali Bogu.
  Co skladal Abel a co Kain.

  Abel i Kain to Etap po 'Dzikich Mysliwych'.

  Pokarm to pojecie 'wieloznaczne'...
 • I jeszcze jedno
  Dziesięciu papieży potępiło tajne towarzystwa w słowach tak surowych i ostrych, jakich rzadko używano w historii Kościoła. Byli to Klemens XII, Benedykt XIV, Pius VII, Pius VI, Leon XII, Pius VIII, Grzegorz XVI, Pius IX, Leon XIII, Pius X i Pius XI. W 1884 roku w encyklice Humanum Genus papież Leon XIII pisał do biskupów całego świata: "Zerwijcie maskę z oblicza wolnomularstwa (tajnego towarzystwa) i ukażcie wszystkim czym ono jest. Dąży ono do całkowitego zburzenia światowego porządku religijnego, który powstał wskutek nauczania prawd chrześcijaństwa i do zastąpienia go nowym stanem rzeczy, opartym na zasadach czystego naturalizmu.

  --------------------------
  Jeszcze raz podkreślam, nie róbmy z Papieży schizofreników, ani pospolitych kanciarzy. Watykan też jest niewątpliwie infiltrowany i skutkiem mogą być błędne decyzje lub umowy poza wiedzą Ojca Świętego, ale do opisu takich zjawisk trzeba używać właściwych słów i stuprocentowych informacji.
 • --------- jedno pytanie
  ---a co Polska z tego wszystkiego ma ??!!! / zakulisowe knowania watykańczyków doprowadziły Polskę do upadku !!! a Naród do nędzy !! /
 • @bar-bara 23:03:24
  ok bar - bara,

  Sama piszesz ze Watykan to Wielka Nierzadnica i nie podajesz zadnych dowodow na poparcie tej Tezy.
  Kiedy odpisuje Tobie ze piszesz glupoty...rzadasz odemnie dowodow i insynuujesz...
  kiedy mowisz o dowodach masz zapewne na mysli ciag logicznych wnioskow opartych na przeslankach...

  Twardych dowodow, bezsprzecznych, nie ma w kwestii Interpretacji Ksiag prorockich...

  Dlatego kazdy bedzie musial odnalezc zgodnosc tej czy innej interpretacji z PRAWDA ktora kazdy z nas otrzymal od BOGA w DARZE.

  Kazdy czlowiek jest niedoskonaly.
  Ja, bar - baro nie jestem wyjatkiem, takze spokojna Twoja potargana : )

  I podtrzymuje...Watykan nie jest WN.
  A jezeli uwazasz ze jest, to napisz dlaczego tak uwazasz i najlepiej poprzyj to zgodnoscia z opisem zawartym w odpowiednich ksiegach.
 • @Rebeliantka 23:39:56
  "Watykan też jest niewątpliwie infiltrowany i skutkiem mogą być błędne decyzje lub umowy poza wiedzą Ojca Świętego, ale do opisu takich zjawisk trzeba używać właściwych słów i stuprocentowych informacji."
  ==========================

  Właśnie, masz rację i jest też kwestia możliwości zmanipulowania decyzji Papieża po odpowiednim "urobieniu", czy wręcz na bezczelnego podsuwanie dokumentów do podpisu, albo wykorzystania biurokracji Watykanu, jednego z członów jak ostatnio w kwestii banku światowego. Agentura jest wszędzie, są już dowody na agentów PRL (czyli sowieckich) wokół Bł. Jana Pawła II. Musieli być i masoni, inne agentury, lobbyści. Liczą się główne dokumenty, encykliki o masonach nawet te z XVIII wieku będziemy czytać jeszcze za tysiąc lat.
 • @Andarian
  Eeeee nic takiego, a już byłem "przerażony" cóżeś za rewelacje znalazł.

  "Niestety, stosunek Watykanu do komunizmu w latach następujących bezpośrednio po rewolucji bolszewickiej nie był tak jednoznaczny."

  To jest głupota, zła intencja, ale bez urazy. Stosunek do komunizmu był zawsze i będzie zawsze jednoznaczny jak do każdej ideologii bez Boga, bez KNS. Natomiast tło polityczne wiele tłumaczy, parcie na ekumenizm, zjednoczenie chrześcijan, zakończenie schizmy. Po prostu nie wiedziano do końca czym będzie bolszewicka Rosja po caracie z cerkwią uzależnioną od władz i nie była Rosja od razu bolszewicka.

  Dyplomacja zawsze tak wygląda, przecież wszyscy rozmawiali z Leninem, później Stalinem, Hitlerem itd Bolszewicy strasznie się rozprawili z cerkwią później i to trwało aż do końca. Teraz ci sami komuniści z KGB jak Putin zrobili się strasznie pobożni. Całkiem jak nasi z PO.

  Nie atakuj Kościoła bez sensu, sam tytuł już jest głupi, jest tezą. Onetowo zabrzmiało.
 • @bar-bara 19:49:20
  Przecież to sie dzieje od dawna. apieże zawsze i notorycznie szli ramie w ramie z władcami tego świata, choc dziw mnie, dlaczego liczni demaskatorzy tego światowego spisku, jakkolwiek podaja skrupulatna wiedzę na temat odnogi świeckej tej piramidy, to juz kościół wyjmuja poza ramy tego wszystkiego i stawiają go na poziomie ofiary, podczas, gdy wszyscy kolejni potomkowie rodów magnackich byłi z nimi w mniejszym lub większym stopniu spokrewnieni i w zasadzie mieli tak wysoki status, że nie odpowiadali pred oficjanym rządem, ale przed samym papieżem. Bardzo wielu papieży wywodzi się z Merowingów.

  A Merowingowie teraz uważają, że papiez ich zdradził, stąd lekkie oziębienie stosunków. Nie wiem o co poszło, ale mam nadzieję sie dowiedzieć.

  Pomijając już nawet historię, która odsłania powiązania papieży z aparatem władzy, pomijając te wszystkie przekazy, których nie byliśmy bezpośrednimi swiadkami, to widać te wszystkie mechanizmy jak na dłoni właśnie dziś, właśnie teraz.

  Nie wiem, czy wiecie, ze papież Benedykt XVi, przeszedł już wszystkich swoich poprzedników, gdyż zwołuje ostatnio i nawet sposnoruje akademie i konferencje w sprawie kosmitów. Zdaje się, ze twoarzystwo wzajemnej adoracji szykuje nam niezła pokazówkę z UFO.

  Jakkolwiek Andarian akurat nie zaprzecza istnieniu UFO, to ja wiem, że to jest ich kolejna ściema. Kidys Bush zadał takie retoryczne pytanie, w którym chodziło o to, jak by świat zareagował, gdyby dowiedział się o wrogu z zewnątrz. Oni to mają na dużo wczesniej przygotowane, stad za pomoca periodykow, ustawianych wywiadów, programów na zamówienie i innych akcjach, promuja po cichutku, stopniowo i powoli kolejny mit kosmitów.

  Zanangazowane są w to horendalne środki finansowe. Jeżeli juz gada o kosmitach sam papież, a nawet jest skłonny ich ochrzcić, to jest to najlepszym wyznacznikiem wiarygodności tego zjawiska.

  Oni już od dawna eksperymentowali ze statkami napędzanymi grawitacyjnym napędem, ale też wykorzystując zaawansowaną wiedzę medyczną, połaczoną z czarami i demonicznymi podszeptami, prowadzą zakrojone na szeroką skalę badania nad nanotechnologią i posuwają się tak daleko, ze normalny człowiek nie jest w stanie tego udźwignąć, to znaczy tej prawdy. To jest poza percepcją wiekszosci ludzi.

  Tymczasem w tajnych podziemnych laboratoriach nazistwoskich naukowców, chemików, bioologów i lekarzy ,eksperymentują oni nad stworzeniem nowej rasy, krzyżując geny, wykorzystując zmainy w DNA. Nie zapominajmy, że to są psychopaci, gotowi posunąć sie do wszystkiego, aby tylko osiagnąć cel.

  W moim rozumieniu jest jasne, że to nie mogą być normalni ludzie, tylko obarczeni duchowym defektem, który prawdopodobnie jest na stałe spleciony z ich naturą.
 • @katerina404 01:43:28
  '' UFO - sciema...''

  Jezeli rozumiesz przez to sotografowane 'guziki', 'kapelusze', 'cygara' to tak.
  Jezeli mowisz o 'latajacych skrzydlach' , 'dzwonach' bedacych sposcizna po nazistach to rowniez zgoda.
  Jezeli wreszcie mowisz o przesmiesznym 'projekcie blue beam' lub o 'suprernowoczesnym - tajnym statku kosmicznym' ktory czeka w podziemiach tajnego laboratorium na zielone swiatlo do odpalenia by zwiesc naiwniakow to tez zgoda.
  Ale...jezeli mowisz ze nie ma obcych cywilizacji ktore zrobily z Ziemi plac GRY, to slabo szukalas.

  Jezeli jednak uznamy ze statki 'obcych' ktore kiedys byc moze pojawia sie na horyzoncie a beda wielkosci naprzyklad miast, i zaczna niszczyc ziemie i prysnie wtedy bajeczka o 'blue beam' i 'wyrobach strefy 51' , wtedy warto juz pojsc za ciosem i uznac ze wszystko lacznie z nami to jedna wielka ILUZJA...
 • @Rebeliantka 23:39:56
  Zawarte w tekście informacje pochodzą właśnie z archiwum watykańskiego. Nie pisałbym tekstu na podstawie pogłosek czy artykułów z "Nie" czy innych takich. Fragment encykliki Qui pluribus cytuję zresztą.
 • @eonmark 02:30:09
  Niestety katerina404 uznała, że dla niej poszukiwanie prawdy wystarczy zakończyć w średniowieczu. Mam nadzieję, że przyjdzie moment kiedy zmieni zdanie, byle nie za późno.
 • @Marek Kajdas 00:55:31
  Co w tytule jest głupiego? Artykuł jest o dyplomacji i stosunkach między Watykanem, a komunistami. Ja Kościoła o nic nie oskarżam, tylko odnoszę się bezpośrednio do potwierdzonych przez Watykan dokumentów i wydarzeń. W drugiej części będzie cytat o stanowisk Piusa XI i kardynała Gasparriego odnośnie komunizmu. Bynajmniej nie były one potępiające (oczywiście nie były również pochlebne).
 • @Andarian 08:52:11
  Czasy zamierzchle w historii gatunku ludzkiego a nie historii cywilizacji...

  Wystarczy ze zastanowi sie nad wymiarami Nowej Jerozolimy ' schodzacej z Nieba' i ksztalcie KULI lub PIRMIDY...
  To tylko male akcenty ktore chowaja sie 'miedzy slowami'

  Andarian co jest najbardziej niezwykle to moment Metamorfozy z Imperium Rzymskiego ktore jawilo sie zydom jako cos bardzo konkretnego symbolicznie w ten piekny sloneczny marsz ku chwale z sol invictus jako hymnem...
  Konstantyn 'otrzymal znak z nieba' i jednym ruchem zamienil jedno w drugie...
  Jak czyta sie legendy okazuje sie ze zawsze w przelomowych momentach historii wladcom ukazywalo sie swiatlo albo biale jelenie albo mieli sny. ..
  Ale to tylko legendy...
 • @eonmark 23:54:35
  Dlaczego twierdze, ze watykan jest wielka nierzadnica?

  BO ma cechy charakteru wielkiej nierzadnicy, ktore sa opisane w Biblii!

  Dokladnie rzecz jednak biorac, to watykan jest corka wielkiej nierzadnicy, bo ta macierz wszystkich nierzadnic swiata istnieje o wiele dluzej niz sam watykan!

  Dlaczego wielka, bo wielkiego nierzadu sie dopuszcza i wielka ilosc ludzi zwodzi. Czyli w naszych czasach, watykan jest wielka nierzadnica, corka swej starej babilonskiej matki.
 • @bar-bara 13:50:47
  To sa te Dowody Bar-baro?
  Poraz kolejny udowadniasz ze nie wiesz co piszesz.
  W zamian powtarzasz bezmyslne bzdurne tezy bez glebszej wlasnej analizy.
  Watykan jako WN bo kolor ubrania biskupow to szkarlat i caly 'ocieka ' w zloto, a do tego zwodzi duze ilosci ludzi...
  Bar- baro nic co napisalas nie jest zgodne z prawdziwym opisem z ksiag biblijnych.
  Zamiast powtarzac bzdury zacznij czytac Biblie sama i szukaj rozwiazania, bo jest.
  Czasem piszesz z sensem.Tym razem kula w plot.
  Pozdrawiam.
 • @eonmark 20:56:41
  Zgadzam sie z toba, ze w Biblii jest glebia.
  Slowo Boga jet spisane pod natchnieniem Ducha Bozego i tylko pod takim natchnieniem moze byc zrozumiale. Czyli zrozumienie dostajemy od Boga, wtedy, kiedy o to zrozumienie prosimy Ojca w niebie.


  Kain zabil Abla.

  Dlaczego to zrobil?

  Przeciez wielbili Tego samego Boga, skladajac Jemu ofiary.

  Wiec dlaczego Bog patrzyl przychylnym okiem na ofiary Abla, a nieprzychylnym na ofiary Kaina?

  W tym jest glebia, trzeba patrzec od strony calego Slowa Boga, by zrozumiec.

  Bog zna nasze serca i wie co mamy w sercu.

  Kain skladal ofiary jako czcza ceremonie, a Abel na prawde z calego SERCA wielbil Boga i dziekowal Bogu skladajac Mu ofiary.

  Dlatego Bogu bardziej sie ofiary Abla podobaly. Bog zwrocil tez uwage Kainowi, by przestal zle myslec o Ablu, bo to grzech i do zlego prowadzi. Ale Kain zamiast sie zmienic, zamiast posluchac Boga, zabil Abla.

  Przez cala Biblie Bog mowi nam, ze NIE chce On czczych ceremonii, wielbienia wargami, lecz chce bysmy wielbili Go calym sercem.

  Dlatego wszystkie religie ze swymi ceremoniami to KAIN, a wszyscy szukajacy Boga i wielbiacy Go nie ceremoniami, ale sercem, sa ABLEM.

  To oczywiscie tylko czesc tego co zawiera opowiesc o Ablu i Kainie.
  Wszystko co spisano w Biblii, spisano dla naszej nauki, bysmy sie czego O BOGU i nas samych nauczyli.

  Bilia to Slowo Boga, to jest zatem rowniez perspektywa Boga, to patrzenie z Jego punktu widzenia i o tym powinnismy pamietac.
 • @eonmark 23:17:29
  Juz to pisalam, ale napisze jeszcze raz.

  Nie tyle wazne co skladali Bogu w ofierze, lecz jak skladali, z jakiego serca.
  Czy skladanie ofiar (zwracanie sie do Boga, wielbieni Go)jest z potrzeby serca-ducha, czy tez z przymusu,czcza ceremonia.


  Linia Kaina, Nimrod..., z nich sa masoni, to budowniczowie, to miasta..., to oddalanie sie od Boga.
  Bog chcial bysmy uprawiali ziemie.
  Do dnia dzisiejszego rolnik jest blizej Boga, niz ludzie z miasta.
  Rolnik wie, ze jesli nie spadnie deszcz kiedy potrzeba bedzie susza i na nic jego charowka na roli.
  Rolnik doskonale wie jak bardzo zalezny jest od Boga.

  Czlowiek z miasta kupi zywosc w sklepie niezaleznie od pogody. Czlowiek z miasta nie czuje zaleznosci od Boga, nie widzi Go na kazdym kroku.


  Piszesz:

  ''Pokarm to pojecie 'wieloznaczne'...''

  Tak. Bo jest pokarm dla ciala.
  I jest pokarm dla ducha.

  O ten duchowy mamy proic Boga w modlitwie Ojcze nasz.
  Pan Jezus powiedzial, ze nie samym chlebem czlowiek zyje.

  Tak jak rolnikowi jest potrzebny deszcz wiosenny, tak nam rowniez jest potrzebny deszcz Slowa Boga, bo wtedy rosniemy i jak rosliny duchowe wydajemy plon.
 • @bar-bara 14:12:39
  Barbaro ladnie sie wymigalas : )

  Bog przyjmuje ofiary Abla bo Abel symbolizowal Prostote, Harmonie z Natura a swoja Zyciowa Aktywnoscia nie sprowadzal mozliwosci Katastrofy na ludzkosc...
  Kain jako protoplasta ludzi budujacych Centra Cywilizacyjne w oczach Boga ktory znal dalekosiezne skutki tej 'Drogi' odtracany by zasygnalizowac ze Bog kocha Prostote co sprawia ze ludzkosc jest bardziej niewinna, blizsza Dzieciom niz Szeroko rozumiane Zaawansowanie cywilizacyjne co z kolei oznacza Przewrotnosc Ludzkosci ktorej wydaje sie ze zjadla wszystkie rozumy.
  Bog patrzac na Jeden i Drugi Symbol Widzial Odlegle w czasie SKUTKI.
  I dano ludzkosc wskazowke co jest mile 'Bogu'.
  Sa domysly niektorych badaczy ze Kain nie zywil zazdrosci wzgledem Abla tylko wzgledem faktu ze ofiary Abla byly laskawie przyjmowane przez Boga ale ze chodzilo o Kobiete....
  Ta Kobieta w plytkiej, pierwszej warstwie przekazu moglaby byc ich siostra ale patrzac nieco glebiej, Kobieta o ktora Kain moglbyc zazdrosny to ZIEMIA...
 • @bar-bara 14:24:57
  Barbaro powtorze ostatni raz. Tu nie ma problemu z rolnikami rozumianymi doslownie...Tu chodzi o nastepstwa dalekosiezne ujarzmienia Ziemi co sprawia ze Ludzkosc nie zmuszona do ciaglej wedrowki mogla wreszcie osiasc i bogata w cyklicznie powracajace zapasy zywnosci mogla skoncentrowac sie na Budowaniu.
  Budowniczy sa Pochodna Rolnikow a nie Pasterzy - Zbieraczy ktorzy prowadzili na wpol koczowniczy tryb zycia.
  To z rolnikow symbolizowanych przez Kaina pochodza wielcy budowniczowie...
  Mam nadzieje ze w koncu zaskoczysz...: )
 • @katerina404 01:43:28
  Zgadza sie.
  Znam te sprawy o ktorych piszesz.

  Widzisz, ludzie sa bardzo naiwni i nie chca uwierzyc w spisek, ktory jest przed ich oczami.
  Sludzy zla wiel robia w ukryciu, w tajemnicy, ale bardzo wiele robia zupelnie otwarcie.
  Podam pewne bardzo proste przyklady: w miastach swiata przed bankiem jest posag byka-cielca, w godlach panstw sa 'ptaki nieczyste' (jak nazywa je Biblia), mamy wolne w pierwszy dzien tygodnia (kto to wymysli? Watykan, nie ma o tym mowy w Biblii).

