Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
164 posty 2516 komentarzy

Zapiski spod lasu

Andarian - Mieszkam na górce pod lasem, więc mam szeroką perspektywę spojrzenia na świat.

Naprawić Polskę.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Skrócony program reform ustrojowych RP.

Kiedy na spotkaniu blogerów referowałem mój program reform Polski na twarzach słuchaczy zobaczyłem tylko niedowierzanie. Każde kolejne zdanie mojej wypowiedzi powodowało zmianę niedowierzania w zdumienie, czasem nawet posunięte do granic pobłażania. Szczerze powiedziawszy taka reakcja nie zdziwiła mnie specjalnie. W przeciągu pięciu minut mojej wypowiedzi nie miałem możliwości przedstawić wszystkich aspektów proponowanych reform, a liczby, którymi z natury rzeczy musiałem zasypać słuchaczy wymagają szczegółowego omówienia.

W związku z tym postanowiłem podzielić się koncepcją reform ustrojowych III RP z wszystkimi czytelnikami Nowego Ekranu. Chociaż wiele punktów może licznym osobom nie przypaść do gustu, to jestem przekonany, że osoby, które zdają sobie sprawę z posunięcia procesów destrukcyjnych naszego państwa zrozumieją, że przedstawiana koncepcja stanowi nie tylko rozwiązanie, ale zawiera wiele punktów, wobec których nie ma alternatywy innej aniżeli bankructwo naszego państwa, dewaluacja złotego i utrata majątku przez zdecydowaną większość społeczeństwa.

Program reform nie wspomina nic na temat sposobów dojścia do władzy. Nie stanowi więc on swoistego how-to do przejęcia władzy w naszym kraju. Wszelkiego rodzaju komentatorów mówiących o tym, że przedstawiony program nie ma możliwości wprowadzenia w życie ze względu na opór obecnych władz informuję, że koncepcja przejęcia władzy w kraju jest czymś innym aniżeli program reform i chociaż posiadam takową nie zamierzam jej dyskutować na forum publicznym.

Sumaryczne wpływy do budżetu państwa oraz do ZUS przewidziano na rok 2012 w kwocie około 415 miliardów złotych. Całkowite koszty wynikające z zobowiązań ZUS oraz budżetu przewidziano na kwotę 450 miliardów. Jak łatwo wyliczyć przewidywany deficyt wynosi 35 miliardów. Oczywistym jest, że taki kształt rzeczy nie może utrzymywać się w nieskończoność. Obciążenia podatnika są ogromne, a bariery dla przedsiębiorczości, w szczególności małej sprawiają, że kraj nasz, pomimo zdecydowanie niższego poziomu życia aniżeli na zachodzie Europy nie rozwija się tak jak powinien. Przyczyn takiego stanu rzeczy można wskazać wiele. Do głównych zaliczyć należy zobowiązania ZUS prowadzących działalność gospodarczą. Podczas gdy na świecie przyjęło się uważać, że całkiem dobry biznes zwraca się w przeciągu 7 lat, tak w przypadku inwestycji na poziomie 100 tys. złotych polski przedsiębiorca musi czekać na zwrot inwestycji, przy takim samym biznesie przez lat przeszło 10. W efekcie sprawia to, że blisko połowa inwestycji, które w normalnych warunkach stworzyłyby miejsca pracy i zapewniły dochód właścicielowi w Polsce zwyczajnie bankrutuje.

Celem reform przedstawionych poniżej są następujące elementy podstawowe:

- Przejęcie całkowitych zobowiązań ZUS względem emerytów przez Skarb Państwa

- Likwidacja obowiązkowych składek, stanowiący największy hamulec polskiej drobnej przedsiębiorczości

- Likwidacja centralnych podatków CIT i PIT

- Reforma administracyjna

- Reforma systemu edukacji

- Reforma sądownictwa

- Reforma Sił Zbrojnych

- Zbilansowanie budżetu i zaprzestanie dalszego zadłużania Polaków

Aby umożliwić realizację takich założeń koniecznym jest znalezienie w budżecie państwa około 200 miliardów złotych. Zadanie takie wbrew powszechnemu myśleniu nie tylko nie jest niemożliwe, jest wskazane i przyniesie zdecydowanie więcej korzyści aniżeli niesie ze sobą problemów.

Plan reform rozłożony jest na 3 lata. Punktem wyjściowym jest budżet 2012.

ROK I .

W pierwszym roku reform nie przewiduję głębszych zmian w strukturze dochodów państwa. Reformy w pierwszej kolejności skupiają się na ograniczeniu wydatków i deregulacji licznych gałęzi gospodarki.

1. Roczny koszt urzędów centralnych i centralnej administracji państwowej wynosi w przybliżeniu 4,5 miliarda złotych. W tym wliczone są takie koszty jak funkcjonowanie Sejmu, Senatu, Prezydenta, NSA, CBA, NIK itp. W pierwszym roku reform należy zmniejszyć koszty o 1 miliard złotych. Jest to całkowicie realne w przypadku zmniejszenia uposażenia dla posłów, senatorów, prezydenta i jego świty oraz przy zmniejszeniu nakładów na NSA. Te ostatnie cięcia są bezpośrednią wypadkową likwidacji licznych koncesji i wielu innych zmian postulowanych poniżej.

 - 1 miliard

2. Reforma sądownictwa, prokuratury i wymiaru sprawiedliwości już w pierwszym roku może przynieść oszczędności na poziomie 5 miliardów złotych z blisko 12 miliardów pożytkowanych obecnie na ten cel. W dniu dzisiejszym w więzieniach przebywa trzy razy więcej osób aniżeli za czasów Bieruta. Jest to konsekwencja zaostrzenia kodeksu karnego i wsadzania do więzień pijanych kierowców, rowerzystów, posiadaczy niewielkiej ilości narkotyków i osób unikających płacenia alimentów. Każdy z tych punktów stanowi swoisty absurd, chociaż przypadek ostatni przekracza już jego granice. Osoba, która naraża skarb państwa na dodatkowe wydatki na fundusz alimentacyjny w efekcie naraża skarb państwa dodatkowo na wydatki związane z procesem sądowym i uwięzieniem alimentariusza. Podobnie wygląda sprawa więzienia pijanych kierowców i posiadaczy narkotyków. Reforma sądownictwa zakłada przywrócenie kar finansowych za drobne przewinienia. Kary te powinny być na tyle duże, by odstraszać przed popełnieniem przestępstwa, na tyle jednak małe by karani woleli je aniżeli uwięzienie w zakładzie penitencjarnym. Ponieważ 90% spraw w sądzie i kar więzienia jest pochodną tych właśnie przestępstw zmiana sposobu karania nie tylko odciąży sądy i zakłady penitencjarne, ale także przyniesie dodatkowe wpływy do budżetu. Wpływów tych jednak nie uwzględniam w 1 roku reform.

 - 5 miliardów

3. Likwidacja OFE powinna zostać zrobiona w możliwie krótkim terminie. Sama obsługa zadłużenia wynikająca z posiadanuch przez OFE obligacji kosztuje 10 miliardów złotych. Kiedy jeszcze dodamy do tego 10 miliardów rekompensaty dla ZUS zobaczymy, że działanie takie jest nie tylko wskazane, ale i niezbędne dla naprawy RP. Ponieważ jednak obligacje w posiadaniu OFE należą do Polaków należy przekazać te obligacje do instytucji finansowej zależnej od państwa - np. BGK, przy równoczesnym ogłoszeniu 5 letniego moratorium na spłatę odsetek.

 - 10 miliardów

4. Z racji reformy sądownictwa i kodeksu karnego nastąpią również zmiany w MSW. Konsekwencją takich działań będzie zmniejszenie kosztów operacyjnych Policji. Warto jednak zauważyć, że całkowite koszty MSW to przeszło 17,5 miliarda rocznie. Znaczną część tej kwoty stanowią wcześniejsze emerytury dla Policji i pracowników służb. Umów należy dotrzymywać. Nie zmienia to jednak faktu, że 40-letni policjant na emeryturze zwyczajnie się marnuje. Aby uniknąć takiej sytuacji należy policjantom i służbom na emeryturze znaleźć zajęcie. Takim zajęciem powinna być budowa Obrony Cywilnej. Obrona Cywilna, w połączeniu z Obroną Narodową, której koncepcję omówię poniżej powninny stanowić elementy systemu obrony naszego państwa. Policjanci na emeryturze powinni prowadzić zajęcia w szkołach oraz działać na okolicznych boiskach i podwórkach by wspomagać procesy wychowania młodzieży. Podczas gdy Harcestwo w Polsce podupada jego rolę powinny przejąć właśnie emerytowani policjanci. Ich działalność powinna być skierowana także w stronę "trudnej" młodzieży. Pozwoli to na zagospodarowanie tej młodzieży wolnego czasu, wyżycie się w grach terenowych i zawodach sportowych, a równocześnie podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego. Policjanci, którzy nie chcieliby się podjąć takiego zadania powinni otrzymywać odpowiednio zmniejszone emerytury. Działanie takie z roku na rok będzie przynosić większe oszczędności, w połączeniu ze zmianami w prawie dotyczącym przestępstw o niskiej szkodliwości pozwoli już w pierwszym roku zaoszczędzić 2 miliardy złotych.