  Czyz w Biblii nie pisze, ze wielka nierzadnica jest pelna ptaka nieczystego (rozne sa tlumaczenia, zachecam do sprawdzenia w j.oryginalnym, ponizej podam linki).
  Jakiego ptaka nieczystego?
  Przeciez to symboliczny obraz nierazdu jaki sie wielak nierzanica dopuszcza z krolami-wladcami swiata.
  Godla panstw, to ptaki nieczyste.

  Takich przykladow jest tysiace.

  Keterina, papiez nie tylko dopuszcza istnienie UFO, lecz dopuszcza rowniez teorie ewolucji i wiele innych szatanskich wymyslow.
  W ten sposob, ten wielbiony przez miliony czlowiek, poklon oddaje szatanowi i robi to calkiem oficjalnie.


  Jest w Biblii opis drugiej bestii. Ciekawy opis, bo wyglada ona jak baranek, a mowi jak SMOK!
  Wyglada jak chrzescijanin, ale to co mowi jest szatanskie.

  Slowa sa bardzo wazne. Ale aby wiedziec czy slowa, ktore slyszymy sa prawda, czy sa klamstwem szatanskim, trzeba PRZEDE wszyatkim znac DOBRZE Slowo Boga.


  Linki z numerami konkordacji Strong'a
  Cos niecos o Konkordacji Strong'a
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Konkordancja_Stronga

  Klikajac na slowo, lub numer Strong'a jest objasnienie slowa i gdzie jeszcze w Biblii owe slowo wystepuje. Polecam kazdemu, kto chce sprawdzic jak nieudolnie, a czasem wrecz przeciwnie do znaczenia danego slowa tlumacze przetlumaczyli.

  http://interlinearbible.org/revelation/18-2.htm

  http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Rev&c=18&v=2&t=KJV#2
 • @eonmark 02:30:09
  ''Blue beam'' nie jest iluzja i jest iluzja.

  Oczywiescie nikt z nas nie wie o najnowszej technologii, ale wiemy, ze obecnie nie ma problemu, by ''stworzyc'' hologram.

  Biblia mowi, ze przy koncu czasow, beda falszywe cuda, by jesli to mozliwe zwiesc NAWET wybranych!

  Czego potrzebuja wladcy swiata - lacznie z watykanem?
  Potrzebuja, by ludzie zyli w strachu, by czegos sie obawiali.
  Teraz strasza terrorystami, watykan pieklem.

  Pisze w Biblii, ze ludzie beda mdleli ze strachu, lecz my mamy sie nie bac.

  Zobaczysz jak jeszcze wystrasza ludzi.
  Tylko czlowiek w strachu, w panice jest latwy do rzadzenia.
  Zrzeknie sie calkowicie wolnosci, dla bezpiecznstwa.
 • @eonmark 14:31:02
  Wcale sie nie wymigalam.

  Piszesz:
  ''Sa domysly niektorych badaczy...''

  Patrzysz na Biblie tak, jakbys mial ja zrozumiec zmyslowo-cielesnie-twoim rozumem.

  W ten sposob bedziesz Szawlem, a mamy byc Pawlem.
  Czyli to same Pismo, ale inne zrozumienie.

  Jesli bedziesz chcial ''szkielkiem i okiem'' zrozumiec, to zrozumiesz niewiele.

  Szawel sie sam w Pawla nie zmienil.
  Nie zmienili go tez zadni ludzie, ktorzy pojeli juz prawde.

  Tylko Stworca daje nam zrozumienie. To jest WIELOKROTNIE podkreslone w Biblii.

  Jesli ktos mysli, ze wlasnym rozumem cos zrozumie ze Slowa Boga, to uwierzyl szatanowi: bedziecie jak Bog.

  Nie jestesmy jak Bog i dlatego Jego Slowa sami nie zrozumiemy.
 • @eonmark 14:41:04
  Z Kaina, Nimroda sa masoni, wielcy budowniczowie i buduja.

  Zobacz jak ''ladnie'' watykan zbudowali. I po co zbudowali?
  Komu zbudowali? Bogu, czy sobie?

  Co tam skladaja w ofierze? Czcze ceremonie. Czy Bog potrzebuje tego?
  Oczywiscie, ze nie.
  Ale szatan potrzebuje. On ma tu na ziemi swa siedzibe i ma zadanie o wykonania: zwiesc tych, ktorzy Boga nie chca sluchac BEZposrenio.

  Jak szatan kusil Ewe, zwrocil sie o niej: czy rzeczywiscie Bog powiedzial...

  Co z tego, ze Ewa bezmyslnie wyrecytowala wezowi co Bog powiedzial, jak zrobila wbrew Slowu Boga?


  Jak uczniowie-apostolowie Pana Jezusa, Jego Slow nie rozumieli, to do kogo o zrozumienie sie zwracali?
  Do siebie nawzajem?
  Czy uwazali, ze Bog im jest niepotrzebny, by zrozumiec Slowo?
 • @katerina404 01:43:28
  /**/

  A Merowingowie teraz uważają, że papiez ich zdradził, stąd lekkie oziębienie stosunków. Nie wiem o co poszło, ale mam nadzieję sie dowiedzieć.

  /**/

  No a jakżeby inaczej. Proszę nie omieszkać zaciągnąć informacji co też zaszło między Wikingami i gdzie się teraz ukrywają.
 • @katerina404 01:43:28
  /**/

  Oni już od dawna eksperymentowali ze statkami napędzanymi grawitacyjnym napędem, ale też wykorzystując zaawansowaną wiedzę medyczną, połaczoną z czarami i demonicznymi podszeptami, prowadzą zakrojone na szeroką skalę badania nad nanotechnologią i posuwają się tak daleko, ze normalny człowiek nie jest w stanie tego udźwignąć, to znaczy tej prawdy. To jest poza percepcją wiekszosci ludzi.

  /**/

  I co w związku z tym, są nieśmiertelni czy jak? Poza percepcją większości i tej mniejszości jest fakt że życie takie jakie mamy jest jedynym co mamy a medycyna jest psu na budę boi natury nie zastąpi.
 • @katerina404 01:43:28
  /**/

  Nie wiem, czy wiecie, ze papież Benedykt XVi, przeszedł już wszystkich swoich poprzedników, gdyż zwołuje ostatnio i nawet sposnoruje akademie i konferencje w sprawie kosmitów. Zdaje się, ze twoarzystwo wzajemnej adoracji szykuje nam niezła pokazówkę z UFO.

  /**/

  Na której ogłosi że z papieża zamienia się w ufojudka i od tej pory wszyscy zaczynamy czcić wielkie ufO składając mu codziennie 100 ofiar z dziewic.
 • @Andarian: czy można prosić o bibliografie?
  Cenię Twoje artykuły, ale brakuje mi w nich bibliografii, chociaż takiej z wykazem najważniejszych źródeł. Nie myślałeś żeby zacząć uzupełniać wpisy spisem literatury uzupełniającej? :) Chciałem już o to prosić przy okazji tekstu na temat długów II RP, tam szczególnie brakowało mi bibliografii. pzdr
 • @ezaw 15:44:11
  Zacytowales Katerine:

  ''Oni już od dawna eksperymentowali ze statkami napędzanymi grawitacyjnym napędem, ale też wykorzystując zaawansowaną wiedzę medyczną, połaczoną z czarami i demonicznymi...''


  Wiesz o co chodzi z ta wiedza medyczna i czarami?

  Pisze w Bibilii, np. w Apokalipsie 18:23

  Zwroc uwage na slowo o numerze Strong'a 5331 'pharmakeia' -od tego nasze slowo farmacja, a jaki symbol ma farmacja-apteka, czy widzisz tam WEZA?
  Sprawdz co znaczy slowo 'pharmakeia' i jak czesto wystepuje w Pismie greckim (NT).

  Pinizej podaje ci linki:

  http://interlinearbible.org/revelation/18-23.htm

  http://concordances.org/greek/5331.htm

  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G5331&t=KJV
 • @Wojciech Woj 15:50:49
  Informacje przesłałem na priv. Z założenia staram się unikać bibliografii z prostego względu. Prowadzę bloga, a nie uprawiam profesjonalną publicystykę. Gdyby mi płacono za artykuły sprawa wyglądałaby inaczej. Zainteresowanym natomiast zawsze z przyjemnością przekażę informacje skąd pochodzi moja wiedza.
 • @eonmark 02:30:09
  /***/


  Ale...jezeli mowisz ze nie ma obcych cywilizacji ktore zrobily z Ziemi plac GRY, to slabo szukalas.

  /**/

  A tutaj to już odpadam. Coś tam się słyszało, czytało... ale jak to ugryźć?
 • @eonmark 14:41:04
  /**/
  Barbaro powtorze ostatni raz. Tu nie ma problemu z rolnikami rozumianymi doslownie...
  /**/

  Nie ma. I jest. Jednak żeby zrozumieć TO trzeba najpierw zrozumieć TAMTO. Tak właśnie działają przykłady które mają kolejne warstwy, które są parabolą, które dają nam głębsze zrozumienie - duchowe i otwierają uniwersalne zasady rządzące światem. Pokazują nam. Być może jest to jednoznaczne z określeniem "mieć widzenie" bo też logicznie rzecz biorą można to określić jako "mieć wgląd". Wskazują drogę lub też raczej stawiają przed nami drogi do wyboru.

  Skoro już tak sprawnie rozbierasz te wskazówki to zwróć uwagę że ofiara składana Bogu i to że się mu podoba też ma swoje racjonalne znaczenie. Oznacza ona po prostu ogólnie to jakie wiedziemy życie i jak się nam przez to wiedzie (jest który jest - samotworzący się). Tak więc Ablowi pomimo pozorom wieść lepiej, musiał być człowiekiem szczęśliwym, natomiast Kain musiał być przepełniony jakąś goryczą, złem... stąd też jego czyn.
 • @bar-bara 16:04:51
  /**/

  Zwroc uwage na slowo o numerze Strong'a 5331 'pharmakeia' -od tego nasze slowo farmacja, a jaki symbol ma farmacja-apteka, czy widzisz tam WEZA?

  /**/

  Właśnie. I to są te czary, oszustwo. Tak jak praktycznie cała farmacja i medycyna. Oczywiście żeby nie było że wszystko wrzucam do jednego wora a wór do jeziora. Nie, ja nie z tych.

  Jednak ludzie bezmyślnie ufają LUDZKIM PRAWOM zamiast BOŻEMU i przez to sami siebie skazują na te wszystkie medycyny i oszustwa. A jest to naprawdę temat tak obszerny i praktycznie nieskończony że jak mówił Hipokrates - Życie krótkie sztuka trudna.

  Tutaj docieramy właśnie do pierwocin, do tego grzechu pierworodnego i wyboru jaką drogą podążamy w życiu. Czy ufamy że Bóg stworzył nas pełnymi wraz ze środowiskiem które zapewnia nam byt czy wybieramy życie bez bożej opatrzności.

  Jeżeli jednak ktoś wierzy w Boga i szuka jego ścieżek ten wie że właściwie człowiekowi medycyna i ta farmacja jest zbędna w życiu, wyjąwszy może pewne specyficzne i szczególne przypadki.
 • @eonmark 02:30:09
  ''Ale...jezeli mowisz ze nie ma obcych cywilizacji ktore zrobily z Ziemi plac GRY, to slabo szukalas.

  Jezeli jednak uznamy ze statki 'obcych' ktore kiedys byc moze pojawia sie na horyzoncie a beda wielkosci naprzyklad miast, i zaczna niszczyc ziemie i prysnie wtedy bajeczka o 'blue beam' i 'wyrobach strefy 51' , wtedy warto juz pojsc za ciosem i uznac ze wszystko lacznie z nami to jedna wielka ILUZJA..''


  Jezeli twierdzisz, ze sa obce cywilizacje, to dasz sie nabrac na sztuczki szatana i demonow, na ktore sie ludzie nabiora.
  Hollywood i inni ksztaltujacy swiadomosc (a wlasciwie znieksztalcajacy ja) przygotowuja ludzi do wiary w kosmiczne cywilizacje.
  Ciekawe po co?

  Zanim bylo 9/11, hollywodzkie filmy latami przedstawialy muzulmanow jako prymitywnych, nienawistnych ludz. Sprawdz, znajdz filmy 20, 30 letnie, a zobaczysz.
  Tak przygotowane spoleczenstwo latwo polknelo bajke o Alibabie i nastu rozbojnikach, ktorzy z nozami do tapet porwali samoloty, umieli nimi latac, jakby samoloty to byly dywany latajace, a pozniej pokonali zakleciem ''sezamie...' zawali wierze WTC wbrew prawom fizyki.
 • @ezaw 16:07:08
  Ezaw, czas pokaze...
 • @bar-bara
  http://www.youtube.com/watch?v=aTt1XtIFxow
 • @ezaw 16:12:54
  " Tak więc Ablowi pomimo pozorom wieść lepiej, musiał być człowiekiem szczęśliwym, natomiast Kain musiał być przepełniony jakąś goryczą, złem... stąd też jego czyn. "

  I to jest sedno sprawy.

  Szczescie, za ktorym tak Czlowiek goni, bylo dane jednak zostalo odrzucone, na rzecz 'sprawdzenia innych wariantow'.
  Mozna prowadzic dlugie filozoficzne dyskusje na ten temat a jednak wyglada na to ze tak mialo sie stac...I ze jest to czesc Planu 'Stworcy' a nie jedynie wynik dzialalnosci Rebelianta i jego zwodniczego charakteru...

  Dopoki ludzie tego nie zrozumieja beda zawsze wiezniami absurdow takich jak 'podly zdrajca Judasz' ...Co byloby gdyby nie Judasz...czym zastapiono by narracje w Bibli tak by uzasadnic wykonanie planu...
  Zlo jest zlem a Dobro -dobrem.
  Wybor i konsekwencje sa dosc jasne.
  Jednak Zrodlo wszystkiego, ultymatywnie jest jedno.


  Wszystko jest czescia wielkiej GRY ktorej stawka moze byc jedynie DUSZA - Niesmiertelna, obdarzona Swiadomoscia ENERGIA.
  Kazdy w zyciu bierze udzial w procesie ciaglych wyborow poddajac sie wielkiej NAUCE...
 • @bar-bara 16:19:21
  "
  Jezeli twierdzisz, ze sa obce cywilizacje, to dasz sie nabrac na sztuczki szatana i demonow, na ktore sie ludzie nabiora.
  Hollywood i inni ksztaltujacy swiadomosc (a wlasciwie znieksztalcajacy ja) przygotowuja ludzi do wiary w kosmiczne cywilizacje.
  Ciekawe po co? "

  Bar - baro, znowu gadasz glupoty. Ale jest to wynik Twojego zaslepienia.

  Oczywiscie ze moga przygotowywac 'sztuczny' ATAK OBCYCH...

  ALE!!!

  Gdyby mowa i sugestie pochodzily tylko ze 'zrodel' starych cywilizacji oraz z HOLLYWOOD to wtedy moznaby przyjac ze wszystko jest przez ich wysterowanym procesem zwodzenia ludzi...

  PROSTE! Czyz nie?

  ALE w naszej NAJSWIETSZEJ KSIEDZE - BIBLII - mowa o technologii na kazdym kroku!

  KtoS podrzucil tam Statek Kosmiczny Boga ladujacego na szczycie Gory w Ksiedze Wyjscia?
  A moze podrzucil skrzydlato - kolowe Cheruby i Latajaca - wypelniajaca Dymem Swiatynie - SWIETLISTA CHWALE BOGA?

  A co z NOWA JEROZOLIMA - Olbrzymia KULA lub PIRAMIDA ktora zchodzi z NIEBA ?

  A co ze zniszczeniem SODOMY i GOMORY przez MALAKOW?

  I mozna tak bez konca.

  Jezeli 'oni' kontroluja wszystko, starozytne cywilizacje, establiszment naukowy, rzady, przemysl rozrywki, tworza pod ziemia statki kosmiczne, ulepszaja kod genetyczny to byc moze powkladali tez do Bibli wszystkie te 'bizzare fragments'...?
  Do Zrodla ktore jest Swiete?

  A co z Kosmosem i wszystkimi tymi Gwiazdami, Ukladami Planetarnymi?
  Miliardy Gwiazd w naszej galaktyce...Miliardy Galaktyk...
  Moze tego wcale nie ma. To tylko Iluzja?
  A moze Bog stworzyl to wszystko, tylko jako SCENOGRAFIE, tak by czlowiek swoje wybory dokonywal w Srodowisku ktore pdopowiada wiele mozliwosci?
  Skoro wszystko to tylko REKWIZYTY, lub MARNOTRAWSTWO BOGA dla nas to Idzmy za ciosem i uznajmy ze wszystko jest ILUZJA lacznie z nasza Planeta i naszymi cialami i zyjemy li tylko w jednym wielkim SNIE...

  No i jak ma powrocic ZBAWICIEL - JEZUS?
  Czyz nie w OGNIU, w CHMURZE z NIEBA a wszyscy ktorzy go ujrza przeraza sie.
  I co ma sie stac?
  Ma niszczyc?
  Dlaczego?
  Bo ludzie nie uwierzyli prawdzie tylko niszczyli ZIEMIE!

  Rozumiesz teraz skad taki scenariusz 90% wszystkich filmow o kosmitach.
  Dlaczego chca zjednoczyc Ziemie?


  TAM jest mowa o TECHNOLOGI, a jezeli Ty widzisz w tym Podniosly - duchowy sposob ukazywania sie Boga oraz jego Poslancow to klepiesz kompletne bzdury.

  W tych momentach w ktorych opisywany jest moment spotkania z Bogiem lub z poslancami, nie ma mowy o jezyku symboli.
  Symbole - metafory - parabole, wszystkie sa jedna z warstw Bibli i jest tego sporo ale nie mozna uznawac wszystkiego za przenosnie bo wtedy zamiast rozumienia wkracza sie na grunt belkotu dobrego dla ludzi slabej wiary.

  Mowisz ze Bibli nie mozna zrozumiec Rozumem czlowieka.
  Sama co chwile wyskakujesz ze swoimi interpretacjami, ktore sa tylko i wylacznie wynikiem twojej analizy a za chwile piszesz ze tresci Ksiegi rozumem nie sposob objac.

  Biblia jest napisana po to by ja odczytywac.
  Sam rozum to za malo i nie mam i chyba wielu nie ma co do tego watpliwosci, potrzebne jest tez cos wiecej i nie chce sie mi nawet tego nazywac bo niby po co.

  Bar - baro nie bede z Toba dyskutowal bo bedzie to dla obojga strata czasu.

  Chyba ze sie otrzezwisz , otworzysz oczy i wyjdziesz z wiezienia zaslepienia.
 • @ezaw 16:18:37
  Ale jesli powiarzesz w calosc wszystkie czastki informacji (tak jak puzzle), wtedy dopiero zobaczysz caly obraz.

  Symbol faramacji widniejacy na aptekach to kielich z wezem.
  Wielka nierzadnica ma tez kielich w rece. To kielich klamstwa, ktorym poi narody.

  Oni poja narody klamswem, ale sami sa rowniez upici.

  Jak wytlumaczysz, ze ksieza (pastorzy, starsi zorow...) chodza do lekarzy i truja sie ''lekami'' i nie widza symbolu kielichu z wezem?
  Dlaczego rowniez papieze to robia?
  Nie mowie juz o szustwie, ze jakoby papiez (JP2) kogos uleczyl, bo to jest absurd i wielkie bluznirsto.


  Wielka nierzadnica siedzi NA bestii.
  Porownaj opis tej bestii z Apokalipsy 13, z opisem z Apokalipsy 17.
  O ile najpierw ma imiona bluzniercze tylko na glowach, o tyle potem jest jest pelna imion bluznierczych.

  To jest ta dynamika, to jest rozwoj wydarzen.

  Ciekawe jest tez co mowi Bog w Apokalipsie 18:4, do kogo to mowi i czego nie mowi?

  Bog mowi: "Ludu Moj wyjdzcie z niej..."

  Lud Boga ma wyjsc w wielkiej nierzadnicy.
  Dlaczego tylko z nierzadnicy?

  Bog sie zwraca tutaj do wierzacych, bo nazywa nas ' Swoim ludem'.

  Gdzie nalezy lud Boga i skad ma wyjsc?

  Dlaczego nie mamy wyjsc z bestii, lecz wlasnie z nierzadnicy?

  Wynika z tego, ze albo w bestii nie ma ludu Boga, albo, ze z bestii 'wyjsc' nie mozna.
  Natomiast znierzadnicy mozna i nalezy.

  Trzeba tez zwrocic uwage na BARDZO wazna rzecz, ze Bog zwraca sie do Swego ludu BEZposrednio, on mowi do nas prosto z nieba.

  Kto 'uslyszy' te slowa Boga?
  TYLKO ci, ktorzy sluchaja Boga BEZposrednio!

  Gdzie nalezy lud Boga, co skupia ludzi wierzacych w Boga?

  Na to jest tylko jedna opowiedz: przynaleznosc do religii (organizacji religijnej).
  Tu nie chodzi o jakas jedna religie, lecz o wszystkie.
  Kazdy z nas moze nalezec do innej religii, ale obojetnie do jakiej nalezymy (bo ludzie nigdy nie naleza do kilku religii), to mamy z NIEJ wyjsc.

  Skad to wiemy?

  Bo gdyby na ziemi byla jakakolwiek prawdziwa religia, to Bog powiedzialby: ludu Moj wyjdzcie z niej I WEJDZCIE..., ale Bog tak nie mowi, prawda?

  Dlatego prawda jest, ze wielka nierzadnica to NIE tylko watykan, lecz wszystkie religie.
  Ale PONIEWAZ watykan sam sie nazwal matka i zwoluje do ekumenizmu wszystkie inne religie, to choc jest tylko corka swej starej, babilonskiej macierzy, to spelnia obecnie jej role.
 • @bar-bara 16:19:21
  "Jezeli twierdzisz, ze sa obce cywilizacje, to dasz sie nabrac na sztuczki szatana i demonow, na ktore sie ludzie nabiora." - Cóż za bzdurne stwierdzenie. Równie dobrze można by stwierdzić, że jeśli ktoś wierzy w szatana musi zostać satanistą. Tak właściwie to zastanawiam się jakim cudem można prezentować taki pogląd na świat jak Twój? Skoro Kościół jest Wielką Nierządnicą to na jakiej zasadzie uznajesz kanon biblijny, który został zaakceptowany przez Kościół?
 • @bar-bara 17:55:24
  " Symbol faramacji widniejacy na aptekach to kielich z wezem.
  Wielka nierzadnica ma tez kielich w rece. To kielich klamstwa, ktorym poi narody. "

  Bar - baro , mialem z Toba nie prowadzic dyskusji ale kiedy wypisujesz takie bzdury to zdecydowalem sie odezwac.

  BZDURY!

  To co opisujesz - to zaden kielich WN.

  Kompletnie nie rozumiesz czym jest kielich.

  Mozesz dalej tak pisac ale wiedz ze nijak ma sie to z Prawda.
 • @eonmark 17:51:48
  ''No i jak ma powrocic ZBAWICIEL - JEZUS?
  Czyz nie w OGNIU, w CHMURZE z NIEBA a wszyscy ktorzy go ujrza przeraza sie.
  I co ma sie stac?
  Ma niszczyc?
  Dlaczego?
  Bo ludzie nie uwierzyli prawdzie tylko niszczyli ZIEMIE!''  NIE, NIE, NIE!!!

  Tak NIE pisze w Biblii!

  Skad wziles, ze Zbawiciel ma zniszczyc cokolwiek?

  Pomyliles Zbawiciela-Jezysa Chrystusa z niszczycielem-szatanem!

  Myslisz tak, jakbys nie znal Nowego Testamentu.  Piszesz:
  ''Mowisz ze Bibli nie mozna zrozumiec Rozumem czlowieka.
  Sama co chwile wyskakujesz ze swoimi interpretacjami, ktore sa tylko i wylacznie wynikiem twojej analizy a za chwile piszesz ze tresci Ksiegi rozumem nie sposob objac.''


  NIE moim rozumem rozumiem Slowo Boga. Dostalam zrozumienie i dalej je dostaje.
  Ale ja NIE moge nikomu dac zrozumienia, bo Bogiem NIE jestem.
  Dlatego moge tylko slowami probowac prekazac mysl, ale bez Boga sa to tylko moje slowa, slowa martwe, a nie to ZYWE Slowo.  Mysle, ze powinienes poznac Noy Tetament.

  Mysle tez, ze jesli nie porzucisz myslenia zmyslowego (technologii) , to bedziesz latwym lupem dla cudow szatana.

  Technologia powalila swiat przedpotopowy, wierze Babel, Sodome...

  A jesli chesz inaczej, to popatrz na RUINY starych cywilizacji.

  Chcesz pojsc w ich technologiczne slady, ktore prowadza do RUINY?
 • @eonmark 18:02:59
  Prawda jest Jezus Chrystus.

  To bardzo proste, a jednak dla wielu bardzo skomplikowane.
 • @eonmark 18:02:59
  Czyli uważasz, że świat jest iluzją? Znaczy się jesteś na swój sposób multi-solipsystą? Czy też uważasz, że jakaś część rzeczywistości jest realna?
 • @bar-bara 17:55:24
  /**/
  Jak wytlumaczysz, ze ksieza (pastorzy, starsi zorow...) chodza do lekarzy i truja sie ''lekami'' i nie widza symbolu kielichu z wezem?
  Dlaczego rowniez papieze to robia?
  Nie mowie juz o szustwie, ze jakoby papiez (JP2) kogos uleczyl, bo to jest absurd i wielkie bluznirsto.
  /**/

  Z tymi księżmi i lekami to prawda, ale nikt nie jest od tego wolny. Rzecz jednak nie w tym że będziemy idealni ale w świadomości i tym że nas oszukują nie mówiąc prawdy na czym polega leczenie. No a co najważniejsze czym jest i jak zachować zdrowie. jest w szkole biologia i inne przedmioty ale uczy się tam totalnych bzdetów a tego co ważne nie uczy się.

  Co do papieża Jana Pawła II to oczywiście że nie on uleczył i wątpię aby sobie takie rzeczy przypisywał. Zawsze leczy Bóg. Nawet wielki lekarz Hipokrates twierdził "Medicus curat natura sanat".

  Bar baro, wiele cennych tematów poruszasz i podajesz wartościowe informacje naprowadzające człowieka na drogę Prawdy, ale również w tym wszystkim doszukujesz się czegoś czego nie ma, albo raczej chce być zaznaczone dla czynienia zła. Po co się tak wpatrywać ciągle w to zło i wszędzie je widzieć. A twierdzisz że to KK straszy piekłem.
 • @bar-bara 18:14:55
  Tylko dlaczego powołujesz się na pismo, które wyselekcjonowała Wielka Nierządnica?
 • @Andarian 17:56:24
  ''"Jezeli twierdzisz, ze sa obce cywilizacje, to dasz sie nabrac na sztuczki szatana i demonow, na ktore sie ludzie nabiora." - Cóż za bzdurne stwierdzenie. Równie dobrze można by stwierdzić, że jeśli ktoś wierzy w szatana musi zostać satanistą. Tak właściwie to zastanawiam się jakim cudem można prezentować taki pogląd na świat jak Twój? Skoro Kościół jest Wielką Nierządnicą to na jakiej zasadzie uznajesz kanon biblijny, który został zaakceptowany przez Kościół?''


  Kanon biblijny ustanowil Wszechmogacy i Jego wola bylo i jest, bysmy poznali Jego Slowo(pomimo barier KrK, nie tylko przetrwal, ale caly czas istnieje) .

  Chyba, ze Adrianie wierzysz, ze Bog nie jest Wszechmogacy i potrzebuje czlowieka w watykanie.

  Ja uwazam i wierze, ze Bog jest Wszechmocny i nie potrzebuje czlowieka do niczego, antomiast my ludzie potrzebujemy Boga bardzo.


  Adrianie, czy ty wierzysz w istnienie 'obcyh cywilizacji'?
  Jesli tak, to na podstawie czego wierzysz w nie i co nazywasz 'obca cywilizacja'?

  Bo np. starozytny Egipt jest obca dla mnie cywilizacja, ale nie jest z innej planety.


  A jesli ktos wierzy, ze jest szatan, to na podstawie czego?
  Na pewno uslyszal (przynajmniej raz to imie), a moze przeczytal I WIDZI zlo na ziemi.
  Jesli jest zly i zlo mu sie podoba, bedzie satanista.

  Lecz jesli nienawidzi zla satanista nie bedzie.
 • @bar-bara 18:26:09
  Mój nick to Andarian, a na imię mam Grzegorz. To nie Bóg ustalił kanon biblijny tylko synody, trydencki i kartagiński. Synody, które składały się z hierarchów "Wielkiej Nierządnicy".
 • @bar-bara 18:26:09
  Wierzę w istnienie obcych cywilizacji ponieważ staram się nie grzeszyć pychą. A tak wielkiego, pięknego i bogatego świata Bóg nie stworzyłby tylko dla nas.
 • @bar-bara 18:12:55
  To co napisalem bylo 'skrotem interpretacyjneym'.
  Juz tlumacze.

  Jezus - syn czlowieczy, objawi sie w 'chmurach' z 'Wielka MOCA i CHWALA'...

  " Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. "

  Mateusz, 24:30


  W Apokalipsie mowa o tym ze zostana zniszczeni ludzie(nie wszyscy rzecz jasna) dlatego ze NISZCZYLI ZIEMIE!

  Najpierw w 'obloku' wstepuja do Nieba Dwaj Swiadkowie.

  "I w obłoku wstąpili do nieba,
  a ich wrogowie ich zobaczyl"

  pozniej mieszkancy Nieba ciesza sie ze zostal wydany wyrok na wszystkich tych ktorzy stoja po stronie zla, miedzyinnymi na ludzi ktorzy niszcza Ziemie:

  "a nadszedł Twój gniew
  i pora na umarłych, aby zostali osądzeni,
  i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom
  i świętym,
  i tym, co się boją Twojego imienia,
  małym i wielkim,
  i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię"

  A nastepnie mowa o Arce ktora ukazala sie w wyjatkowym miejscu .
  Zwroc uwage na towarzyszace ukazaniu sie Arki nastepstwa:

  "i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni,
  a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad."

  Jezeli piszesz ze Otrzymalas Zrozumienie, to musze Ciebie poinformowac ze bys zastanowila sie nad zrodlem tego natchnienia, bo wypisujesz bzdury, powielajac interpretacje ktore kraza od dawien dawna w internecie i nie tylko.
 • @ezaw 18:16:34
  ''Po co się tak wpatrywać ciągle w to zło i wszędzie je widzieć. A twierdzisz że to KK straszy piekłem.''


  Odpowiedz masz w Biblii. Poczytaj nie tylko Ewangelie, ale listy apostolow.
  Oni widzieli zlo. I oni przestrzegali nas przed zlem!

  Tu jest szatan. To fakt i kto ma oczy widzi zlo.

  A ty oczekujesz, ze bede pisala o dobrze? O jakim dobrze? Bog jest dobrem nieskonczonym. Ale my jeszcze w Krolestwie niebieskim nie jestesmy.

  Jesli Bog w Swym Slowie cos mowi, biore to na SERIO.
  A Bog nam wiele mowi i mowi jezykiem niekiedy tak ostrym, tak dosadnym, abysmy nareszcie obudzili sie z letaru, z lelum polelum i przestali byc 'letni' jak ci z Ladoici w Apokalipsie!
 • @Andarian 18:15:37
  Andarian, swiat w ktorym przyszlo nam zyc w wymiarze materialnym tu na Ziemi musi byc Iluzja...w duzym stopniu.
  Jest Iluzja w warstwie ORGANIZACJI SPOLECZNEJ(mowie o calym tym cywilizacyjnym cyrku)
  Jak Swiat w ktorym zyjemy tak nieslychanie krotko w skali Wszechswiata moglby byc w pelni Realnym Bytem?
  Celowo pisze ze jest to Iluzja czesciowa, bo taki realm ma swoja racje bytu i powody by istniec - tak jak sen...wydaje sie na pierwszy rzut oka ze sen to psychodeliczny swiat marzen wynikajacych z aktywnosci muzgu i przezyc czlowieka poza rzeczywistoscia snu, ale swiadomosc jego istnienia zaprzecza jego pelnej iluzji.

  Zeby powiedziec to prosciej,
  Zyjemy w swiecie ktory jest czesciowo realny - duchowo, i iluzoryczny - materialnie w pewnym konkretnym celu.
  Ot taka LOKALNA SZKOLA dla DUSZY na uboczu MIASTA...
 • @Andarian 18:16:46
  ''Tylko dlaczego powołujesz się na pismo, które wyselekcjonowała Wielka Nierządnica?''


  Wilka nirzania napisala Katechizm, ale zanim to napisala Talmud, napisala rowniez Straznice i inne swe ksiegi. To tor wielkiej nierzadnicy.

  Ale Pismo Swite NIE wyselekcjonowal nikt inny jak Bog.
  Trzeba znac Slowo Boga, aby zrozumiec, ze zaden czlowieka nie mial udzialu w selekcji Ksiag.

  W Apokalipsie pisze, ze krolowie zimi spelnia jeden zamiar Boga, bo tak Bog natchnal ich serca.

  Ci bezbozni politycy raptem w jednym sie zgodza...

  Bog sie posluguje kim chce, nawet naszymi politykami (choc oni nie maja o tym zielonego pojecia).

  Podobnie Bog sie posluguje innymi ludzmi.  Zadam ci pytanie: czy zdarzylo ci sie cos zrobic, czy powiedziec i ..., nie wiesz dlaczego to zrobiles?To jest tylko takie przykladowe pytania, ze robimy czasem rzczy niezrozumiale dla nas.

  Wracajac do Slowa Boga.
  Watykan (i nie tylko) przetlumaczyl Biblie (bo w koncu musial, przez Lutra byl zmuszony), ale jak porownasz tlumaczenia (nawet Lutra, pamietjmy, ze Luter byl wyszkolonym katolickim teologiem) z Pismami hebrajskimi i greckimi odkryjesz, ze tlumaczenia, ktore mamy, ktorych dokonuja religijni zawieraja wiele przekrecania, slowa sa tlumaczone zle, czasem tlumacze zupelnie zmieniaja lowa, aby pasowaly do religii.

  Nie ma tego bardzo wiele, ale jest.
  Tu masz dzialania wielkiej nierzadnicy!  Kiedys, jak czytalam Pismo i napotykalam na wersy jakby sprzeczne z nauka Biblii te wersy nie dawaly mi spokoju. Ten stan trudno opisac, bo kazdy przezywa go inaczej, ale bylo to uczucie ciaglego nieustajacego pytania..., dlaczego tak tam pisze.
  Najczsciej po jakims czasie dostawalam zrozumienie od Boga.


  Byly tez inne wypadki, ze ktos zadal mi pytanie, albo wprost stwierdzi, ze to w co wierze, jest klamstwem (tak bylo 20 lat temu, jak wierzylam w objawienia Maryjne).
  Wtedy postanowilam DOKLADNIE sprawdzic w Biblii, bo bylam calkowicie pewna, ze KrK mowi prawde.
  Sprawdzanie trwalo dlugo...., ale doszlam do Prawdy i poswiadczenie dostalam od Boga.  Zadam ci proste pytanie: Co pil Pan Jezus i apostolowie podczas ostatniej (cielesnej) wieczerzy?

  Czy wiesz, skad wiesz, czy sprawdziles...?
 • @Andarian 18:31:14
  Wybacz Andarian ale chyba nie rozumiesz do końca o czym mówisz albo niezbyt precyzyjnie się wyrażasz co rodzi niepotrzebne nieporozumienia. W ten sposób można podważyć wszystko. Bo niby w czym nas oszukuje ustalony kanon biblijny?

  Boga nie da się oszukać.
 • @Andarian 18:31:14
  ''Mój nick to Andarian, a na imię mam Grzegorz. To nie Bóg ustalił kanon biblijny tylko synody, trydencki i kartagiński. Synody, które składały się z hierarchów "Wielkiej Nierządnicy".''


  I to wiesz skad?

  A jesli to prawda, tos Grzegorzu w wielkich tarapatach, bo albo Boga NIE ma, albo NIE jest Wszechmogacy, co w sumie na jedno wychodzi.
 • @eonmark 18:44:03
  /**/

  Jak Swiat w ktorym zyjemy tak nieslychanie krotko w skali Wszechswiata moglby byc w pelni Realnym Bytem?
  /**/

  Dla naszych władz jak najbardziej jest realnym bytem.
 • @Andarian 18:33:37
  ''Wierzę w istnienie obcych cywilizacji ponieważ staram się nie grzeszyć pychą. A tak wielkiego, pięknego i bogatego świata Bóg nie stworzyłby tylko dla nas.''


  To nie pycha?
  Mowisz sobie: ja odrzucam Slowo Boga i wierze w cos o czym Bog w Biblii nie mowi.