 - 2 miliardy

5. Polskie Siły Zbrojne wymagają gruntownych reform. Pomimo wydatków na poziomie blisko 30 miliardów złotych rocznie (budżet porównywalny z budżetem wojskowym Iranu!!! ) nasza zdolność obronna zamiast rosnąć maleje. Spośród 30 miliardów blisko jedna trzecia stanowi wydatki na nowe uzbrojenie. Podobną kwotę wydatkujemy na emerytury dla byłych żołnierzy. Jak wszyscy wiemy, tych pieniędzy w ogóle nie widać. Floty już właściwie nie mamy, wojsk pancernych nawet nie możemy naprawiać (bo nie dostaliśmy od Niemców licencji), lotnictwo jakie jest każdy chyba słyszał. O takich elementach jak wojska rakietowe wspominać nie będę. Do tego wszystkiego dochodzi problem wojsk Obrony Narodowej, których zwyczajnie nie ma. Ponieważ program reform zakłada również reformy w zakresie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i szeroko pojętej innowacyjności nie będę omawiał dokładnie dlaczego już w pierwszym roku obciąłbym wydatki materiałowe o 3 miliardy. Wspomnę jednak o wojskach Obrony Narodowej. Podobnie jak w przypadku policji poważnym problemem jest kwesti braku sposobu zagospodarowania emerytowanej kadry wojskowej. Podobnie jak w przypadku MSW należy niezwłocznie rozwiązać tą kwestię. Wojskowi na emeryturze powinni we własnym zakresie organizować komórki ON. Jeśli po przejściu na emeryturę podjęli pracę zawodową, która uniemożliwia takie działanie powinni otrzymywać odpowiednio zmniejszoną emeryturę aż do osiągnięcia cywilnego wieku emerytalnego. Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić w pierwszym roku 2 miliardy złotych, przyniesie również większe korzyści w dalszym terminie.

 - 5 miliardów

6. Reforma administracyjna zakłada gigantyczne oszczędności dla Skarbu Państwa. Jej omówienie wymagałoby napisania osobnego artykułu, co jeśli powyższy tekst spotka się z zainteresowaniem nieomieszkam uczynić. W największym skrócie reforma zakłada przeniesienia odpowiedzialności za pomoc społeczną na gminy. W budżecie centralnym spowoduje to oszczędności na poziomie 13 miliardów złotych. Oczywiście spowoduje to wzrost kosztów na poziomie gmin. Jednak sam fakt, że gminy będą posiadać dużo większą elastyczność w wydatkowaniu środków, pomoc ta będzie nie tylko tańsza ale i bardziej skuteczna. Już w pierwszym roku reform przewiduję przeniesienie ściągania PIT na gminy, a CIT na powiaty. Równocześnie na jednostki samorządowe przeniesiona zostanie odpowiedzialność za szkolnictwo do poziomu średniego. Oszczędności z tytułu decentralizacji ciężko przewidzieć, zakładam jednak w pierwszym roku spadek kosztów funkcjonowania edukacji, administracji i pomocy społecznej o 4 miliardy złotych. Dodatkowo zarówno gminy jak i powiaty powinny zyskać przywilej emisji własnych walut. O celowości tego rozwiązania i sposobach jego realizacji musiałbym napisać osobny artykuł, co w przypadku zainteresowania temtem zamierzam zrobić.

 - 4 miliardy

7. Polska nauka i szkolnictwo wyższe kosztują Polaków 15 miliardów złotych rocznie. W efekcie mamy jeden z najgorszych poziomów innowacyjności na świecie (całe 200 patentów rocznie) oraz jeden z najwyższych współczynników bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni. Taki stan rzeczy jest całkowicie zrozumiały. Struktura nauki i szkolnictwa wyższego niejako wymusza taki stan rzeczy. Posiadanie 50% udziału w społeczeństwie osób z wyższym wykształceniem jest dla Polski zwyczajnie szkodliwe. Powoduje ono zmniejszenie poziomu szkolnictwa wyższego, gigantyczne koszty i przerost postawy roszczeniowej magistrów z papierkiem, a bez wykształcenia. Na same projekty naukowe niezależne od uniwersytetów wydajemy 5 miliardów rocznie. Nauka, która nie przynosi korzyści nazywana jest pseudonauką. Już w pierwszym roku należy zmniejszyć wydatki na powyższe cele o 5 miliardów złotych. Darmowe studia powinny przysługiwać tylko 5% najwybitniejszych jednostek, kolejne 5% powinno otrzymywać częściową refundację. Osoby pozostałe nie posiadają wrodzonych zdolności do tego, by legitymizować się elitarnym wykształceniem. Oczywiście można pisać zarówno o tym, że szkoły wyższe powinny być całkowicie prywatne, sam proces prywatyzacji jednak nie jest niezbędny w sytuacji gdy opłaty za studia będą szły tylko za najlepszymi studentami. Likwidując różne obostrzenia w zakresie budowy prywatnych uczelni umożliwimy zbodowanie również prywatnej konkurencji dla szkół państwowych na wysokim poziomie. O wydatkach na naukę rozpisywać się nie będę, fundusze powinny być przekazywane tylko na projekty, które zakończą się patentem przydatnym dla gospodarki - ergo ich realny koszt będzie zerowy. Można pozostawić niewielką kwotę w budżecie na projekty wieloletnie, jednak z całą pewnością nie będzie to 5 miliardów złotych.

 - 5 miliardów

8. Dopłacanie do kultury w dużej mierze stanowi szkodę dla niej samej. Żyjemy w czasach, w których to właśnie kultura stanowi jedną z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki. W Polsce wydajemy z podatków blisko 1,5 miilarda złotych rocznie na kształcenie aktorów i malarzy. Na pozostałe działania z zakresu kultury wydatkujemy kolejne 1,3 miliarda. Jednym rozsądnym rozwiązaniem jest zmiana Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego. Tym samym umożliwi to zwiększenie wydatków na muzea i działalność badawczą polskiej historii przy całkowitym wycofaniu się państwa ze sponsorowania takich instytucji jak "Krytyka Polityczna".

 - 1 miliard

9. Spośród pozostałych wydatków można wskazać liczne pomniejsze oszczędności, które w sumie dadzą kwotę na poziomie 2 miliardów złotych.

 - 2 miliardy

Oszczędności - 35 miliardów

Wzrost wpływów - 10 miliardów

ROK II.

W drugim roku reform zakładam likwidację centralnych podatków PIT i CIT. Ponieważ wcześniej egzekucja tych podatków zostanie przekazana do gmin należy nadać gminom i powiatom przywileje podatkowania według własnego uznania. Równocześnie należy rozszerzyć zakres funkcjonowania referendum lokalnego, by mieszkańcy gmin sami mogli decydować o wprowadzeniu dodatkowych przywilejów socjalnych, o zmianie funkcjonowania lokalnych szkół czy też o poziomie opodatkowania przedsiębiorstw, w tym supermarketów, co będzie zdecydowanym krokiem w stronę demokracji bezpośredniej. Tym samym należy wprowadzić centralny podatek obrotowy tylko i wyłącznie dla spółek kapitałowych na niewielkim poziomie, zapewniającym wpływy do budżetu na poziomie 10 miliardów złotych. Mienie państwowych agencji rolnych i lasów państwowych należy przekazać w zarząd gmin i powiatów, co umożliwi zabezpieczenie emisji walut lokalnych i pozwoli czerpać korzyści z tych ziem mieszkańcom gminy, wspomagając realizację zadań lokalnych. Uwolnienie kapitału z PIT, CIT spowoduje wzrost wpływów z VAT o 5 miliardów złotych.

Odpowiednio w odniesieniu do punktów poprzednich w roku drugim pojawią się następujące oszczędności

1. 1 miliard.

2. 3 miliardy.

3. -

4. 2 miliardy.

5. 1 miliard

6. 54 miliardy (przeniesienie kosztów subwencji oświatowej i opieki społecznej na samorządy)

7. 4 miliardy (wraz z odchodzeniem kolejnych roczników ze studiów koszty będą spadały)

8. 0,5 miliarda

9. 2 miliardy

Oszczędności - 67,5 miliarda

Wzrost wpływów - 15 miliardów

 

ROK III

Rok trzeci reform związany będzie z likwidacją ZUS. Ponieważ nie ma możliwości całkowitej rezygnacji ze składek należy wprowadzić składkę restrukturyzacyjną płaconą przez pracodawców od każdego pracownika w kwocie około 300 złotych miesięcznie. Pozwoli to uzyskać tanim kosztem wpływy do budżetu na poziomie 50 miliardów. Uwolnienie kapitału z PIT, CIT i ZUS spowoduje wzrost wpływów z VAT o kolejne 10 miliardów złotych.

1. -

2. -

3. -

4. 2 miliardy

5. -

6. 2 miliardy

7. 2 miliardy

8. 0,5 miliarda

9. 2 miliardy

10. Oszczędności z tytułu likwidacji ZUS i optymalizacji jego wydatków - 20 miliardów

Oszczędności - 28,5 miliarda

Wzrost wpływów - 60 miliardów

Sumarycznie po reformach wpływy do budżetu państwa wzrosną o 85 miliardów. Koszty funkcjonowania państwa spadną o 131 miliardów. Łącznie oznacza to zmianę bilansu budżetu o 215 miliardów złotych, co w zupełności zbilansuje brak wpływów ze składek ZUS, PIT i CIT.

Mam nadzieję, że przedstawiony projekt spotka się z zainteresowaniem. W przypadku pytań odnośnie planu reform z przyjemnością udzielę dalszych wyjaśnień.