  Albo wierzysz we Wszechmogacego Boga, albo nie wierzysz.
  Za tym ida konsekwencje i wybory.

  To jest na prawde proste.

  Jesli jest Bog, to jest Wszechmogacy.
  Innego bowiem nie ma.
 • @ezaw 19:04:41
  Byt udajacy realny...

  Bog Istnieje bez wzgledu czy 'kosmici' przeprowadzaja cykliczna Gre na naszej Planecie.
  Nawet jezeli nas ludzi - zmodyfikowano na drodze genetyczneych zabiegow, to tak jakby autor ksiazki ktora napisal za pomoca odkrytego alfabetu mial prawo roscic sobie prawo nazywania sie Bogiem.
  Alfabet juz istnial a Autor tylko go odnalazl.
 • @eonmark 18:35:41
  A czy wiesz co to jest GNIEW Boga?

  Wiele razy o tym mowa w Biblii, ale polecam co List do Rzymian 1, tam po wstepie i pozdrowieniach jest opisany gniew Boga.


  Nie wiem czy rozmawiasz z wieloma religijnymi ludzmi (nalezacymi do religii), maja oni wspolna ceche, zawsze mowia, ze List do Rzymian jest trudny.

  Nie prawda, nie jest trudny, sa tylko jacys ludzie, ktorzy chca to nam wmowic!
 • @bar-bara 18:37:50
  Zgadzam się z bar-barą. Ci, którzy w zapisach biblijnych doszukują się wersetów mówiących o kosmitach, stosują daleko idącą nadinterpretację.

  Jest więcej dowodów na nieistnienie obcych cywilizacji, niż na ich istnienie. Są to bajeczki wymyślone na potrzeby XXI wieku. Innymi sposobami kontrolowano i ogłupiano lud w starożytności, a innymi teraz, kiedy postęp technologiczny tak poszedł do przodu. Dziś już nikt Was nie przestraszy burzą, jak to robili kapłani egipscy, ale już ufoludkami owszem.

  Nie tak dawno w "Dzień Dobry TVN" przykuł moją uwagę pewien wywiad. Byłam wówczas u mamy, która mimo moich zakazów, stale ma włączone TV, choć twierdzi, że tylko jej brzęczy i wcale tego nie słucha.

  Otóż gościem w tym programie był facet, który twierdził z całą stanowczością, że nie pije, nie pali ziół, a do jego domu przyszli kosmici i porwali go na statek. No dosłownie tak mówił. Widać więc, że media powoli próbują przepchnąć tę fanatsmagorię i powoli przyzwyczajają owieczki do nowej ściemy.

  Moze jak znajdę trochę czasu, to napiszę obszerniejszy materiał na temat UFO i "tajemniczych zdarzeń" z tym związanych, o opowieściach ludzi i skąd się one biorą, o fałszywych obrazach i materiałach video, o tajnych projektach, o odkryciach niezależnych badaczy, a także o stanowisku podejrzanym kościola w tych sprawach i wypowiedziach "dwuznacznych i fałszywych" politykow z pierwszych stron gazet. Napiszę, jakie stosują w tym techniki ogłupiania i urabiania owieczek oraz jak wygląda naga prawda odarta z ich chorej otoczki tajemniczościi, produkowania traumy i fałszywych świadków.

  Widzę, że zwodzenie dotyka nawet dość światłe, niezależne i otwarte umysły. Ja, nie to, że się domyślam, ja mam pewność, że całe UFO i olbrzymie ilości w tym temacie literatury, relacji, wywiadów, to jedno wielkie "gówno" w sreberku.
 • @bar-bara 19:08:27
  Czy nie rozumiesz, że jedynym źródłem, z którego możesz czerpać swoją wiedzę są nauki Kościoła? Nie kto inny, a Kościół wyselekcjonował pismo święte. Twierdzenie czegokolwiek innego jest niespójne logicznie, a z osobami, które nie potrafią myśleć logicznie dyskusja jest sensu pozbawiona. Czy nie potrafisz zrozumieć tego, że jeśli szatan rządziłby Kościołem, to pierwsze co kazałby zrobić to wybrać taki zestaw pism, by były zgodne z jego planem, w pierwszej zaś kolejności kazałby znaleźć, a w razie potrzeby napisać pismo, które powie, że pozostałe pisma zostały wybrane przez Boga.
 • @bar-bara 19:08:27
  A czy nie przyszło Ci do głowy, że Bóg jest wszechmogący, ale po to dał nam wolną wolę byśmy sami dotarli do tego co jest celem stworzenia, a kiedy dotrzemy On nam się objawi by nas już w pełni świadomie włączyć w to dzieło stworzenia? Czy nie przyszło Ci do głowy, że spośród tysięcy "świętych ksiąg" na świecie właśnie ta myśl przewija się właściwie w każdej jak mantra, z tą właśnie zaś myślą wszelkie hierarchie walczą wypaczając ją na siódmą stronę?
 • @katerina404 19:23:35
  Ale to, że próbują przepchnąć taką myśl do ludzkich umysłów nie oznacza, że kosmici nie istnieją. To, że planują zainscenizować inwazje kosmitów nie oznacza, że prawdziwi kosmici gdzieś tam daleko, albo nawet całkiem blisko nie istnieją.
 • @
  Słowo Boże to Prawo Boże, to nauka jak zachować życie wieczne. To jedyna WŁAŚCIWA droga postępowania w życiu dla człowieka. Tutaj nie ma mowy o jakimś oszukiwaniu bo wszystko i tak weryfikuje Prawo. I to wszystko można wyczytać w Słowie Bożym, jak więc może ono być nieprawdziwe?
 • @Andarian 19:25:00
  ''Czy nie rozumiesz, że jedynym źródłem, z którego możesz czerpać swoją wiedzę są nauki Kościoła? Nie kto inny, a Kościół wyselekcjonował pismo święte. Twierdzenie czegokolwiek innego jest niespójne logicznie, a z osobami, które nie potrafią myśleć logicznie dyskusja jest sensu pozbawiona. Czy nie potrafisz zrozumieć tego, że jeśli szatan rządziłby Kościołem, to pierwsze co kazałby zrobić to wybrać taki zestaw pism, by były zgodne z jego planem, w pierwszej zaś kolejności kazałby znaleźć, a w razie potrzeby napisać pismo, które powie, że pozostałe pisma zostały wybrane przez Boga.''
  Przyznam, ze jak czytam co napisales, to wybucham smiechem.

  NIE z ciebie!

  Ale z takiej idei, teorii, pomyslu...

  Bo przeciez to NIE ty jestes tworca tej idei, ty ja tylko powtarzasz.

  KrK nic w sprawie kanonu NIE ustalil!
  I NIGDY nie ustali!

  Jedynie Wszechmogacy Kanon ustalil, BO to JEGO Slowo i on zadnemu grzesznemy czlowieczkowi (czy grupie grzesznych ludzi) watykanu NIE powierzy Swego Slowa!


  Otrzasnij sie z watykanizmu i poznaj Wszechmogacego!


  Jak mozesz wierzyc w bozka, ktory ludziom powierza zadanie ustanowienia kanonu Swego Slowa?

  ???


  Ale jesli chcesz wierzyc w boga NIEwszechmogacego, to rob to.
  Powiem ci tylko, ze taka twoja wara nie rozni sie niczym od tych co wierza w czarnego kota, latajace talerze, Ufoludki.....

  Prawda jest Slowo Boga, a NIE basnie hollywoodzkie w cywilizacje pozaziemskie!
 • @katerina404 19:23:35
  "
  Jest więcej dowodów na nieistnienie obcych cywilizacji, niż na ich istnienie. Są to bajeczki wymyślone na potrzeby XXI wieku. Innymi sposobami kontrolowano i ogłupiano lud w starożytności, a innymi teraz, kiedy postęp technologiczny tak poszedł do przodu. Dziś już nikt Was nie przestraszy burzą, jak to robili kapłani egipscy, ale już ufoludkami owszem."

  oraz

  "
  Widzę, że zwodzenie dotyka nawet dość światłe, niezależne i otwarte umysły. Ja, nie to, że się domyślam, ja mam pewność, że całe UFO i olbrzymie ilości w tym temacie literatury, relacji, wywiadów, to jedno wielkie "gówno" w sreberku. "

  Pytanie:

  Mowisz Katerino404 ze nadinterpretuje kiedy czytam w Bibli o kosmitach.
  Co to jest wedlug Ciebie:

  " Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu2 przybyli [oni] na pustynię Synaj. 2 Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.
  3 Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: 4 Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. 5 Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. 6 Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów3 i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom». "

  Bog nakazuje Mojzeszowi przekazac swojemu ludowi jego wole.
  Ten tak czyni.
  Pozniej wraca do Boga a ten tlumaczy mu ze Ukaze sie jego LUDOWI by ten UWIERZYL na ZAWSZE.
  Prosty lud musi zobaczyc by uwierzyc na zawsze:

  "9 Pan rzekł do Mojżesza: «Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze». A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. "

  Pozniej daje wytyczne Mojzeszowi, by wszyscy byli czysci( chodzi o flore bakteryjna) i kaze otoczyc gore 'kordonem bezpieczenstwa' bo jesliby ktos przekroczyl bezpieczna granice, czy czlowiek czy bydle, musi spotkac go niechybna smierc - od plomieni i podmuchu Chwaly Boga:

  " Pan powiedział do Mojżesza: «Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty 11 i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. 12 Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. 13 Nie dotknie go ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą4 pod górę». "

  Kiedy zstepuje Bog na szczyt gory nie ma mowy by pomylic to z jaka kolwiek metafora Chwaly Boga.
  Mowa o Statku Kosmicznym.

  " Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. 17 Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. 18 Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. 19 Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów6.
  20 Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. 21 Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. 22 Także kapłani, którzy mogą kiedy indziej zbliżać się do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pobił»7. 23 Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: «Lud nie będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, mówiąc: "Oznacz granicę około góry i ogłoś ją jako świętą"»8. 24 Potem Pan powiedział do niego: «Idź, zstąp na dół, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby wstąpić do Pana, boby ich ukarał». 25 Mojżesz zszedł na dół do ludu i to mu oznajmił."


  Jak ktos chce sam siebie oklamywac to ego wybor.

  Nie ma mowy o Nadinterpretacji.
  Chyba ze TEKST ZOSTAL ZMIENIONY prze to co BAR - BARA nazywa WN.
 • http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/pius_xii_bohater_narodu_zydowskiego
  Pius XII - bohater narodu żydowskiego

  O tym, że papież Pius XII uratował w czasie II wojny światowej tysiące Żydów wiadomo od dawna. Mało kto zdaje sobie sprawę, że uchronił ich także przed masakrą w 1917 roku.
  W Niemczech na światło dzienne wychodzą kolejne fakty świadczące o zaangażowaniu wielkiego papieża w ratowanie Żydów, tym razem jeszcze w okresie I wojny światowej. Turcy podejrzewali wówczas Żydów, którzy zasiedlali wtedy Palestynę o szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Przygrywką do, prawdopodobnie ostatecznego, rozwiązania kwestii żydowskiej w Palestynie było wysiedlenie ponad 8 tys. osadników z Jaffy. Przy bramach miasta powieszono dwóch Żydów jako przestrogę dla wszystkich, którzy chcieliby się przeciwstawić zarządzeniom tureckiego gubernatora.

  Uniknęli losu Ormian

  Przypomnijmy, że w analogicznej sytuacji byli w 1915 roku Ormianie. Imperium Osmańskie oskarżało ich o sprzyjanie Rosjanom. W związku z tym Turcy zgotowali Ormianom krwawą rzeź, mordując ponad milion osób. Nic dziwnego, że Żydzi zaczęli rozpaczliwie szukać pomocy, także w Watykanie. W listopadzie 1917 roku Żydowska Wspólnota w Szwajcarii zwróciła się do papieża Benedykta XV o dyplomatyczną pomoc. Ten nie zwrócił się bezpośrednio do Stambułu, a do najsilniejszego sojusznika Turcji w czasie wojny, czyli Niemiec.

  Sprawą miał się zająć nuncjusz apostolski w jedynym kraju związkowym Cesarstwa, w którym takowy urzędował, czyli Bawarii. Był nim Eugenio Pacelli, później papież Pius XII. O jego roli w tej kwestii pisze Michael Hessemann w swojej książce „Der Papst, der Hitler trotzte. Die Wahrheit über Pius XII” („Papież, który postawił się Hitlerowi. Prawda o Piusie XII”). Niemiecki historyk twierdzi, że już następnego dnia od otrzymania informacji na temat prośby szwajcarskich Żydów zwrócił się do bawarskiego premiera Otto Ritter von Dandla o interwencję u cesarza. Chciał, aby monarcha wymógł na władzach tureckich, by nie szykanowały Żydów w Palestynie.
  - Niżej podpisany – pisał przyszły papież w nocie do bawarskiego polityka – prosi waszą ekscelencję o uczynienie wszystkiego co w waszej mocy dla osiągnięcia celu. W odpowiedzi Pacelli otrzymał list, w którym von Dandl stwierdził, iż przekazał prośbę cesarzowi, który znów stwierdził, że Turcy nie prześladują żydowskich osadników.
  Czy władze niemieckie zbagatelizowały sprawę? Nie chciały się narażać sojusznikowi? A może przyszły papież zrobił za mało, by zainteresować ich losem palestyńskich żydów? Okazuje się, że prawdopodobnie to właśnie interwencja Watykanu – w której pośredniczył kard. Pacelli – uratowała żydowskich osadników przed losem Ormian. - Myślę o P(acellim) z głęboką wdzięcznością, gdyż przez zapobiegnięcie całkowitej ewakuacji tych terenów uratował ludność cywilną przed zagładą – pisał kierownik Biura Syjonistycznego w Jerozolimie, gdy w grudniu 1917 roku to miasto zostało zajęte przez Anglików.

  Wielki sługa pokoju

  Postawa papieża Piusa XII podczas II wojny światowej wzbudza do dzisiaj wielkie kontrowersje w środowiskach żydowskich. To dziwne, zważywszy na dostępność wielu faktów świadczących o zaangażowaniu następcy św. Piotra w walkę z nazizmem oraz pozytywne wypowiedzi wielu Żydów na jego temat. To przyszły papież jeszcze jako nuncjusz apostolski w III Rzeszy zredagował encyklikę Piusa XI "Mit brennender Sorge", która potępiła antysemityzm i nazizm. Pierwsza encyklika Piusa XII, czyli "Summi Pontificatus", potępiła oba wielkie totalitaryzmy oraz rozpętanie II wojny światowej. Przez cały czas trwania tragicznego konfliktu papież starał się drogami dyplomatycznymi doprowadzić do tego, by naziści nie mordowali ludności cywilnej. Według różnych danych Kościół Katolicki uratował 500-800 tys. Żydów od zagłady.
  - Życie naszej epoki zostało ubogacone przez głos, który wyrażał wielkie prawdy moralne ponad zgiełkiem codziennych konfliktów. Opłakujemy wielkiego sługę pokoju - tak mówiła po śmierci Piusa XII Golda Meir, ówczesna minister spraw zagranicznych Izraela. Wielkim przyjacielem papieża był też Izrael Zolli, Wielki Rabin Rzymu, który w 1945 roku przeszedł na katolicyzm.

  Zarzuty wobec rzekomego braku zaangażowania Piusa XII mogą brać się z faktu, że widział w swoich działaniach środek, a nie cel. Gdy dowiedział się, że w 1941 roku po opublikowaniu Listu Pasterskiego holenderskich biskupów Niemcy wywieźli 40 tys. Żydów do obozów koncentracyjnych, podarł i spalił dokument, który sam przygotowywał. - Skoro List biskupów holenderskich kosztował życie 40 tys. osób, mój protest jako Papieża mógłby pochłonąć 200 tys. ofiar. Nie mogę pozwolić sobie na takie ryzyko. Lepiej publicznie zachować milczenie, a czynić to, co czyniliśmy dotąd, udzielając wszelkiej możliwej pomocy tym biednym istotom ludzkim - powiedział siostrze Paskalinie Lehnert. Wojnę przeżyło 80 proc. rzymskich Żydów, którzy znaleźli schronienie w kościołach i klasztorach Wiecznego Miasta, a także w samym Watykanie.

  Kreml twórcą wątpliwości

  W propgowaniu czarnej legendy Piusa XII udział miała także KGB i "bratnie służby". - W 1960 roku Nikita Chruszczow zatwierdził tajny plan, który miał zniszczyć autorytet Watykanu na Zachodzie - twierdzi Mihai Pacepa, były generał rumuńskich służb, który miał przeprowadzić operację. Celem stał się papież, który zmarł w 1958 roku.
  Po tym, jak Pacepa przekonał Watykan, że Rumunia chce nawiązać z nim kontakt, umożliwiono trzem rumuńskim księżom (w rzeczywistości agentom) dostęp do dokumentów z papieskiego archiwum. Materiały, które znaleźli, przekazano zachodnioniemieckiemu pisarzowi Rolfowi Hochhuthowi, który na ich podstawie napisał dramat "Namiestnik", w którym przedstawia Piusa XII jako zimnego hipokrytę zapatrzonego w Hitlera. Dzięki wpływowi sowieckiej agentury udało się go wypromować na światowy bestseller. Wielu wrogów prawdziwego wizerunku papieża czerpie swoją wiedzę właśnie z tego paszkwilu.

  Ile jeszcze tego typu faktów trzeba przytoczyć, by Instytut Yad Vashem wycofał Piusa XII z „Sali Wstydu”?
 • @bar-bara 20:04:32
  Bar - baro napisalas do Andariana:
  "Przyznam, ze jak czytam co napisales, to wybucham smiechem.

  NIE z ciebie!

  Ale z takiej idei, teorii, pomyslu...

  Bo przeciez to NIE ty jestes tworca tej idei, ty ja tylko powtarzasz."

  Wiesz Ty robisz tak samo!
  Powtarzasz bzdury przeczytane w internecie ze Watykan(KRK) to wielka Nierzadnica.

  A jest to bzdura.

  Katerina 404 tez wsypuje wszystko do jednego worka i miesza Prawde, prawdopodobienstwa z glupotami.
  Wszystko co mowi znalazla w internecie.
  Krazy to od wielu, wielu lat.
  O falszywej akcji z UFO maja niby swiadczyc Karty Illuminati.
  Co jest dodatkowo ironiczne to to ze samych kart krazy w sieci juz tysiace a odroznic te oryginalne wydane w latach 90 przez jacksona od tych stworzonych nie sposob.Chyba ze ktos zna osobiscie tworce.
  Niestety tak wlasnie Teoria Spisku -AUTENTYCZNA i dziejaca sie przed naszymi oczami zostaje rozwodniona glupotami ktore powielaja naiwni ludzie.
  Sam byc moze powielam bzdury, bo ciezko sie rzoeznac w tym wielopoziomowym matriksie klamstw bez popelniania bledow. Ale trzeba robic to prace odgnajania a pewne rzeczy sa takie oczywiste.
 • @eonmark 20:14:43
  Na tych Illuminati to się po prostu robi kasę, jak na każdym takim temacie. Ten jest bardzo dochodowy. Ludzie takie bajki kupują. Lubią wierzyć w coś ukrytego, w jakieś dziwne historie.
 • @ezaw 20:18:44
  Illuminati - Oswieceni to 'pochodna' swiatlych aniolow ktorzy zstapili na ziemie - MALAKOW (poslancow)...

  'ONI' ci ktorzy kontroluja ZIEMIE maja dostep do wielkiej wiedzy i wykorzystuja ja w celu przeprowadzenia ludzkosci przez Proces Apokaliptyczny.
  Wszystko jest jednak nieco skomplikowane bo nie jest tak oczywiste jak wyglada byc.

  Illuminati stalo sie tez biznesem i o to chodzilo od samego poczatku.

  Prawda ma przeplatac sie z klamstwem.

  Jednak mowienie tylko o biznesie jest niepowazne.
  To co robia jest niewiarygodne...
 • @Andarian 19:28:49
  ''A czy nie przyszło Ci do głowy, że Bóg jest wszechmogący, ale po to dał nam wolną wolę...''


  Wybacz, ale jak rozumiesz slowa 'wolna wola'?
  Co wedlug ciebie znaczy wolna wola i kto powiedzial ci, ze masz wolna wole?

  Bo w Biblii nie ma nauki, ze czloweik ma wolna wole.

  W Biblii jest nauka o tym, ze Stworca ma wolna wole i wszystko sie dzieje zgodnie z zamyslem JEGO woli.

  Slowo 'wolna' w rozumieniu biblijnym, to NICZYM nieograniczona.
  A 'wola' to znaczy w Biblii, ze dzieje sie dokladnie co wola chce.

  Ja nie mam zadnych z cech 'wolnej woli'. gdybym miala, przeszlabym po jeziorze, uciszylabym burze, mieszkalabym na Hawajach..., wstapilabym juz do Krolestwa niebieskiego....

  Ale nic z tych rzeczy sie nie dzieje.
  Nawet nie wiem, czy jutro nie zgine jadac do sklepu, WIEC o jakiej wolnej woli mowisz?

  Poczytaj list do Rzymian 9.


  Mamy WYBOR, bo mozemy stanac po stronie Boga- Prawdy, albo dac sie zwiesc nieprawdzie.  Przy okazji przestrzegam wszystkich, by uwazali na slowo 'przeznaczenie', bo prawda jest, ze wystepuje kilka razy w Biblii, ale zle zrozumiane doprowadzi ludzi na manowce.

  Podobnie zle zrozumienie terminu 'wolna wola'.


  Bo nieposiadanie wolnej woli wcale NIE znaczy, zesmy marionetki.

  Tu trzeba glebiej poznac Boga i Slowo Boga.
 • @Andarian 19:31:40
  Kosmici NIE istnieja!
 • @eonmark 20:07:02
  Chcesz zrozumiec Slowo Boga twoim rozumem i popatrz do czego 'twoj rozum' z podwiadomsci, ktora nasiaknales od dziecinstwa cie doprowadzil?


  Zapomnij statki kosmiczne, bo to sa basnie Hollywoodu...
  Skoncentruj sie na tresci.
  PO CO Bog chcial, aby przyszli tak ladnie i czysto ubrani?

  By im pokazac swoj statek kosmiczny?

  Przestan.

  Co chcial im wtedy powiedziec i co caly czas chce bysmy wiedzieli?

  Nie odpowiadaj mi, ze chodzi o technologie latania statkami kosmicznymi, bo chyba ze smiechu spadne z fotela!


  Co chcialim pod gora przekazac?

  Dlaczego uciekli, tak jak ty dzisiaj i zamiast przeczytac dalej do przynajmniej Ksiegi Wyjscia 20:19, boisz sie Boga-PRAWDY!

  Widzisz, oni wtedy odrzucili Boga, a ty dzis odrzucasz Boga, bo widzisz te same dymy i myslisz co?
  Statek kosmiczny!


  My wszyscy mamy Prawdzie sluzyc i Prawde glosic!

  Ale aby to robic, trzeba najpierw Prawde milowac, bo to gwarancja poznania prawdy.
 • @eonmark 20:14:43
  Kochaniutki nie tak szybko.

  Ja sprawdzalam co wiem przez 20 lat doroslego zycia. Czyli po trzydziestce.

  I sprawdzalam wszystko i ze wszystkimi zrodlami, ale nadrzednym jest Bog.

  Bo zaparlam sie siebie, mojej religii, moich wierzen i wyobrazen..., zdalam sie na Boga.
  A czy ty to zrobiles?

  Na internecie jest wiele zla i zlych informacji.

  Ale internet jest tez kopalnia dobrej informacji, z tym ze TYLKO dla tych, ktorzy sa po stronie Prawdy.
 • @eonmark 20:24:53
  Illuminaci to sludzy szatana, aniola swiatlosci...

  A masoni, to co co buduja swiatynie dla szatana.
 • @eonmark 20:24:53
  /**/
  Illuminati - Oswieceni to 'pochodna' swiatlych aniolow ktorzy zstapili na ziemie - MALAKOW (poslancow)...
  /**/

  Przecież to jest jakiś umowny termin. Chodzi raczej o to co kto robi, komu służy.

  Dla ścisłości mówimy o ludziach, o duchach ale o ludziach. Każdy człowiek jest jakiegoś ducha. Można mówić o iluminarzach którzy niosą kaganek wiedzy oświaty, właściwie wszyscy z tego korzystamy, ale to nie jest równoznaczne z Illuminati. Illuminati to raczej uzurpatorzy natomiast jak piszesz Malakowie to ci widzący, mający wgląd, zrozumienie, kontakt z Bogiem. Ci którzy żyją duchowo. W odróżnieniu od tych których nazywa się ziemią - ludźmi.
 • @eonmark, Adrian, Ezaw
  Czyli wy uwazacie, ze wasz bog to ufoludek i zesmy sami tu sobie pozostawieni i Biblii to jest zlepek ksiag na ktorychwasz bozek ufoludek nie ma zadnego wplywu, a jednak uwazacie, ze watykan - ostoja bozka ufoludka spelnia wole bozka.


  To jakis koszmar..., ale jesli wam odpowiada, to wierzcie w ufoludka.
 • @bar-bara 21:21:39
  Co pozwala ci na produkowanie takich nadinterpretacji? W którym miejscu ja napisałem że wierzę w UFO lub tak zwanych bogów którzy nas tu zasiali, nie mówiąc już o tej insynuacji że Bóg jest ufoludkiem?
 • @ezaw 21:27:33
  Tak zrozumialam twoja rozmowe i zgode na interpretacje niebiblijne.


  Zreszta opowiedz mi jak mozesz czesc tekstow Biblii tlumaczyc zgodnie (sprawa zdrowienia), a czesc kompletnie nie zgodnie ze Slowem Boga?

  Gdybys byl zgodny ze Slowem caly czas..., ale nie jestes.

  Ja przynajmniej tak widze twoje wpisy.
  A jesli sie myle, to na podstawie czego?

  Na podstawie twoich wpisow.
  Przeciez ja cie nie znam.

  Przestan byc Ezawem.
  Jakub byl Jakubem do czasu.

  Albo wierzysz we Wszechmogacego, albo nie wierzysz.

  A jesli Bog jest Wszechmogacy, to znaczy, ze moze wszystko!

  Przestan ograniczc Boga.

  Czy wiesz co to Chwala Boga?

  Ja zadaje tak niewiele pytan, to moje drugie (jak sie nie myle) pytanie, ale nikt (ani ty, ani eonmark, ani Grzegorz) nie odpowiedzieliscie.

  Jesli nie znacie opowiedzi na te proste pytania, to macie wedle was odpowiedz na pytania skomplikowane?
 • ----ANDRIAN :))) za wcześnie ożeniłam ciebie :))
  ---DAJESZ RADĘ !!!!
 • @bar-bara 21:43:29
  Przyznaję że nie wiem wszystkiego i wiedzieć nie będę. Nie potrzebuję wiedzieć nic o UFO i ufoludkach, ani też iluminatach i masonach. Wystarcza mi słowo Boga. Jeżeli nie potrafię zachować słowa to co mi przyjdzie z tej całej wiedzy o świecie i ludziach, po co mi ona. Nie wiem co jest po śmierci, nie wiem co jest we wszechświecie. Wiem jednak że jako człowiek powinienem dla własnego dobra żyć w zgodzie z Bogiem po to aby mieć dobre życie. Resztę powierzam Bogu i jego Miłosierdziu.
 • @bar-bara 21:43:29
  Bóg nie jest ufoludkiem. Bóg jest ponad to. Bóg nie ma formy fizycznej, nie w naszym świecie. Bóg stworzył świat, natomiast anioły, które przybyły kiedyś na ziemię są tak jak i my jego dziećmi. Stworzonymi przez niego, wcześniej od nas istotami, które z racji swojego wieku, a może z racji innego potraktowania przez Boga rozumieją jego dzieło i mu służą bezpośrednio. Może nawet są w stanie nawiązać z nim bezpośredni kontakt. Nie posiadają jednak wolnej woli, w odróżnieniu do nas, więc bożego planu Bóg nie mógł zrealizować przy ich pomocy. Do tego stworzył Nas, a my któregoś dnia zrozumiemy ten plan. Ten dzień to będzie opisana w wielu księgach Apokalipsa - Objawienie. Niestety, część z aniołów - ufoków (tak anioły są według mnie kosmitami) odwróciła się od Boga, może to stanowiło część jego planu? Nie znam prawdy, kieruję się tylko moją wiedzą i przemyśleniami. Może upadłe anioły mają w ramach tego planu pomóc nam zrozumieć Boży Plan?
 • @ninanonimowa 21:52:49
  Przepraszam bardzo, ale chyba czegoś nie zrozumiałem. Jak mam rozumieć Twój komentarz?
 • @Andarian 22:04:09
  ''...natomiast anioły, które przybyły kiedyś na ziemię są tak jak i my jego dziećmi. Stworzonymi przez niego, wcześniej od nas istotami, które z racji swojego wieku, a może z racji innego potraktowania przez Boga rozumieją jego dzieło i mu służą bezpośrednio. Może nawet są w stanie nawiązać z nim bezpośredni kontakt. Nie posiadają jednak wolnej woli, w odróżnieniu do nas...''

  Pismo mowi, ze tylko Bog ma wolna wole.
  Ale jesli myslisz, ze ty tez masz, to przejdz po wodzie jeziora, uspokuj wiatry, postanow gdzie i kiedy umrzesz, albo kiedy i gdzie twoje dzieci sie urodza...

  Udowodnij sobie, ze zmasz wolna wole, bo ja wiem, ze jej NIE masz.

  Masz TYLKO wybor.

  TYLKO BOG ma wolna-niczym nieograniczona wole.
  Jestes Bogiem?
  Wiemy, ze nie.
 • @bar-bara 22:20:01
  Kiedy zamknę oczy i znajdę się w stanie z pogranicza jawy i snu chodzę po wodzie jeziora, uspokajam wiatry, latam, skinieniem ręki wznoszę ściany lasu. To wszystko dzieje się w moim świecie, świecie mojego snu. Otaczająca nas rzeczywistość jest światem Boga, tutaj nie posiadam tej mocy, ona jest zarezerwowana dla Boga. To jest jego świat. Dał nam jednak namiastkę swojej mocy, stworzył wszak na swoje podobieństwo. W tym świecie nie mogę tego robić także dlatego, że i Ty masz wolną wolę. Twoja wolna wola stoi na przeszkodzie, ponieważ Ty tego nie akceptujesz. Najważniejszy jest jednak Bóg.
 • --Andrian -spokojnie :))
  ---pomyślałam ,że będziesz mieć wsparcie w katerinie 404 --pomyliłam ,się -
 • @ninanonimowa 22:28:12
  I ona, kiedy pozna wystarczająco wiele zrozumie, że sprawy są głębsze aniżeli myślała.
 • @Andarian 22:27:53
  Mow zatem to co masz, a nie to co WYDAJE cie w snach, ze masz.
 • @eonmark 20:14:43
  Kwestia szykowanego pokazu inwazji kosmitów nie jest tylko efektem kart Illuminati. Karty te widziałem w oryginale, nie wszystkie ale parę. Kojarzę, że było tam coś takiego. Jest natomiast wiele innych materiałów, które świadczą o tym, że coś takiego może być przedsięwzięte. Rzecz w tym, że rzeczywistość może skonfrontować ich z całkiem nieprzewidzianymi zdarzeniami. Tak czy inaczej, oni nie mają wcale dostępu do tak wielkiej wiedzy. Do dużej, w szczególności historycznej, ale wciąż nie posiadają wiedzy natury fizycznej, która umożliwiłaby im uniezależnienie się od nas. My im jesteśmy potrzebni. Do tego, by rozwiązać chociażby zagadkę podróży międzyplanetarnych. Do tego potrzebny jest, tzw bruteforce, do którego potrzebne są miliardy ludzi, ktoś kiedyś wpadnie na właściwe rozwiązanie.
 • @bar-bara 22:40:34
  Nie słyszałaś nigdy o czymś takim jak świadome śnienie? Polecam poszukać i spróbować, chociaż ostrzegam, że Kościół Katolicki zakwalifikował to do kategorii zachowań szatańskich. To się nie wydaje a jest. Jest dla Twojego ducha. Tylko i wyłącznie ducha. Tylko duch ludzki ma wolną wolę. Ciało jest ograniczone przez wolę Boga. Z tą nie ma co próbować walczyć, zresztą byłoby to tyle głupie co złe i niewłaściwe.
 • @Andarian 22:43:37
  Andarian jezeli chodzi o 'fake ufo' - ladowanie , to nie tylko karty illuminati to mowily, ale prosze nie mow ze widziales oryginaly, bo 5 lat temu tez ogladalem to co prezentowano w internecie jako 'oryginaly' i pozostaje mi tylko uwierzyc na slowo...
  Byly rozne opracowania przez ostatnie lata na ten temat , filmiki, dyskusje na zagranicznych blogach.
  Duzy ferment i dywagacje.Nic dziwnego, tylko ciezko na tym 'budowac' solidny swiatopoglad 'teori - spisku' ...

  Przyklad.
  Mowa o Blue Beam i o tym jak taki projekt ma posluzyc do tego by 'wyswietlic' naiwnym ludzia 'Przyjscie Jezusa' albo 'przylot Kosmitow'...

  Naprawde?
  Czy sam swietlny hologram, chocby nie wiem jak bardzo zaawansowany technologicznie, mogl przekonac Swiat ze mowa o autentycznych rzeczach.
  To tak jakby probowac przekonac inteligentnych ludzi ze te tandetne falszywki z 'oczami reptilianow' u prezenterow filmowych ktore kraza na youtubie od lat to najjasniejsza Prawda.

  Andarian, napisales:

  "Tak czy inaczej, oni nie mają wcale dostępu do tak wielkiej wiedzy."

  oraz

  "Do tego, by rozwiązać chociażby zagadkę podróży międzyplanetarnych"

  Andarian oni maja naprawde duza wiedze.

  I chodzilo Tobie zapewne o podroze miedzyGwiezdne...
  Oni wiedza jak podrozowac na olbrzymie odleglosci.

  Badz cierpliwy a byc moze sie dowiesz...
 • @bar-bara 21:21:39
  "Czyli wy uwazacie, ze wasz bog to ufoludek i zesmy sami tu sobie pozostawieni i Biblii to jest zlepek ksiag na ktorychwasz bozek ufoludek nie ma zadnego wplywu, a jednak uwazacie, ze watykan - ostoja bozka ufoludka spelnia wole bozka."

  Bar - bara, zacznij czytac umuslem a nie emocjami.

  Caly czas mowie ze Bog istnieje i nie jest 'ufoludkiem'...
 • @ezaw 21:06:18
  Malak to okreslenie na 'ANIOLA'.
  Nie wiem czy wiesz, ale w tekscie hebrajskim nie ma slowa Aniol ani w jednym miejscu.Jest za to slowo Malak, ktore doslownie znaczy - POSLANIEC.

  Jezeli chodzi o okreslenie Illuminaci, to mowa glownie, obecnie, o GRUPIE SPISKOWEJ, posiadajacej wiedze oraz narzedzia za pomoca ktorych manipuluja nasza 'rzeczywistoscia'.

  Jednak luminarze - oswieceni pochodza(kontynuuja) od tkzw 'Lsniacych' i wiele wskazuje ze mozna ich poczatki historyczne ustalic na imperium Sumeru oraz Egiptu, z tym ze nalezy przy tym porzucic tradycyjne oficjalnie uznane daty, ktore mowia ze obie cywilizacje siegaja poczatkami do 5000 tysiecy lat przed nasza era.
  Jest mozliwosc, wcale nie wyssana z palca, ze poczatki tych imperiow to 30-40 tysiecy lat wstecz.

  A to wiele by tlumaczylo.
 • @eonmark 23:44:57
  Ja karty te widziałem jeszcze w latach 90ych. Pod koniec. Bywałem czasem na zlotach miłośników fantastyki, sam kolekcjonowałem jedną karciankę. Również w pierwszych numerach Magii i Miecza można było znaleźć artykuły o różnych grach, z przedrukami przykładów kart.
 • @Andarian 22:04:09
  Czyli Anioły to są ci kosmici o których tu i tam jest mowa. I te porwania takie modne w USA to też ich robota. Teraz wszystko jasne.
 • @eonmark 23:59:51
  Ja na swój użytek ukułem określenie "trzepoczący". Tak określam anioła.
 • @ezaw 11:24:56
  Niezupełnie. Nie mogę udzielić pewnej odpowiedzi. Równie dobrze mogą to być działania Illuminatów czy też jakkolwiek nazwać tych, którzy rządzą światem. Poprzez porwania (nie jestem przekonany, czy są one prawdziwe) budują atmosferę grozy i niechęci względem ewentualnych, prawdziwych aniołów. Nie twierdzę również, że wspominane w Biblii oraz księgach innych wyznań istoty mają "monopol na przestrzeń kosmiczną". Mogą przecież istnieć istoty w swojej naturze bardziej zbliżone do nas, o których pisma nie wspominają, gdyż nie miały tak dużego udziału w naszej historii.
 • @Andarian 11:44:27
  Ogólnie to jest problem. Wątpię aby pisma wspominały o jakichś pozaziemskich istotach, tak zwanych obcych. Z pismami to jest ten podstawowy problem że są spisane w jakimś języku który ma swoją specyfikę, a tym bardziej jeżeli mówimy o języku sprzed setek lat. Jakichś określeń trzeba używać ale to i tak nigdy nie odda w pełni rzeczywistości.