KOMENTARZE

 • re
  kolega z tymi miliardami raczy żartować :) jedyne czego potrzebujemy do nacjonalizacji długu i sprzedaży obligacji systemowi krajowemu po koszcie 0,6 % czy 0,1 % tak jak robią to Niemcy co rocznie da 30 mld zł oszczędności i więcej, bo koszty obsługi rosną z roku na rok

  mam na myśli to że nei da się od tak zlikwidować zatrudnienia w administracji państwowej - te osoby nie pierdzą w stołki tylko są zatrudniane do kolejnych projektów unijnych i tu jest problem, bez zmiany filozofii dystrybucji środków unijnych nic się nie da zrobić, co innego urzędy gmin, skarbówki czy urzędy pracy gdzie faktycznie widać momentami przerost zatrudneinia - jeśli chcemy zlikwidować biurokrację, musimy opuscic eurokołchoz... nei ma innej drogi

  likwidacja wpłat do ZUS? moim zdaniem należy wprowadzić system kanadyjski - państwo gwarantuje każdemu minimum egzystencji na emeryturze, kto chce to inwestuje w co chce i kiedy chce

  nie podoba mi się to, ze państwo rezygnuje z podatków a gminy mają sobie same ustalać opłaty - już widzę podatek katastralny oczami wyobraźni

  podstawowe pytanie: dlaczego państwo nie ma pieniędzy?

  pozdrowienia
 • @Acontrario 13:45:12
  Niestety nacjonalizując dług podpadasz międzynarodowej finansjerze. Jeśli nie posiadasz silnej gospodarki jesteś skazany w takiej sytuacji na atak międzynarodowej finansjery. Do tego gospodarka musi być przygotowana, a tego nie zrobisz bez zmniejszenia kosztów pracy. Zmniejszenie na początku o 10 miliardów z tytułu OFE będzie już bardzo dużą korzyścią, a zbilansowany budżet sprawi, że odsetki już nie będą narastały. To o czym piszesz można, a nawet przeprowadzić w następnych latach. Rzecz w tym, by zrobić to z głową. Katastratu się nie obawiam, ponieważ decyzję o systemie podatkowym w gminie będą podejmować sami mieszkańcy. Skoro Ty i Twój sąsiad nie chcecie katastratu to gmina go nie wprowadzi. Kwestii funduszy unijnych nie poruszam praktycznie wcale. Jeszcze tylko w 2013 dostaniemy cokolwiek, a później będą już właściwie same koszty. Też wystąpiłbym z eurokołchozu ale trzeba to zrobić z głową. Pierwszym krokiem byłoby właśnie drastyczne uproszczenie systemu dystrybucji środków unijnych.
 • @Acontrario 13:45:12
  Odnośnie emerytur natomiast: Państwo ma pieniądze, tylko je bzdurnie wydaje. System kanadyjski można wprowadzić, ale nie można nim objąć obecnych emerytów, którzy całe życie pracowali za obietnicę emerytur. Osobiście uważam, że system kanadyjski powinien objąć wszystkich, którzy podjęli pracę po 1999 roku. Im bowiem można wyliczyć dokładną kwotę składek. System emerytalny to jest także dłuższa historia, którą jeśli chcesz opiszę.
 • @autor
  Reformę administracyjną widzę mniej więcej tak samo. Tam pieniądze, gdzie decyzja i możliwość kontroli przez wyborców. Podatki dochodowe powinny - tak jak niegdyś - być podatkami lokalnymi o wysokości corocznie ustalanej przez wyborców np. w referendach.
  Musi nastąpić decentralizacja.
 • @Ewa Rembikowska 14:01:51
  Cieszę się, że moja koncepcja znajduje zwolenników. Może w końcu nastąpi taki moment, że ludzie poważnie przemyślą ten temat i zrozumieją, że jest to najlepsze możliwe rozwiązanie.
 • Andarian
  Napisałeś: 54 miliardy (przeniesienie kosztów subwencji oświatowej i opieki społecznej na samorządy) - czyli samorzady sciągną to z prywatnych firm..bo nie mają innego chłopca do bicia.....czyli podwyższenie podatków... nie ważne jak ten podatek nazywać się będzie ...nowy CIT? ...obrotowy od majatku firm... lub całkowita likwidacja oświaty państwowej!

  Lekko w podskokach ...i tralala...przemilczałeś dość dużą kwotę

  To się nie uda..opór tych, którym chcesz zabrać będzie wielki...i w rezultacie nie zabierzesz IM nic!...Tylko zmiana całkowita zasad...nie naprawianie obecnego mechanizmu....tylko taka zmiana ma szanse (nikłe) na wdrożenie...nikłe bo socjaliści podniosą rejwach i wniecą bunty rewolucyjne....oj wzniecą...

  To widać, słychać i czuć... bez reform czy z reformami mamy przesrane...

  Pozdrawiam
 • @thot 14:21:36
  Jak już napisałem, ten punkt wymaga osobnego artykułu. Przenosząc koszty na gminy i powiaty równocześnie wprowadzamy demokrację bezpośrednią, również w zakresie edukacji i sposobów jej finansowania. Sam ten fakt spowoduje, że gminy drastycznie ograniczą koszty funkcjonowania szkół. Rodzice zwyczajnie nie pozwolą na zbytki za ich pieniądze. Sam doskonale wiesz, że głównym atutem prywatnej edukacji jest to, że płacący wymaga. Tutaj pojawi się taka sama sytuacja. Dodatkowo gminy i powiaty będą konkurowały ze sobą o pozyskiwanie biznesu. Negocjując z firmami pozwolą z jednej strony zmniejszyć obciążenia mieszkańców równocześnie drastycznie ograniczając potrzebę pomocy społecznej. Jeśli gmina wprowadzi CIT 50% to jej wpływy wyniosą 0, bo firmy przeniosą się tam, gdzie dostaną korzystne warunki. W efekcie stopniowo doprowadzi to do rozwinięcia się szkół prywatnych i stopniowego odejścia od państwowej edukacji, podobnie jak pozwoli na zastąpienie państwowej pomocy społecznej iście chrześcijańską pomocą wzajemną. Jak już napisałem, temat rzeka.
 • @Andarian 14:31:02
  "Garba odsetkowego" oczywiście nie likwidujesz, bo łajdactwo całego świata ma mieć u nas żer. Transferów też ruszasz, za zaoszczędzone pieniądze kupimy sobie frukty wyprodukowane w delcie Rzeki Perłowej. U nas będzie ekologia i pola golfowe.

  Dałem 1 x*. Proszę wybaczyć, ale samym likwidatorstwem to daleko nie zajedziemy.
 • @nikander 15:57:42
  Żeby likwidować garb odsetkowy trzeba mieć silną gospodarkę. Gospodarka musi obronić walutę narodową. Dług należy wchłonąć poprzez wzrost gospodarczy. Umożliwienie emisji walut lokalnych zlikwiduje dalszą potrzebę centralnej emisji pieniądza, a tym samym zakończy dalszą grabież z tego tytułu, równocześnie stymulując lokalne wytwórstwo.
 • @Andarian 17:11:12
  Żeby babcia maiła wąsy, była by dziadkiem. Trzeba, musi, i tak dalej dalsze chciejstwa nic nie zmienią, a w dodatku używasz fałszywego terminu Demokracja Bezpośrednia, o której wiesz, że jest nie realna. Chłopi bezpośrednio nie skonstruują ustawy bezpośredniej, a referenda chaosu i jakichś partyjek politycznych nic wspólnego z systemem demokracji nie mają. Taki stwór jak demokracja bezpośrednia może istnieć tylko w jednokomórkowcu jak pantofelek.
 • @goodness 17:23:10
  Demokracja bezpośrednia może istnieć w społeczności ludzi świadomych. Ponieważ mowa o świadomości całego kraju w przypadku Polski jest pobożnym życzeniem trzeba myśleć perspektywicznie. Na poziomie niewielkiej społeczności - takiej jak gminy, ten poziom świadomości musi być zdecydowanie mniejszy. W dodatku na poziomie spraw lokalnych ludzie zwykli jednak słuchać opinii ludzi mądrych.
 • @Andarian 17:11:12
  Muszę przyznać, że w realu prezentujesz się lepiej. Usiądź, pomyśl i zaproponuj jakiś pomysł na rozruszanie "realnej gospodarki".
  Jedno.
  Garb odsetkowy nie wynika ze słabości naszej gospodarki. To trybut który płacimy za to, że naszą przemianę ustrojową robili idioci. Teraz - zdaje się - szykuje nam się powtórka z rozrywki: http://nikander.nowyekran.pl/post/64374,niepokonani-nikt-przedsiebiorcom-wizerunku-nie-ociepli
 • @nikander 17:36:22
  Przemiany ustrojowej nie robili idioci tylko delegaci międzynarodowej finansjery na nasz kraj, przy wsparciu pożytecznych idiotów. Jeżeli myślisz, że ktokolwiek Ci teraz pozwoli na drukowanie pieniędzy inaczej niż w postaci długu to zejdź na ziemię.