  Chociaż jedno z drugim wcale się nie wyklucza.

  Do tego aby rozumieć pismo trzeba mieć świadomość specyfiki języku, cywilizacji, kultury, a nawet ludzi i sytuacji w której ktoś coś spisał.

  Przykładowo ówcześni żydzi nie znali określenia sadyzm więc nie mogli go używać tak jakbyśmy używali go dzisiaj. Musieli używać innych określeń które naprowadzały na takie właściwości jakie rozumiemy pod pojęciem sadyzm.
 • @ezaw 12:22:15
  Polecam zapoznać się z wierzeniami ludów Ameryki, pismami sumeryjskimi, księgą Henocha czy też legendami japońskich Annuitów. Wszędzie jest mowa o istotach przybyłych z nieba. Warto zapoznać się także z historią Puma Punku, opowiadaną przez tubylców. Same zdjęcia tej budowli każą się bardzo poważnie zastanowić jakim cudem ludowi, który nie znał koła i zwierząt pociągowych udało się postawić taką budowlę, tak wysoko w górach, gdzie nie ma drzew, z materiału pozyskanego wiele kilometrów dalej, przy różnicach poziomów idących w kilometry. Nie wspominając już o samej technice wykonania, w kamieniu o tak dużej twardości. o wykonaniu otworów przelotowych, zagiętych w środku, precyzji wykonania połączeń i wielu innych problemów z jakimi napotkaliby się nawet dzisiejsi konstruktorzy.
 • @Andarian 13:44:07
  Puma Punku jest z pewnoscia jedna z sieci tych antycznych kamiennych 'cudow'...
 • @Andarian 13:44:07
  Andarian podstawa jest Egipt.
  Jest spor co do tego ktora cywilizacja jest starsza czy sumer czy egipt.
  Niektorzy twierdza ze Sumer wynalazl pismo i kolo i Mastaby byly protoplastami Piramid...
  Biblia zdaje sie wskazywac ze Eden umiejscowiony miedzy rzekami Tygrys i Eufrat, czyli w granicach obecnego Iraku jest potwierdzeniem na pierwszenstwo cywlilizacyjne tego regionu.
  Mysle jednak ze to Egipt mogl byc pierwszy.
  Oczywiscie wiele swiatyn zbudowano w czasach pozniejszych ale plaskowyz Giza bylby najstarszy...

  Oprocz wszystkich polecanych Ezawowi 'lektor' starych cywilizacji czy ludow nie mozna zapomniec o legendach ludow Afrykanskich...
  Podania ludow oceanii,, legendy aborygenow.
  Oraz mitologia Grecka, ta kopiowala z babilonu i egiptu ale wlozywla duzy wklad 'wlasny' czasami zamazujac a czasami rozjasniajac 'tajemnice starszych cywilizacji'...
 • @eonmark 14:09:42
  Odnośnie pisma poczytaj o Vinca. Odnośnie koła o Bronocicach. Jeśli zaś chodzi o początki cywilizacji to polecam zapoznać się z Gobekli Tepe. Wszystkie te znaleziska zmieniają całkowicie takie postrzeganie sprawy. W takiej sytuacji datowanie Sfinksa i świątyni Abydos na 12 000 - 10 000 p.n.e. wydaje się być jedynym rozsądnym.
 • @Andarian 14:14:33
  Nie czytalem o Vinca ani o Bronocicach ale wiem o Gobekli Tepe.
  Jezeli dobrze pamietam to Ty juz o tym wspominales w koryms ze swoich artykulow.

  Co do sfinksa, to jest to dobudowany 'mlodzian' i prawdopodobnie ma okolo 11000 - 12000 lat...
  Ale same piramidy moga miec okolo 40 000 lat.

  Za jakis czas opublikuje o tym artykul...
 • @eonmark 14:23:34
  Kultura Vinca rozwijała się na Bałkanach i w Rumunii w 6000 - 4000 p.n.e. Z kultury tej pochodzą artefakty zawierające inskrypcje, które według bardzo dużej ilości osób stanowią najzwyczajniejsze w świecie pismo. Według oficjalnych kręgów naukowych określa się to mianem protopisma. Bronocice to najstarsze znalezisko na świecie potwierdzające wykorzystanie koła. Datowane około 500 wcześniej aniżeli znaleziska z Sumeru, zostało znalezione... pod Krakowem.
 • @Andarian 14:28:01
  Andarian, widzisz to co teraz napisales, to naprawde ciekawa sprawa i daje wiele do myslenia.
  Jednak, dla mnie nie ulega watpliwosci ze o ile taka kultura na balkanach mogla samodzielnie zapoczatkowac pismo w swoim obszarze to poniewaz nie ma dowodow na ich Zaawansowanie technologiczne takie jakie jest potrzebne do budowania 'Potworow z Kamienia' uwazam ze jest to kwestia 'ciekawostek' historycznych.
  Poza tym cale to datowanie na 5 - 6 tys. lat jest poprostu smieszne.
  Wspomnialem ze o tym za jakis czas napisze, wtedy bedziesz mial okazje suie ustosunkowac...

  Masz spora wiedze i cieszy mnie ze naprawde szukasz.

  Pozdrawiam.
 • @eonmark 14:34:25
  5-6000 p.n.e. To zasadnicza różnica. To jest pierwsza cywilizacja po potopie. Potop miał miejsce jakieś 5600 p.n.e. kiedy pękły Dardanele, a jezioro zamieniło się w morze Czarne. To był ostatni większy reset cywilizacyjny. Warto również poczytać o bośniackich piramidach i powodach dla których nie pozwala się ekipom dokonać rzeczywistych prac wykopaliskowych, które by potwierdziły, bądź zaprzeczyły ich istnieniu.
 • @Andarian 14:40:52
  Dodam jeszcze o takim szczególe jak kamienie z Glozel. Znalezisko najbardziej niesamowite z tego względu, że zawiera przedmioty datowane od neolitu do średniowiecza, komora w której zostały znalezione uległa celowemu podpaleniu w XIV wieku. Wysnułem taką hipotezę, że był to jeden ze skarbców pierwszych archeologów średniowiecza - Templariuszy. Gdyby tak było, można by się spodziewać, że Templariusze potrafili odczytać pismo Vinca, a zabytki tej kultury mówiły zbyt wiele prawdy sprzecznej z nauczaniem Kościoła (na przykład to, że Potop przeżyło więcej osób aniżeli Noe z rodziną).
 • @Andarian 22:48:30
  ''Nie słyszałaś nigdy o czymś takim jak świadome śnienie?...''


  W Biblii mamy przyklady, kiedy Bog komunikuje sie z wybranymi przez Siebie ludzmi rowniez w snach, innych ludzi Bog obdarza zdolnoscia do 'tlumaczenia' snow, ktorzy mieli inni.
  Zatem tego, ze sny mga byc od Boga nie podwazam.
  Ale Bog tez mowi, ze wszelkie proroctwa jesli sa od Niego sprawdzaja sie. Ale jesli sie nie spelnia, wtedy NIE sa od Niego.
  Bog nas po prostu przestrzega,bysmy nie dali sie zwiesc, lub poniesc fantazji.
  Czyli nie wszystko co nam sie sni, lub zostaje nam w jakikolwiek inny sposob objawione musi pochodzic od Boga.

  Jest jeszcze bardzo wazna rzecz, o ktorej ludzie czesto zapominaja, to podswiadomosc. Od najmlodszych lat nasza podswiadomosci jest bombardowana i w koncu nie wiemy, czy nasze mysli przeswiadczenia sa nasze, czy tez sa 'zapisane' w nasza podswiadomsc przez otoczenie w ktorym wyrastamy.
  I tu jak zwykle (w sprawach Boga) sprawdzanie z Biblia pomaga nam.

  Kosciol Katolicki przyjal wszelkiego rodzaju 'objawienia' tylko dlatego, ze zgadzaja sie z ich dogmatami.
  A ich dogmaty z kolei przecza Slowu Boga. Tak wiec te 'objawienia', ktore KK uznal za prawdziwe, sa falszywe i od Boga nie pochodza.
 • @Andarian 14:40:52
  Andarian, Potop byl 'zaplanowany' ale jest wiele teorii.
  Jedna glosi to co napisales Ty, Ale ta Hipoteza tlumaczylaby tylko Potop o skali chociaz poteznej to jednak nadal Lokalnej.
  Co prawda tereny dotkniete, byly by w zasiegu 'Cywilizacyjnego Zlobka' a pozniejsze legendy mogly wyjsc wlasnie z tego miejsca, to jednak nie tlumaczy ze Potop jest GLOBALNYM tematem Legend.

  Najprawdopodobniejsza wersja to ta o Uderzeniu Asteroidy gdzies w Atlantyk ktora wywolalaby wielka fale powodziowa, ale rowniez inne powiklania klimatyczne.

  "Warto również poczytać o bośniackich piramidach i powodach dla których nie pozwala się ekipom dokonać rzeczywistych prac wykopaliskowych, które by potwierdziły, bądź zaprzeczyły ich istnieniu."

  To jest jakis Uniwersalny syndrom, bo tych piramid na dnie jezior jest wiecej i nie wolno ekipom szukac...

  Same Piramidy na plaskowyzu Giza sa ciagle chronione a w nocy ponad 100 straznikow chroni caly teren .Popularna jest tez kwestia odmow archeologicznych w wielu waznych archeologicznie miejscach w calym Egipcie...
 • @bar-bara 14:48:39
  Mówiąc o świadomym śnieniu mam na myśli sytuację kiedy w pełni kontrolujemy rzeczywistość w śnie, którą równocześnie postrzegamy zmysłami. Nie mam na myśli snów przypadkowych. Nie mam na myśli także wytworów wyobraźni. Świadomy sen to świadomy sen.
 • @eonmark 23:46:59
  ''Caly czas mowie ze Bog istnieje i nie jest 'ufoludkiem'...''


  Wiem, ze mowisz to, ale twoj opis Boga nie przypomina Boga Biblijnego.
  W Biblii Bog Stworzyl wszytsko Slowem i Swa Wola.
  Prawa fizyki, ktorym MY podlegamy w niczym Boga nie ograniczaja (one tylko nas ograniczaja), Bog jest ponad tymi prawami.
  Dlatego wszelkie nasze rozwazania na temat np.jak Pan Jezus zostal wziety do nieba, zaprowadza nas do nikad.
  Ci, ktorzy byli swiadkami wniebowziecia wcale opisem w jaki sposob (technika, technologia) sie wcale nie zajmowali. Mozemy to zobaczyc w calej Biblii.
  Jesli przyjmiemy, ze Bog potrzebuje pojazdow kosmicznych do poruszania sie, wtedy przeczymy Biblii, w ktorej pisze, ze Bog wszystko stworzyl, rowniez prawa fizyki.
  Bo jesli Bog podlega prawom fizyki, wtedy te prawa sa ponad Nim, a tego Biblia nie naucza.
  Biblia mowi, ze wszystko jest podlegle Bogu, a Bog niczemu, jest On bowiem PONAD wszytkim.
 • @eonmark 14:52:02
  Potopów było więcej niż jeden. Przypuszczalnie ten globalny był 12-15 tysięcy lat temu. Asteroida bądź też coś innego, nie tyle w Atlantyk co w wielkie jeziora w Kanadzie uderzyła. Ostatnia fala epoki lodowcowej była tego efektem. Odnośnie jezior to warto wspomnieć, że prawie wszystkie większe sztuczne zbiorniki zalały stanowiska archeologiczne, które można śmiało uznać za rewolucyjne. Catal Hoyuk czy też jezioro w Kazachstanie i południowej Rosji... w Polsce dla przykładu zbiornik Świnna Poręba przykryje wykopki, które stanowią dowód ciągłości osadniczej od neolitu (przeprowadzone prace były wręcz żałośnie ubogie).
 • @Andarian
  Wroce na chwile do sprawy kanonu Ksiag Biblii, bo to bardzo wazne.


  Bardzo czesto glosi sie poglad, ze to KrK ustanowil kanon Ksiag, ktore nazywamy Biblia.
  Gdyby tak bylo KrK wlaczylby TYLKO te Ksiegi, ktore zgadzaja sie z ich dogmatami i z ich naukami.
  Tak jednak NIE jest.
  Nauki i dogmaty KrK PRZECZA Biblii.
  Kosciol nie chcial nawet udostepnic Biblii dla ludu. Dopiero jak Luter przetlumaczyl Biblie, KrK zostal niejako zmuszony, by rowniez przetlumaczyc Biblie.

  Ale jak przyjrzymy sie tlumaczeniom Biblii widac jak bardzo zostaly one przekrecone, by dopasowac Slowa Biblii do dogmatow Kosciola.
  Kosciol wyrywa z kontekstu zle przetlumaczone cytaty biblijne, by glosic swa sprzeczna z Biblia nauke.

  Innymi slowy, najpierw zle tlumacza Biblie, a potem mowia 'widzicie, tak pisze w Biblii'.
  Nie chcialabym byc tlumaczem biblijnym w dzien Sadu Bozego!

  Jest 10 Przykazan Boga. To jest Prawo Boga, ktore jest caly czas aktualne, nigdy nie zostalo odwolane.
  Pisze w Przykazaniach, zeby nie czynic zadnego obrazu, rzezby..., by nie oddawac poklony tym obrazom, bo to balwochwalstwo!

  KrK postepuje dokladnie na odwrot temu Przykazaniu! Koscioly sa pelne rzezb i obrazow. Malo tego uprawia sie handel tymi obrazami.
  Popatrzmy ilez jest tzw. matek boskich i ile jest jej obrazow?
  Tysiace!


  Jest inne Przykazanie, ktore Bog ustanowil zaraz po stworzeniu czlowieka, i powtarzal wielokrotnie, to siodmy dzien.

  KrK naucza wbrew Slowu Boga o swieceniu pierwszego dnia.

  Nie bede teraz pisac jak bardzo szatanska jest nauka o swieceniu pierwszego dnia, ale jesli ktos chce sie wglebic, niech zacznie od sprawdzania co takiego bylo w pierwszy dzien Stworzenia Swiata.
  Jesli ktos ma dostep do septuaginty, niech porowna slowa zawarte w opisie pierwszgo dnia Stwarzania Swiata z opisem (greckimi slowami) Apokaliptycznej 'otchlani' i 'czelusci', a odkryje szatanskosc nauki swiecenia pierwszego dnia tygodnia, ktora glosza religie (nie tylko KrK).

  Jest inne Przykazanie Boga mowiace: 'NIE zabijaj'.

  Ale jakos nie przeszkazalo to chrzescijanom w zabijaniu sie nawzajem w wojnach! Do dnia dzisiejszego 'chrzescijanie' zabijaja w wojnach.
  A przeciez nie byloby tych wojen, gdyby chrzescijanie przestrzegali tego Przykazania.

  Wszyscy katolicy umieja na pamiec modlitwe 'Ojcze nasz', ale klepia bezmyslnie Slowa tej modlitwy. Gdyby jednak zastanowilisie choc troche co mowia, przestaliby chodzic do kiedza na spowiedz!
  Bo jest w tej modlitwie ''... i Przebacz nam nasze winy, JAK i MY przebaczamy NASZYM winowajcom...''!
  Pan Jezus nauczajac tej modlitwy dalej tlumaczy, ze jesli NIE przebaczycie WASZYM winowajcom, wtedy i Bog-Ojciec NIE przebaczy wam!
  Do czego prowadzi katolicka nauka o spowiedzi?
  Do tego, ze katolikom Bog NIE przebaczy.  Takich dowodow na sprzecznosc nauki Kosciola z Biblia jest setki, a to z kolei swiadczy o tym, ze to JEDYNIE Bog ustalil Kanon Ksiag Biblijnych, a nie KRK!
 • @Andarian 14:28:01
  A o czym niby ma świadczyć to że na terenach dzisiejszej Polski używano koła i to jeszcze wcześniej niż w sumerze. O tym że istnieje UFO i ufoludki?
 • @ o wynalezieniu kola, o archelogii...
  Mysle, ze nalezy byc bardzo sceptycznym w stosunku do archeologii. Jest wiele problemow z prawdziwoscia podan archeologow.
  Sprawa datowania znalezisk byla wielokrotnie podwazana przez ludzi nauki (ktorych zreszta probuje sie zagluszyc).

  Sa rozne podania na temat kiedy 'wynaleziono' kolo.
  A sprawa jest bardzo prosta, kolo 'wynaleziono' od razu, bo kazdy czlowiek widzial ksiezyc (slonce), ktory dla nas z ziemi jest 'kolem'.
  Kolo to zaden ludzki wynalazek, lecz po prostu obserwacja tego co stworzyl Stworca.
 • @ezaw 15:50:35
  To akurat nie ma bezpośredniego związku ze sprawą. Ma natomiast związek z kwestiami dotyczącymi globalnego spisku. Stanowi także wytłumaczenie dlaczego jedynie Słowianom wymazano historię przedchrześcijańską.
 • @bar-bara 15:49:57
  Nie, to nie świadczy o tym, że to Bóg ustalił Kanon. Świadczy to tylko o tym, że Kościół postępuje niekonsekwentnie. Awesta, Wedy i wiele innych ksiąg również jest przez swoich wyznawców uważane za dzieło zesłane bezpośrednio przez Boga. O Koranie wspominać nawet nie będę. Nie ma żadnego powodu, dla którego twierdzenie, że Kanon Biblii jest dziełem Bożym należałoby traktować poważnie.
 • @Andarian 16:15:10
  ''Nie, to nie świadczy o tym, że to Bóg ustalił Kanon. Świadczy to tylko o tym, że Kościół postępuje niekonsekwentnie. Awesta, Wedy i wiele innych ksiąg również jest przez swoich wyznawców uważane za dzieło zesłane bezpośrednio przez Boga. O Koranie wspominać nawet nie będę. Nie ma żadnego powodu, dla którego twierdzenie, że Kanon Biblii jest dziełem Bożym należałoby traktować poważnie.''


  Nie przemyslales tego do konca.

  Bo KrK ustalil SWA Ksiege i jest jej wierny, to Katechizm KrK .
  KrK jest rowniez konsekwentny i wierny SWOIM dogmatom, SWOIM soborowym ustaleniom. Tu panuje wielka dyscyplina, by nie wychodzic poza wlasne dogmaty!

  Natomiast Biblii KrK jest NIEwierny, bo to NIE KrK ustalal.

  Widzisz wszystkie religie 'chrzescijanskie' mowia, ze opieraja sie na Biblii. Jednak zadna z religii (ktore znam) nie jest wierna Biblii.