  Nie obraź się, ale jeżeli ktokolwiek twierdzi, że istnieje lepszy sposób na rozruszanie realnej gospodarki aniżeli zdjęcie z zaczynających działalność na własną rękę obciążeń ten nie ma pojęcia na czym polegają problemy drobnej przedsiębiorczości.
 • @Acontrario 13:45:12
  Po 1.
  Pytanie: Czy chcemy tkwić w socjalizmie, czy w kapitalizmie?
  ja wolę kapitalizm oparty na leseferyzmie (minimalizm państwowy).
  Po 2.
  Państwo nie powinno mieć żadnych pieniędzy, pieniądze powinny być w kieszeniach obywateli. Im obywatel bogatszy tym Państwo bogatsze - zrozumiano!!!!!!
  P0 3.
  "likwidacja wpłat do ZUS? moim zdaniem należy wprowadzić system kanadyjski - państwo gwarantuje każdemu minimum egzystencji na emeryturze,......"
  Kto ustala standard minimum egzystancji? dla mnie jest to willa 400 m2 z basenem olimpijskim, dla kokoś innego sutenera z zakratowanym okienkiem. - bez socjalizmów proszę,
  W tym systemie nie opłaca się pracować opłaca się rozdawać owo "DOBRO" całemu ludowi, czyli opłaca się być urzędnikiem, dlatego liczba tychże rośnie i rosnąć bedzie.
 • do autora
  Program taki prezentuje Kongres Nowej Prawicy [KNP] Janusza Korwina-Mikke,
  Sam Pan Janusz od przeszło 30 lat próbuje wbić to samo tempym ludziom do głów, bez rezultatów.
  Mósi Pan zrozumieć, że ludzie nie chcą się rządzić sami, ludzie chcą żeby nimi rządzono. Chcą, aby mówiono im co mają robić, kiedy i jak. To jest mantalność niewolnika, który w zamian za zaspokojenie prymitywnych zachcianek będzie tyrać aż do fizycznej śmierci (umierając będzie chwalił za łaskawość swojego oprawcę).
  Cieszą Mnie osobiście takie texty, pisane przez młodych ludzi - to świadczy o tym iż należy Pan do grona nielicznych, którzy raczej powinni rządzić niż być rządzeni. Zdaje Pan sobie sprawę, jak wygląda rzeczywistaość wokół Pana, w przeciwieństwie do reszty zaczadzonych przez reżimowe media krajanów.
 • @Andarian 17:45:29
  Co za problem?. Rejestrujesz działalność w Anglii i jako poddany Jej Królewskiej Mości płacisz trzy razy mniej. Tak robi połowa Podkarpacia. Jednak będę stał przy swoim: do kogo nie dociera szwindel robiony na pierwotnej emisji pieniądza, ten powinien być lany w żyć równo. Głupota musi i powinna boleć. To 100 mld zł rocznie!!!
 • @prof.Rivell 18:05:46
  KNP nie proponuje takiego programu. KNP krzyczy tylko o zlikwidowaniu PIT, CIT i ZUS, ale w żadnym stopniu nie tłumaczy jak to się może odbyć w sposób, który nie wywołałby paniki.
 • @nikander 18:06:58
  Nie 100 miliardów, tylko 35. Ciągle zapomina Pan o tym, że pieniądz krąży w obrocie częściej aniżeli raz do roku. W dodatku zapomina Pan też o tym, że na pierwotnej emisji pieniądza zarabiają pośrednio wszyscy posiadacze lokat bankowych.
 • @nikander 18:06:58
  Ale ja nie chcę być poddanym Jej Królewskiej Mości. Nie po to zostałem w kraju, kiedy połowa moich znajomych wyjechała, żeby teraz płacić Anglikom za to, że mnie tam nie ma. Pan nie zauważa absurdu, który Pan napisał?
 • @Andarian 18:19:47
  Uściślijmy:
  - gospodarka wytwarza potrzeby pożyczkowe w wielkości około 30 mld rocznie.
  - skomulowane potrzeby pożyczkowe pożyczkowe wytwarzają garb odsetkowy w wysokości około 100 mld zł.
  Sumując: system lichwiarski goli nas rocznie na sumę grubo przekraczającą 130 mld zł.

  Czy tak trudno to zrozumieć?
 • @Andarian 18:25:08
  No trochę wjechałeś mi na ambicje patriotyczne, ale głodny ma prawo wypiąć się na państwo, które tylko głód mu oferuje.

  Jenak - jak chyba zauważyłeś - nie jest mi wszystko obojętne.
 • @Andarian 17:45:29
  koszty dla rozpoczynających działalność są naprawdę zabójcze. Jest wielu ludzi którzy są w stanie zarobić miesięcznie "na swoim" 1500 - 2000złzł.
  To jest ok 100zł dziennie. Gdyby odszedł ZUS była by masa chętnych by spróbować. W dzisiejszej rzeczywistości, gdy same koszty działalności to ok. 2000zł (ZUS 1000zł telefon, auto , paliwo, księgowość) by sie utrzymać na minimalnym poziomie , trzeba dziennie wyciągnąć przynajmniej 200 zł. To naprawdę niemała suma jeśli nie dysponuje się pewnymi wyjątkowymi zdolnościami. Mówię o przeciętnym środowisku , a nie sytuacji gdy w wyniku określonych układów dostaje się super robotę.
  Gdyby nie te koszty stałe , to odeszło by wiele wiele osób które dzisiaj wolą brać zasiłek niż pracować na siebie, by wszystko oddać w formie podatku i dodatkowo narazić się na długi. Dlatego postulat by zlikwidować składkę ZUS, jest bardzo racjonalny i przypuszczam, że bilans i tak byłby dodatni.
 • @nikander 18:49:04
  to angielskie ubezpieczenie to chyba i ok. 500zł. prawda? A jak ze świadczeniami zdrowotnymi dla rodziny w praktyce?
 • @zadziwiony 18:49:17
  Ty to rozumiesz, ja to rozumiem, ale osoby, które nie prowadziły działalności w Polsce po 2000 roku, z małym kapitałem początkowym tego nie zrozumieją. Są gotowe narazić kraj na ataki instytucji finansowych, które dysponują kapitałem kilkudziesięciu bilionów i głównym celem by ochronić swój monopol kontroli walut, a równocześnie postulują by drugie tyle co płacimy tym instytucjom transferować na poczet emerytur angielskich.
 • @zadziwiony 18:49:17
  Znam wielu kolegów, którzy aby dowlec się do emerytury zatrudniali się fikcyjne na najniższą płace w gospodarce dokładając przedsiębiorcy około 200 zł aby wyszedł na czysto. Sami oczywiście nie pobierali żadnych wynagrodzeń. Na Podkarpaciu jest to praktyka powszechna. Więc znam tez naszą gospodarkę od tej strony.
  Jednak ciągle powtarzam, że koszty ZUS to nie jedyny próg inicjatywy gospodarczej. Poważniejszy problem to brak kapitału strukturalnego. Jeśli ktoś jest poza układem to szanse na gospodarcze zaistnienie są zerowe.
  Mit: od pucybuta do milionera to może gdzieś. Nie teraz i nie w Polsce.
 • @Andarian 17:45:29
  Na dobrej drodze jesteś z tymi Gminami, aby upodmiotowić zwykłych ludzi. Mam nadzieję, że wśród nich znajdą się mądrzy ludzie i będą ich „reprezentować” w demokracji. Bezpośrednio się możemy informować, ale decyzję wydaje rozsądek, czyli demokracją. O bzdurach bezpośrednich można dużo pisać, ale po drodze zawsze pośredni jest rozum podstawowej jednostki demokracji = „1. Człowiek”. Teraz jest pytanie czy każdy chce być czynną jednostką demokracji? Czy np. kanibala nazywamy człowiekiem czy bestią? Określiłem podstawową jednostkę demokracji. ……….. Zobacz nawet listy obecności ciężko niektóry konfederatom podpisać. http://nwsn.nowyekran.pl/post/53181,jednostka-demokracji-cyfrowej-str-173 …………………………..Sam, widzisz, że paznokcie w mózgu człowieka bezpośrednio nic do powiedzenia w granicach podstawowej jednostki demokracji. Czyli bezpośrednia demokracja jest wielką bzdurą.
  http://m.nowyekran.pl/f635d49b250c78abaa3f4c939d541bca,11,0.jpg
  Molekularny rozwój Polskiej demokracji czas zacząć naprawę Polski z tej strony. To nie jest utopia, to konieczność być, lub nie być.
 • @nikander 19:07:43
  Nie teraz i nie w Polsce bo masz tak gigantyczne koszty pracy. Kapitał do biznesu jest owszem potrzebny, ale nie są do tego potrzebne ani miliony, ani miliardy. Wystarczy kilkadziesiąt tysięcy pod warunkiem, że nie musisz płacić haraczu na ZUS i wszystkich innych obciążeń. Jeżeli myślisz, że 2 miliony Polaków uciekło z kraju dlatego, że nie mamy w Polsce spółek właścicielsko pracowniczych i nie jesteśmy jedynym krajem na świecie nie obłożonym embargami i emitującym walutę bez zadłużenia to znaczy, że żyjesz już całkowicie oderwany od rzeczywistości.
 • @Andarian 19:20:08
  Rozwiązania proste odrzuciłem, bo gdyby były, byłyby dawno wykorzystane. Trzeba kopać głębiej. To - niestety - przychodzi z wiekiem. Prowadziłem działalność przez 16 lat i obciążenia (procentowo) były identyczne. Jeśli nie chcesz pracować przez 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie to zapomnij o tym, że małe jest piękne. Wytrzymasz do 55-go roku życia.
  Ja to przerabiałem.
 • @nikander 19:38:54
  W sytuacji gdy państwo zabiera Ci po to, żeby innym oddać ponad połowę tego co zarabiasz, to musisz pracować 7 dni w tygodniu po 10 godzin, jak zauważysz gdyby nie obciążenia podatkowe mógłbyś pracować 5 dni po 7 godzin, a pracując 7 dni w tygodniu po 10 godzin w wieku 40 lat przestałbyś pracować w ogóle bo ktoś robiłby to za Ciebie wykorzystując strukturę którą zbudowałeś.
 • @Andarian 19:46:16
  Powiem jak sąsiadowi zza płota. Gówniany z Ciebie patriota. Widzisz tylko to co dokładasz do państwa a kompletnie nie reagujesz na "tatarów" którzy są w granicach, rabują, gwałcą i zniewalają. To podziel sobie te 130 mld między obywateli i pomyśl jakby wtedy wyglądał nasz kraj.

  Czy mam domniemywać, że jesteś na czyimś jurgielcie?
 • @nikander 20:01:06
  Czyli teraz będziesz insynuował, że pracuję na jurgielcie?
  Gratuluję poziomu argumentów. O jakich 130 miliardach mówisz? Mówię o tym co dokładam do państwa bo widzę na co idą pieniądze, które sam mogłem wydać. Tobie przeszkadzają "tatarzy", którzy rządzą całym światem, i w imię ułudy, uwolnienia się od nich akceptujesz wymieranie kraju i masową emigrację, za którą odpowiadają nasi rodzimi "książęta". Piszesz o "konstruktywnym" myśleniu, a proponujesz jedynie destrukcję i stopniowe obsuwanie się w ruinę.
 • @Andarian 20:13:16
  Braki w ekonomicznej kindersztubie powodują, ze stałeś się łatwym łupem szamanów wolnorynkowych.
  Te 130 mld zł naświetliłem tu: http://spodlasu.nowyekran.pl/post/64387,naprawic-polske#comment_499508 jeśli nic z tego nie zrozumiałeś to wybacz, ale jeszcze jakiś czas to musi potrwać.
  -
 • @nikander 20:24:38
  Tego wyjaśnienia nie zauważyłem ze względu na rozmowę z zadziwionym. Z tych 130 miliardów połowa trafia do osób, które odłożyły na koncie trochę grosza o czym wy "trzeciodrogowcy" wolicie nie wspominać, żeby nie zrazić sobie swojego i tak wątłego poparcia. Jeśli jeszcze się nie zorientowałeś, to wyjaśnię, że obecny system emisji pieniądza mnie również nie odpowiada, zdaję sobie jednak sprawę z tego co jest potrzebne do jego zrzucenia. Na dzisiaj się żegnam.
 • @Andarian
  http://www.legion-polska.h2.pl/konfederacjablogerow/forum/index.php?topic=46.msg144#new

  Może debata na forum Konfederacji także?
 • CZAS ...
  Ja tylko zwrócę uwagę na element CZASU:

  - jesteśmy DWADZIEŚCIA TRZY LATA po "obaleniu komunizmu"
  - plan Andariana to 3 lata
  - ja uważam, że reformę (i odczucie pozytywnych skutków) można przeprowadzić w kilka godzin
  - Korea, Japonia, Niemcy, niektóre kraje azjatyckie - tworzyły swoją "rewolucję gospodarczą" w okresach 10-1 lat

  10-15 lat to czas, w którym choćby odrobina rozumu w politycy są w stanie spowodować prawdziwą REWOLUCJĘ i ogromny skok cywilizacyjny ...

  Tymczasem Polska po KOSZMARNIE DŁUGIM czasie stoi w miejscu:
  - rozkradziono majątek
  - zniszczono edukację
  - zawłaszczono lokalne samorządy
  - zadłużono państwo ASTRONOMICZNIE
  - zatrudniono dodatkowo PÓŁ MILIONA BIURWOKRATÓW
  - nie rozliczono KOMUNISTYCZNYCH SŁUŻB SPECJALNYCH i ich donosicieli (przykład Bolesława to tylko mały drobiazg)
 • Mind games, forever...[Lennon]
  Przypomina mi to plany rozwoju państwa na lata 1940-1955.
  To, co nieistotne w tym opracowaniu, które jest swego rodzaju ćwiczeniem z zakresu "Monopoly" dla lubiących politykę, czyli JAK przejąć władzę, jest najważniejsze.
  Cała reszta - już pójdzie swoim torem - byle wygrać, okopać się i wytępić agenturę. Bez nich, to już będzie czysta przyjemność tworzyć takie symulacje. Na razie, to tylko właśnie "mind games".
 • @Andarian
  Twoje reformy to liberalna utopia. Tego się nie da wprowadzić. Z jednej strony obecni rządzący socjaldemokraci tego nie zaakceptują, bo będą musieli oddać stołki tych wszystkich, którym nimi zapłacili za poparcie polityczne, a z drugiej strony socjaldemokratyczna opozycja zniszczy cię propagandowo nazywają twoje reformy liberalnymi.
 • Do wszystkich Czytelników!
  Fajnie, że redakcja wrzuciła to na stronę główną.

  Ponieważ mam do zaproponowania zupełnie nową filozofię państwa, całkowicie inne myślenie o państwie, kompletnie innowacyjny ustrój, którego chyba jeszcze nie było na świecie - to po cichu liczę, że redakcja również ośmieli się wypromować moją propozycję na stronie głównej.

  Przyznam, że liczę nawet bardziej na wsparcie osób, o których już się przekonałem, że myślimy podobnie :)

  Tymczasem zapraszam Was do przeczytania krótkiego wstępniaka na ten temat:
  http://freedom.nowyekran.pl/post/64396,spoleczenstwo-przeciwko-wladzy-juz-czas

  Szczegóły niebawem, w kolejnych notkach.
 • @GPS.1965 11:45:12
  no więc co proponujesz robić ?
 • aby naprawić Polskę potrzeba odsunąć od włądzy zdrajców
  Władza w Polsce robi sobie jaja z obywateli. W końcu kto tutaj jest Suwerenem - My, obywatele czy Oni, rząd? A tymczasem Tusk, niczym w meczu piłkarskim chce brać coś na klatę. To nie jest meczyk, ani republika kolesi, ale państwo w którym Suwerenem są obywatele. Jakiż to problem niby jest z wiekiem emerytalnym? Niech każdy przechodzi na emeryturę kiedy chce, tylko niech otrzymuje stosownie mniejszą wypłatę, a minimalną dopiero po tych 60 czy 65 latach. Jeśli chcesz być emerytem w wieku 40 lat, to OK, tyle, że dostaniesz stówkę lub dwie i finito, bo nikt praw wynikających z matematyki jeszcze nie przeskoczył. Pora skończyć z tym, że władza walczy z problemami, które sama wywołuje - z emeryturami, inflacją, ACTAmi. Teraz demokracja to oligarchiczny system w którym rządzi grupka małych Słońc Peru, tfu, despotów, przy pomocy ciemnej masy i grupy klakierów w mediach i parlamencie wspieranych ochoczo przez przekupny i zdeprawowany system prokuratorsko-adwokacko-sądowniczy. No bo w końcu obywatele w Polsce mają coś do powiedzenia, czy też są bandą przygłupów, których musi reprezentować łotr (synonimy: ciemny typ, człowiek bez zasad, drań, nędzna kreatura, nikczemnik, szubrawiec, etc), jak Borowski, który w radiu mówił był - Referendum? A po co? To tak, jakby ludzi zapytać czy wolą być piękni i bogaci, czy biedni i brzydcy. Nie ma sensu pytać. - Nie ma sensu pytać, czy chcą ACTA, nie ma sensu pytać, czy chcą takiego systemu podatkowego, nie ma sensu pytać, czy wolą mieć szkołę czy wodociąg, nie ma sensu pytać czy chcą co roku kilka nowych tysięcy urzędników i płacić odsetki od kredytów na ich utrzymanie, nie ma sensu pytać, czy dać te 6.5 miliarda euro na ratowanie strefy euro, czy może na to, aby nie zamykano szkół w Pcimciu Dolnym, nie ma sensu pytać, czy chcą, aby sprzedawać i prywatyzować całe gałęzie przemysłu, nie ma sensu pytać o to, czy obywatele chcą, aby polskie złoto było w Polsce, czy lepiej, aby było "wypożyczone" Goldmanom. Lepiej nie pytać, bo nikt z polityków w kraju nad Wisłą nie chce znów rozbić się o stalową brzozę, każdy woli być Borowskim, pięknym i bogatym, a obywatele w Polsce niech słuchają uważnie "francuskich mądrości" i siedzą cicho. Obawiam się, że Borowskich, Tusków, Palikotów, Kaczyńskich gdy będą ich wieszać, też nikt nie spyta, czy chcą. To w Polsce powstała Solidarność, ale teraz nie będzie już ani okrągłego stołu, ani grubej kreski, ani grzechów odpuszczenia. Wbrew bowiem temu, co twierdzi Michnik, wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic i plutonów egzekucyjnych się nie da. można jedynie samemu utracić honor i się sprzedać. Każda prawdziwa rewolucja wymaga ofiar. W Polsce rewolucja była fikcją a przejęcie władzy nastąpiło w uzgodnieniu z komunistami i przy założeniu nie wchodzenia im w interes. Obecny kryzys ma charakter systemowy i jest kryzysem ustroju społeczno-gospodarczego. Warto więc dokonać prawdziwej rewolucji i przeorać w Polsce ten zdziczały postsocjalistyczny krajobraz oraz wyrwać chwasty, znajdujące się obecnie u władzy.
 • @Ultima Thule 12:05:46
  Proponuję projektować liberalne utopie. Utopiami są one w dzisiejszym stanie polityki. Ale to nie będzie trwać wiecznie, bo dzisiejsze państwo i socjaldemokratyczna polityka musi nieuchronnie zbankrutować, więc musi nastąpić jakiś przełom, rewolucja, zamieszki itp...