  KrK nawet nie rozumie Biblii. Przecez gdyby ksiadz rozumial chocby modlitwe 'Ojcze nasz', to czy bylby spowiednikiem?
  Gdyby ksieza znali i rozumieli Bblie, byliby ksiedzami?
  Oczywiscie, ze nie.


  Ale jesli odrzucasz Biblie jako Slowo Boga i traktujesz jak kazda inna ksiazke, wtedy oczywiscie masz problem o wiele wiekszy.
 • @bar-bara 16:37:39
  nie traktuję Biblii jak każdej innej książki. Uważam ją za spuściznę cywilizacyjną. Jedną z najwybitniejszych w zakresie nauki o moralności. Równocześnie jako źródło historyczne i życiorys wybitnej postaci jaką był Jezus Chrystus, wysoce prawdopodobne, że syn Boży. Nie uznaję natomiast Kanonu i apokryfy traktuję jako pisma równie wartościowe, a w niektórych kwestiach nawet bardziej aniżeli te z kanonu, ponieważ wiem, że nie stanowiły wykorzystywanego przez blisko 2 tysiące lat narzędzia manipulacji.
 • No chyba zmieniłeś opcję Andarianie ?
  Z założenia staram się unikać tematyki Kościoła Katolickiego. Dla wielu osób stanowi on świętość, o której nie wolno pisać nic krytycznego.

  >>> najpierw akces do Konfederacji wiodących blogerów Katolickich, teraz wpisy na K.Katolicki.
 • @eonmark 19:26:31
  wlasciwy 'Kosciol' to stan Ducha - Umyslu kazdego z osobna i wszystkich tych ktorych lacza wartosci jakie powinny byc DROGA w zyciu kazdej zywej, rozumnej istosty...

  >> trafnie.
 • @Andarian 16:10:11
  Jakiego globalnego spisku? Kto wymazywał tą historię Słowianom, UFO?

  Twoje myślenie pokazuje że podchodzisz do rzeczywistości bardzo jednostronnie, a tak nigdy nie jest. Na historię trzeba patrzeć jako na procesy, na przyczyny a nie tylko jako suche fakty i objawy.

  Weź na przykład księdza Piotra Skargę. Zobacz on przestrzegał że na wschodzie dzieje się źle, i co? I nic, magnateria wolała się sycić swoją wielkością. Niby nic no nie, ale jak sięgniesz do Biblii to wyczytasz że Bóg za głupotę ściąga na naród przeciwnika. To w sumie jest dobra analogia, bo żydzi też lubią we wszystkich szukać winnych tylko nie w sobie. A prawda jest taka że owszem było zło niezawinione, mongoły, wielka potęga zakonu, ale zobacz wtedy Polacy potrafili sobie poradzić. A tutaj gdzie zaniechali sprawy tam dostali po garach.

  Wiesz o czym to świadczy? O tym że nie warto się rządzić. I to jest dosyć specyficzna sprawa z Polakami, bo jak trzeba było to okazywali si e wielcy, warci wziąć władzę nad całą Europą, ale nigdy tego nie chcieli. I jest to szlachetne niby, ale jednak Polacy nie nauczyli się przez 600 lat że trzeba postępować inaczej, tak jak przestrzegał ks. Skarga.

  Ale z drugiej strony to może tak ma właśnie być. Ja bym nawet powiedział że ta droga wcale nie była taka zła jeżeli chodzi o politykę państwową. Natomiast jeżeli o politykę narodową była ona kiepska, co widać właśnie po tym jak postępował zachód i jak żyją tamte narody. Ale to też nie da się do końca tak powiedzieć. Każdy bowiem odpowiada za siebie i swoich bliskich, każdy może się zdegenerować i wykoleić.

  Wydaje mi się że zamiast szukać Illuminatów, kosmoludków, spisków w watykanie powinieneś raczej zejść na ziemię i trochę bardziej postudiować naszą historię. A do tego Biblię bo tam są zawarte prawdy uniwersalne. Jak to połączysz to wtedy wyjdzie ci w czym jest problem. Każdy się rządzi jak umie i potrafi i każdy będzie z tego rozliczony - bo każdy włos na głowie jest policzony!
 • @Andarian
  Aha, z ciekawostek to słyszałem ostatnio że Michael Jackson w przyszłym roku wyrusza w światową trasę koncertową. Co nie ;)
 • @Andarian 16:10:11
  /**/

  To akurat nie ma bezpośredniego związku ze sprawą.

  /**/

  Właśnie. Nie ma w ogóle żadnego związku. Chyba tylko taki że polscy badacze jeździli po całym świecie i się tam zachwycali wszystkim a u siebie niczego nie szukali. Chociaż i tacy byli. W 19 wieku byli wybitni badacze którzy uzasadniali że cała Europa tak naprawdę to... słowiańszczyzna. I w sumie jak się zastanowić w pewnym sensie tak właśnie jest, a raczej było. BO jak podają pewne źródła dzisiejsi hiszpanie to np. w 60% geny semickie ;) A oryginalnie Hiszpanie byli właśnie bliscy słowianom.
 • @Andarian 22:48:30
  Tylko duch ludzki ma wolną wolę. Ciało jest ograniczone przez wolę Boga.

  >>> postrzegasz jako odrębne byty duszę i ciało ?
 • @Andarian 16:48:28
  Napisales:
  ''Nie uznaję natomiast Kanonu i apokryfy traktuję jako pisma równie wartościowe...''

  Czy uwazasz, ze jest cos takiego w apokryfach co przeczy Ksiegom zawartym w Kanonie?


  Ale chyba najwazniejsze pytanie brzmi: Czy wierzysz we Wszechmogacego Boga?
  Bo przeciez nie mozna wierzyc we Wszechmogacego, nie wierzac w Jego Wszechmoc.
 • @a1a 17:16:50
  ''najpierw akces do Konfederacji wiodących blogerów Katolickich, teraz wpisy na K.Katolicki.''


  Podobnie sprawy widze.
  Zreszta ta Kofederacja coraz bardziej przypomina spisek tych, ktorzy chca byc rowniejsi. Czas pokaze po co jest ta Konfederacja.
 • @Andarian 16:10:11
  Stanowi także wytłumaczenie dlaczego jedynie Słowianom wymazano historię przedchrześcijańską.

  >>> jak Ty sobie to tłumaczysz Andarian'ie ?
 • @Andarian 22:48:30
  ''Tylko duch ludzki ma wolną wolę.''

  ???

  Skad ta nauka? Kompletnie nierozumiem.

  Skad jest duch ludzki? Sam z siebie?
  Jak czlowiek umiera, to dzieje sie to w wyniku tego, ze duch opuszcza cialo, bo tak ten duch swa wolna wola postanowil?
 • @a1a 17:24:44
  /**/
  wlasciwy 'Kosciol' to stan Ducha - Umyslu kazdego z osobna i wszystkich tych ktorych lacza wartosci jakie powinny byc DROGA w zyciu kazdej zywej, rozumnej istosty...

  >> trafnie.
  /**/

  Właściwie to mało powiedziane, to powinno być uczone w szkołach.
 • @bar-bara 15:08:16
  Bar - baro, przykro mi ale moim zdaniem nie rozumiesz bibli prawidlowo i niestety masz zbyt mala wiedze na chwile obecna odnosnie wszystkich innych kwestii historii cywilizacji, szeroko rozumianej nauki...

  Ja nie wierze w nauke, bo ta bladzi po zakamarkach i co jakis czas musi poprawiac swoje 'dogmaty' ale jednoczesnie pamietam slowa aJezusa i sparafrazuje je tutaj:
  Uczmy sie od...naszego otoczenia, natury...

  I tak, Bar-baro, gdybysmy uznali ze Bog Biblijny uzywa statkow kosmicznych, wtedy wiara ze mowa o Bogu Stworcy wszechrzeczy moglaby ulec pewnemu 'przewrtosciowaniu'.

  "Dlatego wszelkie nasze rozwazania na temat np.jak Pan Jezus zostal wziety do nieba, zaprowadza nas do nikad."

  Niestety, osoby takie jak Ty, Bar-baro, wszystkiego co nie brzmi 'spojnie' a jest tego w Bibli sporo, unikaja albo zaprzeczaja tlumaczac to na wszelkie mozliwe sposoby ktore stoja w sprzecznosci z kazdym przejawem logiki i PROSTOTY jaka bez watpienia jest BOG.
 • @Andarian 15:17:43
  Andarian, ciezko powiedziec bez zadnych watpliwosci, bo jest wiele hipotez i kazda jest podparta gorszymi lub lepszymi 'dowodami' jezeli w ogole tak mozna je nazwac.

  Slyszalem o kanadyjskich jeziorach , byl chyba program na discovery channel wlasnie o tym.
  Wedlug mnie Asteroida uderzajaca w jeziora w kanadzie, odpowiedzialna za GLOBALNY Potop to baaardzo naciagana hipoteza.
  Atlantyk pasuje tutaj duzo bardziej.
  Zgadzam sie co do mozliwosci paru potopow.
  Wszystkie odbywa sie w cyklach, takze i katastrofy, o roznym stopniu 'razenia'.

  Naprzyklad, sa sugestie ze doszlo w zamierzchlej przeszlosci do 'lokalnego POTOPU ' w ameryce poludniowej z powodu Jeziora Titikaka.
  Jest to jezioro polozone w Andach, nad poziomem morza i jest najwiekszym zbiornikiem slodkiej wody w a. poludniowej.

  ITP...ITD...

  To wszystko nie jest juz tak wazne, jak fakt ze POTOP, ten Globalny prawdopodobnie byl 'WYWOLANY'...
  Wiem, brzmi przekomicznie i 'psychicznie' ale sa pewne wskazowki ktore to sugeruja...
 • @eonmark 18:49:30
  ''Niestety, osoby takie jak Ty, Bar-baro, wszystkiego co nie brzmi 'spojnie' a jest tego w Bibli sporo, unikaja albo zaprzeczaja tlumaczac to na wszelkie mozliwe sposoby ktore stoja w sprzecznosci z kazdym przejawem logiki i PROSTOTY jaka bez watpienia jest BOG.''


  Coz takiego wedlug ciebie nie jest w Biblii 'spojne'?
  Podaj przyklad, bo nie mam pojecia, gdzie widzisz niespojnosc?
  Wszystko w Biblii jest 'spojne'.
  A poza tym, ja nie mam w zwyczaju unikac, czy zaprzeczac Biblii.
 • @ezaw 18:40:56
  właściwy 'Kościół' to stan Ducha - Umysłu każdego z osobna i wszystkich tych których łączą wartości jakie powinny być DROGĄ w życiu każdej żywej, rozumnej istoty...

  >> trafnie.
  /**/

  Właściwie to mało powiedziane, to powinno być uczone w szkołach.

  >>> racja. Być może należałoby to nawet wykuć w ścianie , jako napis, nad tablicą, w każdej klasie.
 • @a1a 19:14:34
  /**/
  >>> racja. Być może należałoby to nawet wykuć w ścianie , jako napis, nad tablicą, w każdej klasie.
  /**/
  Niczego nie gwarantuje wprawdzie ale tak właśnie.

  A może zamiast tego kupić szparj i mazać po ścianach.
 • @ezaw 17:54:54
  Naszą historię studiuję od 5go roku życia. W odróżnieniu do większości studiuję ją nie tylko w oparciu o publikacje, ale także o źródła, kroniki i wykopaliska. Heglowskiej szkole nauczania historii powiedziałem nie w 4 klasie szkoły podstawowej przez co miałem problemy z nauczycielką. Hiszpanie ze Słowianami mają akurat wyjątkowo mało wspólnego. Owszem, Galicja i królestwo Swebów(Suevów jak piszą o nich starsze źródła), ale to tylko przez krótki okres i pod względem genetycznym niewiele zostało. Obecni Hiszpanie to jest w głównej mierze R1b, które z ludami semickimi nie ma wiele wspólnego (pominąwszy gałąź afrykańską, która faktycznie stanowiła część społeczności semickich). Pod względem genetycznym obszary o których można powiedzieć, że w dawnych czasach były zamieszkałe przez osoby spokrewnione z dzisiejszymi Słowianami kończą się we Francji (plus pewne grupy na wyspach brytyjskich, ale to najprawdopodobniej pozostałość imigracji Wikingów, spośród których znaczną grupę stanowili właśnie Słowianie). Stąpam twardo po ziemi, dlatego nie kwestionuję globalnego spisku. Spisku, który polega między innymi właśnie na tym, że rzeczywista historia ludzkości jest zafałszowana. Kto odpowiada za ten spisek rozpisywać się nie będę, Pana i tak nie przekonam. Historię słowiańszczyzny wymazał Kościół Katolicki, według mnie z przyczyn takich, że historia ta stała w sprzeczności z Biblią, którą w tamtych czasach traktowano dosłownie (przykładowo Potop i Noe).
 • @bar-bara 19:10:28
  Biblia zawiera wiele niespojnosci, a czasem sprzecznosci.
  Wyjatkiem sa Ksiegi Prorockie ktorych tresci najprawdopodobniej zmieniono w najmniejszym stopniu.
  Ksiegi prorockie pozatym wygladaja na 'autentyczny' przekaz ze Zrodla ktorego 'lokalizacja' najprawdopodobniej jest pozaziemska.

  Co do niespojnosci, podawalem ich juz pare, ale zeby nie powtarzac w kolko tego samego dam Tobie dwa z brzegu przyklady.

  Sprzecznosc:

  " Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. 2 Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. "

  Gdzie slowo 'WYTEPISZ' (zgrabnie uzyte) nalezy rozumiec 'ZNISZCZYSZ' czyli ZABIJESZ.

  Czyli Bog uzywa rak Izraelitow - swego wybranego Narodu by Zniszczyc inne Narody tak by 'oczyscic' zieemie ktora daje IZRAELOWI...

  Tylko prosze bez ragumentow ze owe Narody byly zle i czynily straszne grzechy, bo to smierdzi taka sama propaganda jaka teraz probuja uzyc by ZDERZYC DWIE Religie i swoich wyznawcow.
  Nam podswiadomie i swiadomie wmawiaja ze Arabowie sa do szpiku kosci zli a Arabom ich 'Mistrzowie' wmawiaja ze zachod jest do szpiku kosci zly.

  I chociaz jedni i drudzy maja sporo racji, swiat nie jest czarnobialy a DOBRO znalezc mozna zarowno po jednej jak i po drugiej stronie!!!


  A dla Kontrastu do powyzszego przykladu Milosci Boga Izraela do wszystkich swoich Dzieci oto co mowi jego SYN czyli On Sam (rozumiany jako wielka tajemnica):

  "Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!"

  A pozniej Jezus kontynuuje:

  "Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. "

  Jezus z premedytacja wyglosil SPRZECZNOSC wzgledem tego co pojawilo sie w starych Ksiegach i co bylo Kanonem postepowania.
  Kiedy wypowiedzial slowa:"Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu"

  Doskonale wiedzial ze jest to sprzecznosc.

  To co mowi Jezus, przekonuje mnie ze Bog jest doskonaly.
  Czlowiek, co najwyzej moglby sie zblizyc nieco do takiej doskonalosci przez kochanie wrogow bezwzgledu na wszystko , ale Bog, Doskonaly, wlasnie taka Miloscia sie powinien wykazac, by w oczach prostego Czlowieka naprawde uchodzic za PRAWDE Wszechwieczna.


  A teraz niespojnosc:

  " Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!». "

  Czy Jezus - BOG musialby tlumaczyc sie OJCU ze zrobil cos pod Publike tak by 'prostaczkowie' uwierzyli?
  Czy Ojciec nie wie tego zanim Syn mu powie?
  Tymbardziej ze i Ojciec i Syn to Jeden BOG?

  Widzisz to tylko drobne przyklady, a ludzie slepo przyjmuja wszystko za pewnik.
  Najgorsze jest to ze najlwiekszej wiary sa Ci ktorzy nie czytaja Bibli wcale.
  Chociaz Ty Bar - Baro wydajesz sie temu zaprzeczac.

  I zebys mnie zrozumiala dobrze. Ja wierze w Boga i ie mam watpliwosci ze wszyscy jestesmy stworzeni przez Niego.
 • @eonmark 18:59:03
  Z przyjemnością zapoznam się z informacjami, na podstawie których zbudowana jest teoria o sztucznym wywołaniu Potopu. Uważam to za całkiem możliwe, tym chętniej zapoznam się z szerszymi materiałami na ten temat. Oczywiście nawet na podstawie Biblii można tak stwierdzić, nie mniej jednak ciekaw jestem innych źródeł (Sumeryjskie też zdają się to sugerować).
 • @a1a 18:10:03
  Tłumaczę to sobie prosto. Historia Słowian była jedyną w Europie, która datowana jest sprzed Potopu, czym kłóciła się z doktryną wiary Kościoła Katolickiego. Równocześnie znacznie utrudniała ona politykę germanizacji, która była zakładana jeszcze do XIII wieku, kiedy to po najeździe Mongołów uznano, że Polska jest na mapie bezwzględnie potrzebna dla ochrony interesów Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.
 • @Andarian 19:57:04
  Andarian, Teoria to za duze slowo, sa pewne przeslanki...

  Narazie jestem w trakcie pisania artykulu o 'piramidach...'
 • @a1a 17:16:50
  Sprawa z Konfederacją jest bardziej skomplikowana. Konfederację planowałem sam założyć już dość dawno temu. Powstrzymywały mnie osoby, które potem założyły tę, nie licząc mnie w poczet jej założycieli (nie pojawiłem się na spotkaniu założycielskim). Przystąpiłem do niej by nadać jej mocy wystarczającej do marginalizacji Carcajou jako prezydenata. Jeśli proces katolicyzacji będzie postępował ( w preambule jest mowa o Bogu, o Kościele nie, jest mowa o chrześcijaństwie, o Watykanie, katechizmie i Biblii nie) wystąpię.
 • @a1a 17:16:50
  Zresztą wpis powyższy nie jest atakiem na Kościół, jest tylko i wyłącznie przytoczeniem i omówieniem materiałów udostępnionych przez Watykan.
 • @Andarian 20:15:38
  Zresztą wpis powyższy nie jest atakiem na Kościół, jest tylko i wyłącznie przytoczeniem i omówieniem materiałów udostępnionych przez Watykan.

  >>> oczywiście, rozumiem. Nie odbieraj mojego wpisu jako próby ingerencji w Twój zakres wolności publikowania :) ..i myślenia.
 • @Andarian 20:07:16
  Historia Słowian była jedyną w Europie, która datowana jest sprzed Potopu, czym kłóciła się z doktryną wiary Kościoła Katolickiego. Równocześnie znacznie utrudniała ona politykę germanizacji..