  W dzisiejszym stanie polityki nie da się przeprowadzić reformy Andariana, więc nie ma sensu jej projektować tak jakby miała ją wprowadzać partia, która wygra wybory. Trzeba projektować system, o który trzeba będzie walczyć w warunkach przełomu.
 • @Andarian 14:04:18
  "Cieszę się, że moja koncepcja znajduje zwolenników. Może w końcu nastąpi taki moment, że ludzie poważnie przemyślą ten temat i zrozumieją, że jest to najlepsze możliwe rozwiązanie."
  =============

  Nie czuję się liberałem, ale mimo to nie znajduję słabych punktów, jestem pod wielkim wrażeniem, ramowo bez zarzutu. Aż muszę to przejrzeć jeszcze raz. Brawo za poglądy dotyczące obrony narodowej, niemniej z emerytowaną mundurówką trzeba śmielej - zrównać wiek emerytalny wszystkim i tyle. Mogą pracować na pół etatu jako kadry w oświacie, organizacjach, systemie OC, OT. Wtedy będzie się to kręciło lepiej, acz takie OSP radzą sobie i bez etatowców.

  Przywilejem powinno być tylko ułatwianie zatrudnienia po zakończeniu służby, pracy. Tyle można uczynić dla policjantów, żołnierzy itd Mogą też pracować gdziekolwiek na zasadach komercyjnych już na własną rękę. Emerytów w wieku 40-60 lat nie można zaakceptować, to NIENORMALNE.

  PS. Jednak reforma samorządowa musi być głębsza. Czy powiaty są nam w ogóle potrzebne? Nawet istnienie województw jest dyskusyjne, bardzo są upolitycznione, partie na tym siedzą, a niektóre województwa jako "śląsko-niemieckie" czy "bliskie WNP podlegają zagranicznym wpływom. Wzmacniamy gminy i państwo, które ma zadbać o drogi itd Jeżeli gminy chcą "powiatu", to sobie tworzą związek. Mogą nawet stworzyć związek związków z setkami gmin, ale bez kasy z budżetu centralnego.

  To program dla ruchu obywatelskiego, na to są pomysły coraz lepsze. Ruch wielonurtowy, taki nurt przejmie rozsądniejszych też korwinowców, odciągnie lemingozę od PO. Słowem nie będzie to JEDYNA propozycja ruchu obywatelskiego, ale pakiet. PiS NIGDY się nie odważy na taki program, działacze i urzędnicy ich wspierający... by rozszarpali.

  Wielki plus dla Andariana, ale faktycznie kwestie systemu pieniężnego, zadłużenia... przedstaw także żeby się nikander tak nie szarpał ;)
 • @GPS.1965 13:05:24
  No więc potraktujmy propozycje Andariana jako pewien element większej całości, którą teraz musimy uzupełnić o pozostałe funkcje, w tym: "jak zmienić system" ...
 • @GPS.1965 13:05:24
  Powiem tak.
  Nie ma żadnych szans na realizację postulatów autorskich choćby były najsensowniejsze. Szansę, będą miały dopiero postulaty które zdobędą status "uspołecznionych".
  Dobrze się stało, że na spotkaniu w sobotę padła deklaracja zarówno z ust Ryszarda Opary jak i Tomka Parola "Do SWOTowej dyskusji o inicjatywach zostanie dostosowany portal Wirtualny Parlament". Zostało to powtórzone tu: http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/64258,instytut-szlaku-bursztynowego.
  Daje to szansę metodycznej roboty, która może zaowocować takim "uspołecznionym" programem. Zapraszam więc wszystkich, aby swoje postulaty zaczęli werbalizować językiem zbliżonym do legislacyjnego. Niech coś się dzieje, niech wygra lepszy.
 • @Marek Kajdas 13:14:42
  Ale to nie Andarian ma coś przedstawiać, lecz Nikander powinien CZYTELNIE wykazać, że jego system ma wpisaną w siebie TRWAŁOŚĆ.

  Bo moim zdaniem system Nikandera jest w równowadze chwiejnej i wymagałby ciągłego, sztucznego PODTRZYMYWANIA ...

  (chociażby spółki właścicielsko-pracownicze)
 • @thot 14:21:36
  Subwencja wyrównawcza (solidaryzm) MUSI być dla bardzo biednych gmin, bo nigdy nie nadążą za czołówką o własnych siłach, zwłaszcza zmuszane do absurdalnych inwestycji jak całościowa kanalizacja przy skrajnej biedzie niemałej części społeczności. Kanalizować powinni się zamożni, tudzież pozostała infrastruktura. To uroki z tej chorej UE, zadłużanie gmin trwa do granicy dopuszczalnej. Nie zapłacą biedacy nawet za przyłącz, na starcie zadłużeni, a później płać i płacz za rachunki.

  PO i tak likwiduje oświatę, niebawem pojawią się gminy bez ani jednej szkoły, bo np dzieci poślą do sąsiedniej, czy pobliskiego, większego miasta. Ludzie muszą się wziąć na władzę, najpierw zapewne rokosz obywatelski, bo wyborów w typie 1947 NIGDY nie wygramy, nie wygra i PiS, albo wygra żeby układ zrobił sobie znowu na rok-dwa worek do bicia jako rządu mniejszościowego, oblężonego nawet przez zagranicę.
 • ...
  To ja bym prosił artykulik o sposobie przejęcia władzy. Bez tego niestety psu w d.. każdy program.

  Z mojej strony proponuje wszystkim małe zapasy, także trochę chemii.. kto wie może takie coś się jeszcze przyda:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Miedziankit

  Osobiście nie wierzę w kolejne pokojowe przejęcie władzy. Z drugiej strony bez wsparcia 'wojska' a raczej tego co pozostało mamy marne szanse..

  Zobaczymy co nam piłka kopana przyniesie, ale jak tak patrze na znajomych i sąsiadów.. sorki, większość z nich ma wszystko w dupie... i coś mi się zdaje, że tak będzie póki zewnętrzne siły/państwa pierwsze nie zrobią kroku za nas.

  Pozdrawiam
 • @Ultima Thule 13:20:31
  Chyba przesadzasz z tym "sztucznym podtrzymywaniem"
  - co do emisji pieniądza to dobrze zaprojektować "formułę emisyjną" i zabezpieczyć ją prawnie przed pokusami jej łamania. Tę formułę emisyjna traktuję szeroko, to nie tylko wzór, ale sposób dostarczania jej parametrów.
  - co do klastrów gospodarczych to wystarczy właczyć do kodeksu handlowego rozdział o "stowarzyszeniu do szczególnych czynności handlowych prowadzonych na wspólny rachunek" z austro-węgierskiego kodeksu handlowego z 1862 roku. Nie trzeba zmieniać ani jednego słowa. Byłyby pewne zmiany w prawach pokrewnych czyli w ustawie o rachunkowości (wprowadzenie możliwości refakturacji faktur sprzedażowych) i ustawie o VAT.
  - jeśli chodzi o spółki właścicielsko- pracownicze, to unormowanie możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw z podwójnym planem własnościowym. Oczywiście rodzi to poważne konsekwencje w prawach pośrednich zwłaszcza w przypadku upadłości lub układu.

  Nie widzę, żadnych potrzeb sztucznego PODTRZYMYWANIA. Nie wymyślaj.

  Walkę z "garbem podatkowym" przewiduję dopiero wtedy, gdy praca w sferze wytwórczej stanie się bardziej atrakcyjna i jeśli obniżymy próg inicjatywy gospodarczej.
 • BIĆ PAINĘ O "NAPRAWIE POLSKI" POTRAFI KAŻDY PRZEDSZKOLAK :)))))
  mmar79:
  "........
  To ja bym prosił artykulik o sposobie przejęcia władzy. Bez tego
  niestety psu w d.. każdy program. ......."
  ===================================

  Bić pianę o "Naprawie Polski" potrafi w Polsce na każdym forum

  już każdy przedszkolak :)))

  Natomiast jak zorganizować wybory tak aby kondomijna hunta

  z pomocą jej kontrolowanych przez ruskich i ubekistan

  łże-mediów, jej łże-post-komuszego sądownictwa i jej łże-post-

  komuszych sondażowni - znowu nie oszwabiła wyborów to już

  jest wyższy stopień "blogerskiej inteligencji" :)))))))))
 • Cenzura
  http://www.youtube.com/watch?v=xFklARear9c&feature=plcp

  http://www.youtube.com/watch?v=9Q0c6gXRH0c&feature=plcp

  Reszczyński, Wildstein i inni tu na tym linku:
  http://www.youtube.com/user/TelewizjaTrwamPL/videos
 • @Ultima Thule & GPS1965
  Projekt przejęcia władzy również mam gotowy, co zauważyłem w tekście. Nie omawiam jej na forum publicznym, bo jeszcze jacyś socjaldemokraci zechcą ją zaadoptować.
 • @Zbigniew-Grzymski 13:57:28
  Takich tekstów się nie upublicznia, co nie znaczy, że one nie powstają. Plan bowiem musiałby być idealny, żeby jego upublicznienie nie utrudniło jego realizacji, a planów idealnych zwyczajnie nie ma.
 • @Marek Kajdas 13:21:18
  To może jednak powiat, a nie gmina.

  I lokalny rynek usług edukacyjnych, a nie obrona istniejących instytucji za wszelką cenę. Lokalny w wymiarze w którym wspólnota mieszkańców może i chce korzystać z wyboru alternatyw dostawców dóbr i usług publicznych, a nie w wymiarze, że tak panom centralnym politykom wyszło z doktrynalnych rebusów.

  Program "likwidacji powiatów" to jedna z najłatwiejszych zagrywek pod publiczkę, by oligarchie upilnowały wszystko po staremu.
 • @Andrzej Madej 15:01:37
  I powiaty, i gminy. Należy zdecydowaną większość zadań przenieść właśnie na te jednostki samorządu terytorialnego. Województwa należy ukrócić, gdyż to de facto państwa w państwie. Kwestia ustalenia kompetencji powiatów i gmin jest już kwestią do dyskusji.
 • @kserkses 12:41:04 Aby naprawić Polskę potrzeba doprowadzić do wprowadzenia Ustawę o szczególnej ochronie interesu narodowego RP
  (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże osoby pełniące funkcje publiczne Ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP....(uzupełnienie przysięgi państwowej)– poczynając od prezydenta RP - do złożenia oświadczenia na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem utraty praw publicznych i obywatelskich, że są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań wobec: dawnych tajnych służb PRL, obcych służb specjalnych, korporacyjnego wywiadu gospodarczego, jak również wobec grup lobbystycznych, tak krajowych jak i zagranicznych, których działanie byłoby szkodliwe dla RP
 • @Andarian 15:06:58
  I nawet wsie i osiedla.

  Faktyczne inicjowanie energii społecznej wokół wspólnej sprawy, publicznej wartości, rodzi się gdzieś w wymiarze parafii. Ale dopiero wymiar powiatu pozwala na społeczną kontrolę rynków dóbr i usług publicznych. Nowych rynków powstających w trakcie reformowania finansów publicznych, na pograniczu tradycyjnych obowiązków opiekuńczego państwa i wdzierającego się netem z globalną rywalizacją rynku.

  Cyberpolis i wszystko jasne :)
 • @Andrzej Madej 15:42:41
  Cieszę się, że moja koncepcja przynajmniej w pewnej części przypadła Panu do gustu.
 • @autor
  Nie wiem, czy pisał Pan wcześniejsze teksty o pańskiej wizji odbudowy ojczyzny, ale jeśli ten jest pierwszy to mamy bałagan. Ciągłe pisanie o reformach przynoszących miliardy złotych to ja zaczynanie od środka. Najpierw wypadało by przedstawić wizję nowego państwa, jakie zmiany będą przeprowadzone a dopiero poźniej ile te zmiany przyniosą dobrego.
  Tak ja to widzę.
 • @frasobliwy 16:17:48
  Pisałem już kilka tekstów na ten temat. Ten dotyczy bezpośrednio tego co trzeba zrobić.
 • niestety, chyba nie wytrzymam do końca
  kolega, jak ten świeżo upieczony "menażer", rad by ciąć koszty. Dawniej był taki dowcip o oduczeniu konia od jedzenia. Cały ten program reform to jest dokładnie to.

  Przyjrzyjmy się zagajeniu!

  "Chociaż wiele punktów może licznym osobom nie przypaść do gustu, to jestem przekonany, że osoby, które zdają sobie sprawę z posunięcia procesów destrukcyjnych naszego państwa zrozumieją, że przedstawiana koncepcja stanowi nie tylko rozwiązanie, ale zawiera wiele punktów, wobec których nie ma alternatywy innej aniżeli bankructwo naszego państwa, dewaluacja złotego i utrata majątku przez zdecydowaną większość społeczeństwa."

  Utrata majątku przez zdecydowaną większość społeczeństwa już nastąpiła, a niebagatelna liczba obywateli żyje poniżej minimum socjalnego, a nawet minimum przeżycia. Ci wszyscy raczej przyklasną, jeśli teraz również znajomi królika będą musieli spuścić z tonu i zbiednieją. Pogarda, z jaką się odnoszą do biedniejszych sprawiła, że nie ma litości dla "zaradnych".
 • Co z nami jest nie tak?
  Należy docenić inicjatywę naprawy i reformy naszego kraju. Każda taka inicjatywa świadczy o trosce o dobro wspólne. To jedna strona medalu, ale jest też druga mroczna i aż ciśnie mi się na usta maksyma że "dobrymi intencjami wybrukowane jest piekło". Całe moje dotychczasowe życie w Polsce upłynęło na szybkich, przeprowadzanych pod szczytnymi hasłami reform, z których nigdy nic nie wychodziło. Nieudane reformy klajstrowano na chybcika następnymi jeszcze mniej udanymi. I ta inicjatywa mimo całego pozytywnego potencjału nieco wpisuje się w ten niechlubny trend .

  Watro przestrzegać kilku zasad reformowania czegokolwiek:

  1. REFORMY NIE MAJA BYĆ SZYBKIE TYLKO SKUTECZNE
  Reformy mają trwać tyle aż osiągną zamierzony cel, a nie 3 lata 5 czy piętnaście lat. Jeżeli coś nie funkcjonuje to reformę MODYFIKUJEMY aż do pożądanego skutku. Ja naprawdę dziękuje za kolejna szybką reformę. W Polsce mamy jakaś niezdrową, katastrofalną schizę na szybkość reform.

  2.PIERWSZYM, PODSTAWOWYM i NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM KAŻDEJ REFORMY SA LUDZIE, KTÓRZY BĘDĄ JĄ WPROWADZAĆ
  Do skutecznego przeprowadzenia czegokolwiek w skali kraju potrzeba sporej liczby lojalnych i profesjonalnych ludzi. Można napisać fantastyczne ustawy, konstytucje itd. ale bez odpowiedniego zespołu zostaną tylko pustymi hasłami, wypaczonymi na szczeblu lokalnym i centralnym. To jest wskazówka, reformowanie należny rozpocząć od formowania ruchu społecznego i przemian w stosunkach społecznych.

  3.ZAŁOŻENIA REFORMY PODDAJEMY KRYTYCE.
  Pomysł na reformę nawet ten dobry, nie jest prawda objawioną. Tak już jest od zawsze, że ludzie spotykają się i naradzając się wspólnie, znajdują najlepsze możliwe rozwiązania. Nie ma takiego geniusza, który byłby ekspertem we wszystkich dziedzinach sam.

  I tego bym się w mojej IMCO trzymał.
 • "Obciążenia podatnika są ogromne,
  a bariery dla przedsiębiorczości, w szczególności małej sprawiają, że kraj nasz, pomimo zdecydowanie niższego poziomu życia aniżeli na zachodzie Europy nie rozwija się tak jak powinien."

  A to dobre. Skoro "podatnik" nie musi płacić pracownikom godziwej pensji, to gdzie te obciążenia ?

  Radzę podatnikom, niech się z produkcją wyniosą do Niemiec i płacą tamtejsze małe podatki, i ..... tamtejsze pensje.
 • "Do głównych zaliczyć należy zobowiązania ZUS prowadzących działalność gospodarczą.
  Podczas gdy na świecie przyjęło się uważać, że całkiem dobry biznes zwraca się w przeciągu 7 lat, tak w przypadku inwestycji na poziomie 100 tys. złotych polski przedsiębiorca musi czekać na zwrot inwestycji, przy takim samym biznesie przez lat przeszło 10.

  co ma piernik do wiatraka ?

  największym obciążeniem jest obsługa prawna i "własność intelektualna" - jak się podrapać widelcem po głowie, mimo, że sposób wynaleziony co najmniej za Ludwika 14-tego, to i tak nie wiadomo, czy opatentowany !?
 • "W pierwszym roku reform należy zmniejszyć koszty o 1 miliard złotych.
  Jest to całkowicie realne w przypadku zmniejszenia uposażenia dla posłów, senatorów, prezydenta i jego świty oraz przy zmniejszeniu nakładów na NSA."

  Zostań posłem, uczciwym posłem, za te grosze na prowadzenie działalności.

  A kto będzie bronił przed urzędnikami, jeśli zlikwidujesz NSA?
 • @archeo 13:59:17
  A jeszcze wyższym stopniem "blogerskiej inteligencji" jest "co zrobić z władza po jej przejęciu?". Bo może się okazać że jak odsuniecie łże-elit nie będziecie mieli nic lepszego dla obywateli do zaproponowania poza "zamianą czerwonego na czarne".
 • Reforma sądownictwa ma polegać na zamianie kar na grzywny
  brawo, bogaci i tak stoją ponad prawem, wystarczy to usankcjonować, aby dokładnie było wiadomo, nie masz kasy, nie brój, masz, możesz wszystko.
 • @Madara 17:18:29
  Zgadzam się w zdecydowanej większości. Przedstawiłem tę koncepcję, by ludzie zobaczyli, że nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Chciałem pokazać, że nawet bardzo wolnorynkowe reformy da się przeprowadzić i jest gdzie ciąć bez wywołania jak pisze nikander miliona samobójstw, dwóch milionów śmierci głodowej i trzech milionów emigracji. Nie traktuję swojego tekstu jako prawdy objawionej. Moim celem było znalezienie punktu zaczepienia, by można było rozmawiać o dalszym działaniu i przygotowaniu się do zrealizowania reform.
 • " Z racji reformy sądownictwa
  i kodeksu karnego nastąpią również zmiany w MSW. Konsekwencją takich działań będzie zmniejszenie kosztów operacyjnych Policji. "

  Nie, koszty policji wzrosną, bo kary grzywny będą wymagały zwiększenia wykrywalności. Ponadto, skoro policja teraz łapie narkomanów, to rezygnacja z tej działalności nie oznacza, że nie należy wznowić ścigania morderców, co teraz wychodzi raczej średnio.
 • bez komentarza
  "Posiadanie 50% udziału w społeczeństwie osób z wyższym wykształceniem jest dla Polski zwyczajnie szkodliwe."
 • @Andarian 14:31:02
  nie ma nic gorszego, jak demokracja bezpośrednia w małych grupach. Przykładem są niektóre małżeństwa. Trochę większym spółdzielnie mieszkaniowe, gdzie demokratycznie zorganizowane kliki rabują członków zgodnie z zasadami "woli ogółu".
 • @nikander 17:36:22
  Jesteś w błędzie.

  przemiany ustrojowej nie robili idioci, tylko cwani rabusie.
 • @prof.Rivell 17:56:39
  każdy, co woli kapitalizm, przyznaje się do tego, że chce być wilkiem w stadzie owiec.