  >>> chyba powinieneś tej kwestii poświęcić osobny artykuł. To bardzo interesujący i ważny temat.
 • @eonmark 19:55:36
  Widzisz 'sprzecznosci' poniewaz nie dociekasz.

  Zobacz na przyczyny tych pozornych sprzecznosci:

  Popatrz, Bog chce mowic do ludu BEZposrednio i co sie dzieje?

  "(19) I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech NIE przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!'' (Wyj.20:19)

  To jest odrzucenie sluchania Boga BEZposrednio i oskarzanie Boga o to, ze jest zabojca (cecha szatana).
  Tu domagaja sie posrednika (przywodcy religijnego) i tu zaczynaja sie problemy Izraela.
  I tu jest poczatek wszystkich religii z ich przywodcami, to jest odrzucanie Boga, to bunt czlowieka!

  Dlatego masz te pozorne 'sprzecznosci', ale to nie sa sprzecznosci, lecz konsekwencje BUNTU.

  Zobacz najpierw Bog daje im (i nam) 10 Przykazan (niezmienne Prawo Boga), lecz ONI NIE chca Go sluchac, chca sluchac czlowieka-Mojzesza.
  Wiec Bog im dozwala (gniew Boga opisany w Rzym.1).
  Czyli odrzucacie Boga, chcecie czlowieka, dostaniecie czlowieka-Mojzesza z jego prawami.

  Dlatego 10 Przykazan - Prawo Boga, jest zupelnie inne od karnego prawa Mojzesza!

  Dlatego tez, kiedy odrzucili Boga wtedy (zamiast Bog przegnac inne narody przed nimi), musieli sami sie pozbyc tych narodow, bo przeciez na pustyni nie mogli pozostac na wieki.
  A jak czlowiek pozbywa sie innych?
  Przez zabijanie.

  Podobnie ma sie rzecz kiedy chca Krola jak inne narody, wtedy mowia, ze chca by ten krol ICH wojny prowadzil.
  Bog mowi, ze odrzucaja Go (znowu) Go i od razu uprzedza o konsekwencjach..., i dozwala by pragnienia ich sie spelnily (gniew Boga).

  Dlatego Pan Jezus mowi: slyszelisicie, powiedziano wam (slyszeli nie Boga, Boga nie chcieli slucachac!)..., a JA wam Mowie...

  Pan Jezus jest JEDYNYM posrednikiem, ktorego wyznaczyl Bog!
  Jest Synem Umilowanym, ktorego mamy sluchac BEZposrednio.
  Jesus Chrystus jest Slowem Boga!
  Dlatego mowi: "...a JA wam mowie..."  Pan Jezus nie robil absolutnie NIGDY nic pod publiczke!
  Pan Jezus po prostu dziekuje Ojcu, ze Go wysluchal, ze daje poznac ludowi, ze Pan Jezus jest Mesjaszem...

  Zwroc uwage na to kiedy Pan Jezus mowi, ze wszystko jest Mu poddane (Mat.28:18)?

  W Panu Jeusie wszystko co zostalo zapowiedziane od poczatku i spelnia sie. Wez pod uwage falszywych mesjaszy, ktorzy pojawiali sie.
  Zbawiciel byl zapowiedziany, i dlatego wszystko musialo stac sie ZGODNIE z Pismem. By oporny na Slowo lud mogl odroznic Mesjasza, od mesjasza.

  I kto nie rozpoznal Mesjasza w Panu Jezusie?
  Przywodcy religijni, ktorzy ZASIEDLI na katedrze Mojzesza wtedy i zasiadaja dzisiaj!
  Ci wlasnie NIC nie pojmuja, lecz rwa sie by przewodzic i nauczac innych!
  Zwodza i sieja falszywe nauki!
  Pan Jezu ich zapowiada, apostolowie ich zapowiadaja, ale ludzie nieznajacy Biblii daja sie zwiesc slowkom i naukom przywodcow religijnych, wlasnie dlatego, ze nie znaja Slowa Boga.

  Nie sluchaja Boga BEZposrednio!
  Odrzucaja sluchnie Boga zupelnie tak samo jak tamici z ks. Wyj.20:19.


  Z doswiadczenia studiowania Slowa Boga wiem, ze jesli widzimy gdzies 'sprzecnosc', to jest to nasze niezrozumienie, albo tlumacze naklamali.

  Ale Slowo Boga NIE zawiera zadnych sprzecznosci.
 • @eonmark 18:59:03
  ''To wszystko nie jest juz tak wazne, jak fakt ze POTOP, ten Globalny prawdopodobnie byl 'WYWOLANY'...''


  Slyszalam i czytalam troche na temn temat.
  Moze cie to zdziwi, ale interesuje mnie ten temat, a to dlatego, ze wedlug zrozumienia Biblii, ktore mam Potop byl gniewem Boga.
  Czyli to ludzie zgotowali sobie te tragedia, jak zreszta kazda tragedie.
 • @a1a 20:46:53
  I kłócić się z allochtonami, którzy wychowani na niemieckiej nauce myślą, że Słowianie wyszli z naddnieprzańskich bagien w VII wieku? Mam ostatnio dużo mniej czasu na pisanie tekstów. Będę miał jeszcze mniej. Temat choć ważny i ciekawy wymagałby napisania grubej księgi, a nie artykułu na blogu. Może to zrobię, wcześniej jednak chciałbym napisać do końca o kontaktach Watykanu i Moskwy. Przynajmniej opisać okres do wielkiej czystki.
 • @bar-bara 20:58:00
  "Widzisz 'sprzecznosci' poniewaz nie dociekasz.

  Zobacz na przyczyny tych pozornych sprzecznosci:

  Popatrz, Bog chce mowic do ludu BEZposrednio i co sie dzieje?

  "(19) I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech NIE przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!'' (Wyj.20:19)

  To jest odrzucenie sluchania Boga BEZposrednio i oskarzanie Boga o to, ze jest zabojca (cecha szatana).
  Tu domagaja sie posrednika (przywodcy religijnego) i tu zaczynaja sie problemy Izraela.
  I tu jest poczatek wszystkich religii z ich przywodcami, to jest odrzucanie Boga, to bunt czlowieka!"

  Bar-baro, widze SPRZECZNOSCI wlasnie dlatego ze DOCIEKAM.

  Przestan manipulowac trescia tak by pasowala do Twojej tezy!

  Zapomnialas dodac do tego fragmentu jaki wkleilas:
  "I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech NIE przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!''

  zdania poprzedzajacego:

  " Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka."

  Caly lud nie chcial rozmawiac Osobiscie z Bogiem nie dlatego ze odrzucili osobisty kontakt ze Stworca, ze chcieli Przywodce i Posrednika dla wlasnego widzimisie, tylko dlatego ze PRZERAZIL ich SPOSOB w jaki OBJAWIL sie im BOG.

  Bog Objawil sie jak STATEK KOSMICZNY ktory swa CHWALA, POTEGA , DZWIEKAMI jakie wydawal, nieprzypominajac jednoczesnie niczego co oczy prostych, nieobeznanych, prymitywnych - technologicznie istot ludzkich widzialy, przerazal ich do tego stopnia ze ze strachu woleli wyslac Posrednika - Przywodce.Taka to cecha ludzi.Jak czegos nie znaja to z reguly sie tego BOJA.A jak dodatkowo To czego nie znaja jest Wielkie i Wydaje potezne Dzwieki, 'rzuca Blyskawice' to zawsze lepiej wyslac kogos na 'zwiady' niz ciagnac wszystkich na 'mozliwa' zgube.
  GENY Gatunku ludzkiego zawieraja 'matematyczne wzory' ktore 'koduja' takie zachowania ktore 'promuja' bezpieczne ROZWIAZANIA.

  Paradoksalnie Sama podalas przyklad Statku Kosmicznego.

  Ja rozumiem ze kazdy cytat moze zostac zakwalifikowany jako wyjety z kontekstu ale trzeba sie przynajmniej postarac by to co cytujemy nie tracilo sensu calosci przekazu.
 • @bar-bara 20:58:00
  Napisalas rowniez:

  " Popatrz, Bog chce mowic do ludu BEZposrednio i co sie dzieje? "

  Mowisz zapewne o WERSJI ksiegi Wyjscia ktora Ty posiadasz...na wlasny uzytek?
  Bo w tej ogolnodostepnej Bog nie tylko ze nie wyraza ochoty rozmowy z ludem bezposrednio ale Traktuje Mojzesza jako Posrednika pomiedzy Soba a Ludem.


  Bar - Baro,
  Szkoda strzepic jezyka...
  Dobranoc.
 • @eonmark 23:13:12
  Tak, przyszli ale sluchac Boga bezposrednio NIE chcieli i to bylo i jest przyczyna nieszczesc ludzkosci.

  Oni wyraznie mowia, zeby Bog do nich NIE mowil.


  Ty mi zarzucasz, ze chce cokolwiek w Biblii dopasowac do mojej tezy?

  A jaka teza jest moja, to ze nie chcieli sluchac Boga bezposrednio, lecz chcieli sluchac Mojzesza?
  Przeciez tak dokladnie powiedzieli!

  Przeciez Mojzesz nie kazal im podchodzic do gory, lecz sluchac Boga!

  ''(23) Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: Lud NIE będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, mówiąc: Oznacz granicę około góry i ogłoś ją jako świętą.'' (Wyj.19:23)  Natomiast ty masz teze o statku kosmicznym i dlatego widzisz strach przed statkiem kosmicznym.


  Ogien w Biblii jest symbolem czystosci, dlatego jest czesto towarzyszy opisowi Boga, lub czegos od Boga.

  Sa rowniez w Biblii opisane ofiary calopalne.

  Tu chodzi o symbol czystosci, a nie statek kosmiczny.  I dlaczego Bog mialby poruszac sie statkiem kosmicznym o napedzie ogniowym z klebami dymu? To jest nasza ludzka przestarzala technologia. :)))
 • @eonmark 23:40:23
  Bog posluguje sie Mojzeszem, by powiedzial ludzowi, ze maja na trzeci dzien stawic sie czysci przed gora, z ktorej Boga bedzie mowil BEZposrednio do nich, gdzie beda sluszec i widziec obecnosc Boga.

  I wtedy powiedzieli ONI, a nie Boga, ze beda sluchac Mojzesza, ale Boga do nich niech NIE mowi!

  Jak ty czytasz, ze tego nie rozumiesz?


  I strzepieniem jezyka jest rozmowa o statku kosmicznym.
 • @bar-bara 00:26:01
  " Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze». A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. "

  Bar -baro,

  Nadal strzepie swoj jezyk...: )

  Mozesz dalej bawic sie w 'slowotworstwo' i tworzyc i tworzyc...

  Mi juz wystarczy.

  Pozdrawiam.
 • @bar-bara 00:26:01
  Pismo mówi że Boga nikt nigdy nie widział. Czyżby Pismo kłamało albo było niespełna rozumu?

  To co przytaczasz jest zapewne przenośnią, za tymi słowami kryją się jak najbardziej racjonalne wydarzenia. Ani obecność Boga sensu stricto ani tym bardziej statków kosmicznych i kosmitów.
 • @Andarian 21:24:07
  /**/
  I kłócić się z allochtonami, którzy wychowani na niemieckiej nauce myślą, że Słowianie wyszli z naddnieprzańskich bagien w VII wieku? Mam ostatnio dużo mniej czasu na pisanie tekstów. Będę miał jeszcze mniej. Temat choć ważny i ciekawy wymagałby napisania grubej księgi, a nie artykułu na blogu. Może to zrobię, wcześniej jednak chciałbym napisać do końca o kontaktach Watykanu i Moskwy. Przynajmniej opisać okres do wielkiej czystki.
  /**/

  To chyba nie w tym rzecz że nie wyszli, rzecz w tym że uczymy się że tutaj to byli germanie a nas tu nigdy nie było. Kiedy jest dokładnie odwrotnie. A może po prostu, co bym uważał za bardziej rozsądne te ludu które tutaj bytowały dawniej to byli zarówno nasi jak i ich przodkowie.
 • @bar-bara 20:58:00
  /**/

  Dlatego 10 Przykazan - Prawo Boga, jest zupelnie inne od karnego prawa Mojzesza!

  /**/

  Jak to inne, jak brzmiało pierwsze 10 przykazań?


  /**/

  Dlatego tez, kiedy odrzucili Boga wtedy (zamiast Bog przegnac inne narody przed nimi), musieli sami sie pozbyc tych narodow, bo przeciez na pustyni nie mogli pozostac na wieki.
  A jak czlowiek pozbywa sie innych?
  Przez zabijanie.

  /**/

  Może i masz rację tutaj, to ma sens. Tylko znowu co to znaczy przegnać inne narody po bożemu. Ano proste, nie walczyć i nie zabijać jak piszesz tylko przez bycie posłusznym prawom bożym.
 • @bar-bara 20:58:00
  /**/
  To jest odrzucenie sluchania Boga BEZposrednio i oskarzanie Boga o to, ze jest zabojca (cecha szatana).
  Tu domagaja sie posrednika (przywodcy religijnego) i tu zaczynaja sie problemy Izraela.
  I tu jest poczatek wszystkich religii z ich przywodcami, to jest odrzucanie Boga, to bunt czlowieka!
  /**/

  Ukrywanie się przed Bogiem, grzech pierworodny. Jak jednak widać pomimo tego że ktoś wychował się z religią to nie oznacza że nie może szukać Boga i "bezpośrednio' go słuchać.
 • @ezaw 10:45:45
  Pismo nie mowi o przyjsciu by na Boga popatrzec, lecz by SLUCHAC.

  W Pismie zawsze chodzi o sluchanie, dlatego SLOWO Boga.

  Bo wiara rodzi sie z tego co sie slyszy... Blogoslawieni ci, ktorzy nie widzieli, a uwierzyli.


  Tak wiec nigdy niechodzii o wyglad, o obraz..., Boga. Zawsze chodzi o Slowo Boga.

  Szatan zanim skusil Ewe spytal: czy rzeczywiscie Bog powiedzial...

  Musimy wiedziec i rozumiec i wierzyc w to co Bog mowi i spelniac, bo w spelnianiu sa nasze uczynki swiadczace, ze wierzymy.

  Ewa wiedziala co Boga powiedzial, ale jej uczynek swiadczyl, ze nie wierzyla.
 • @ezaw 10:54:55
  Czy zauwazyles, ze Prorocy Bozy krytykowali przywodcow religijnych?
  Czy zauwazyles, ze Jan Chrzciciel krytykowal przywodcow religijnych?
  Czy zauwazyles, ze Pan Jezus krytykowal przywodcow religijnych?
  Czy zauwazyles, ze przywodcy religijni nie rozpoznali w Panu Jezusie Mesjasza?  (12) Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, KTO tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?
  (13) Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań... Nie mogę ścierpieć śWIAT i UROCZYSTOSCI.
  (14) Nienawidzę całą duszą WASZYCH świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! (Iz.1:12-14)
  '(21) Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili OJCA.

  (22) Wy czcicie to, czego NIE znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów (przychodzi z Judei).

  (23) Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to PRAWDZIWI czciciele będą oddawać cześć OJCU w DUCHU i PRAWDZIE, a takich to czcicieli CHCE mieć Ojciec.

  (24) Bóg jest DUCHEM; POTRZEBA więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w DUCHU i PRAWDZIE. (Jan 4:21-24)  Jesli ktos nie sluchac Pana Jezusa bezposrednio, wtedy uczynkiem swiadczy, ze nie wierzy, ze Pan Jezus zyje.
  Bo wiara bez uczynkow jest martwa.
 • @bar-bara 12:18:33
  /**/

  Tak wiec nigdy niechodzii o wyglad, o obraz..., Boga. Zawsze chodzi o Slowo Boga.

  /**/

  I właśnie o to chodzi. Mówienie o staniu przed Bogiem nie dotyczy faktycznego stania przed nim ale tego duchowego, czyli słuchania jego Słowa.
 • @bar-bara 12:52:10
  /**/
  Jesli ktos nie sluchac Pana Jezusa bezposrednio, wtedy uczynkiem swiadczy, ze nie wierzy, ze Pan Jezus zyje.
  Bo wiara bez uczynkow jest martwa.
  /**/

  I to jest właśnie staniem przed Bogiem.
 • @Watykan i komuniści.
  Cechy wspolne to monopolizm.
  Ta sama ceche ma NWO.
  To wszystko monopolici.
 • @bar-bara 16:21:24
  Monopolici? Kosmopolici...kosmici.
 • @ezaw 16:39:53
  NWO przygotowuje nas na ''kosmitow'':

  http://www.youtube.com/watch?v=77n9vEwdSD4&feature=player_embedded

  Watykan rowniez przygotowuje nas na 'kosmitow'':

  http://www.youtube.com/watch?v=0h5L7IEqBjc&feature=youtu.be

  Monopolisci chca, by istaniala wiara w ''kosmitow''.
 • @bar-bara 16:56:49
  Mnie martwi najbardziej to co mnie dotknęło. Kiedy jakiś ksiądz czy inny tłumaczący czym jest wiara, Bóg, mówi że duch to nie to samo co dusza albo dlatego wyróżniamy trójcę świętą bo Bóg nie jest Duchem ale jest współistotny to i tak nie wiem o co chodzi. Podobnie nie wiem o co chodzi z NWO i tymi wszystkimi głupotami. Lub kiedy rozmawiam z kimś i mówię mu że wierzę w Boga a ten ktoś myśli że jestem naiwnym głupkiem... albo kiedy mówię mu o prorokach, o mesjaszu i wtedy mój rozmówca zastanawia się o czym do cholery ten głupek mówi, ale chcąc być grzeczny nie mówi mi co myśli.

  Teraz kiedy już rozumiem o co chodzi wiem że to wszystko jest jakimś kosmicznym nieporozumieniem. Tak jak w życiu.
 • @Andarian 21:24:07
  I kłócić się z allochtonami, którzy wychowani na niemieckiej nauce myślą, że Słowianie wyszli z naddnieprzańskich bagien w VII wieku? Mam ostatnio dużo mniej czasu na pisanie tekstów. Będę miał jeszcze mniej. Temat choć ważny i ciekawy wymagałby napisania grubej księgi, a nie artykułu na blogu. Może to zrobię, wcześniej jednak chciałbym napisać do końca o kontaktach Watykanu i Moskwy. Przynajmniej opisać okres do wielkiej czystki.

  >>>> kłótniami się nie przejmuj. W obu w/w ważnych tematach możesz liczyć na moje wsparcie w dyskusjach, gdybyś się zdecydował :)
 • Jedno warte drugiego;)
  Politykę mam na myśli:). A co do spraw istotnych, to pod Twoim tekstem nt. CA dodałam jeszcze parę drobnych uwag.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031