  Tylko czemu liczy na demokrację. Tylko dyktatura mu sprzyja.
 • Wszystko idzie zgodnie z planem Habiru
  "...Posłowie PiS domagają się wykreślenia zapisu w projekcie dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości czyli tzw. podatku katastralnego.

  Chodzi o projekt dokumentu: "Założenia krajowej polityki miejskiej do roku 2020" w którym mowa jest o zreformowaniu systemu podatku od nieruchomości "np. poprzez wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości ad walorem lub podatku zależnego pośrednio od wartości nieruchomości".

  "Ta propozycja mówi o tym, że rząd będzie próbował wprowadzić podatek od wartości nieruchomości, który powszechnie jest nazywany podatkiem katastralnym" - powiedział poseł Jerzy Szmit(PiS).

  Przyjęcie 1 proc. stawki podatku katastralnego spowoduje, w przypadku mieszkania o wartości 300 tys. zł, za które obecnie podatek wynosi rocznie od 100 do 200 zł, wzrost podatku wyniesie do 3 tys. zł. - W przypadku domu jednorodzinnego stawka podatku od nieruchomości wynosi 500-600 zł. Po wprowadzeniu podatku mogłoby to sięgnąć 7 tys. zł - uważa poseł PiS.

  Według Szmita, podatek katastralny uderzy w szczególności w osoby o niskich dochodach, które "przez pokolenia budowały swoje domy, składały się na mieszkania, wykupywały mieszkania komunalne" i w ludzi młodych.

  Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak wysłał pismo do premiera Donalda Tuska, w którym zwraca się do niego o wycofanie się z pomysłu wprowadzenia nowego podatku..."
 • @interesariusz z PL 17:30:59
  Szkoda, że nie skomentowałeś tego magistrowi filozofii kiedy podawał Ci frytki, albo magistrowi polonistyki strzygącemu trawnik u Twojego sąsiada, ewentualnie licencjatowi socjologii jeżdżącemu na śmieciarce.
 • @interesariusz z PL 17:35:58
  Każdy kto woli socjalizm przyznaje się do tego, że jest złodziejem i chce Cię okraść.
 • @interesariusz z PL 17:34:45
  Chyba miałem chwilę słabości, że obniżyłem im rangę łajdactwa. Zgadzam się.
 • @Andarian 17:29:05
  Cieszę się że się zgadzamy. Polska to rekordzista w trwonieniu pieniędzy, ale co bardziej szkodliwe w trwonieniu potencjału intelektualnego naszego narodu. Jak wykorzystamy nasz potencjał ludzki dla kraju, czeka nas sukces. i wg mnie w tej kolejności najpierw ludzie - potem rynek. Ale dość biadolenia, bierzmy się do budowy nowego ruchu społecznego, za 3 lata wybory, wprowadzimy do parlamentu większość która stworzy rząd fachowców i zaczniemy oczyszczać stajnie Augiasza. Musimy zbudować nową jakość zarządzania państwem na szczeblu lokalnym i centralnym. Nie ma na co czekać, trzeba działać.
 • ŻADNA NAPRAWA PAŃSTWA NIE UDA SIĘ
  BEZ NAPRAWY MORALNEJ NARODU.
  NAS WSZYSTKICH.
 • @Ptasznik z Trotylu 17:50:23
  Ale to już jest program: "Jak przejąć władzę w Polsce?", o którym jak napisałem w tekście nie będę rozmawiał na forum publicznym.
 • @Andarian 17:40:12
  magister filozofii powinien nauczać zachowania dla wspólnego dobra, chociażby w takiej spółdzielni mieszkaniowej, magistrów polonistyki można by zatrudnić do obowiązkowego poprawiania tego, co ludziska w internie wypisują, albo co posłowie produkują, a socjologowie powinni zajmować się wymyślaniem nowych gier społecznych.

  To, że zajmują się codziennymi czynnościami, wynika z tego, że w państwie nie ma pracy, ponieważ państwo się zwija, a nie rozwija.

  Za komuny, tak pogardzanej przez Ciebie, rozwijało się, chociaż wolno, dlatego Ci wszyscy niepotrzebni mieli pracę i nędzne zarobki.

  A dlaczego pracy nie mają np. architekci ?
 • @GPS.1965 13:05:24
  Tu się zgodzę. W tej chwili biorąc pod uwagę inercję układu powinniśmy projektować działania dla sytuacji "Grecja 2009". Czyli bankructwa państwa bedącego w stanie rozkładu.

  Ten projekt trochę w tym kierunku idzie - usprawnianie, oszczędzanie.
  Nie ma tu jednak pokazanych konsekwencji dla PKB takich ograniczeń, a każdy kij ma dwa końce.

  Ale tematu nie wyczerpuje. Konieczne jest zniesienie wielu blokad rozwoju przedsiębiorczości.

  Na początek wejście do pierwszej dziesiątki (z siódmej) w rankingach wolności gospodarczej.

  Co do OFE, jestem zwolennikiem systemu chilijskiego.
 • @nikander 18:06:58
  cytat - #Głupota musi i powinna boleć#

  Skoro ciebie nie boli, to znaczy to znaczy, że od powinna do musi droga daleka.

  Ukłony dla durnych stalinowskich poglądów.
 • @Andarian 17:40:52
  A z czego to wynosisz ? hę ?

  Czy Ty nie okradasz nas przez sam fakt, że się urodziłeś ?

  Różnie można patrzeć na organizację społeczeństwa. Socjalizm to ustrój, w którym sprzątaczkom płaci się po równo, kapitalizm, to ustrój w którym płaci się według widzimisię. Socjalizm to ustrój, w którym ludzie są wolni. Mają zasiłki i nie są biedą zmuszani do pracy u Andariana. W socjalizmie u Andariana będzie pracował tylko ten, któremu się tak podoba, albo któremu Andarian godziwie zapłaci. A nie człowiek, który tylko dlatego podejmuje się pracy, że mu dzieciaki umierają z głodu.
 • @nikander 18:47:07
  Na szczęscie tylko niewielu ludziom, tylko tym "sprawnym umysłowo inaczej", wydaje się, żę rozumieją twoje poglądy.

  Najzabawniejsze jest to, że tobie też się wydaje, że je rozumiesz.
 • @Ptasznik z Trotylu 17:50:23
  podpisuję się
 • @nonscolar 17:59:40
  czy non scolar oznacza bez wykształcenia ?

  Gdzie Nikander prezentuje stalinowskie poglądy ?
 • @nikander 19:07:43
  Pierwsze od roku sensowne dwa akapity (ostatnie). Czyżbyś zaczął myśleć??

  Raczej impossibile.

  Prędzej żal ci, że się na koryto nie załapałeś.
 • @interesariusz z PL 17:57:40
  Architekci nie mają pracy bo jakiś socjalista stwierdził, że każdy projekt domu ma leżeć przez pół roku w urzędniczej szufladzie tylko po to, żeby ten urzędnik miał pracę i było mniejsze bezrobocie. Socjolog o IQ 100 wymyśli co najwyżej nowe kolory w Tetrisie. Studia wyższe nie są dla każdego. Jeśli są dla każdego w efekcie prawdziwa elita intelektualna jest z musu zrównana do przeciętności.
 • @R.Zaleski 17:59:12
  O deregulacji napisałem. Nie rozwijałem tematu ponieważ jak dla mnie jest to tak naturalne jak to, że rano wschodzi słońce.
 • @interesariusz z PL 18:02:07
  O czym Ty bredzisz? Jaka wolność w socjalizmie? Mam wolność do tego, by za każdą godzinę pracy na chleb dla własnej rodziny drugą pracować dla człowieka, który zamiast pracować woli oglądać telewizję i dostawać zasiłek? Zrozum to człowieku, że na ten zasiłek ktoś musi zapracować. Ktoś ciężko harujący musi oddać swoją krwawicę, by jakiś obwieś wypił kolejne tanie wino z rana.
 • @nikander 20:01:06
  Cytat z komentarza do Andariana - #Czy mam domniemywać, że jesteś na czyimś jurgielcie?#

  Boś ty bidoku się nie załapał, spać ci to nie daje po nocach, i myślisz, że każdy tak jak ty, tylko o jurgielcie marzy.

  Uwierz mi - są w Polsce jeszcze uczciwi ludzie.
 • @nikander 20:24:38
  Ktoś kto do dwóch zliczyć nie umie, nie powinien innym braków wiedzy wypominać.
 • @nonscolar 18:09:45
  Popraw sobie godzinę w komputerze bo nawet nie wiadomo do czego pijesz.
 • @nikander 13:19:07
  Wirtualny parlament.

  Rozumiem, że szefem parlamentu zostanie Pan Ryszard Opara, wicemarszałkiem Pan ŁŁ, a ty posłem sprawozdawcą od wprowadzenia wspólnego "polsko-ukraińskiego" alfabetu.

  Wujek dobra rada radzi:

  Spróbujcei najpierw wprowadzić wspólny polsko-ukraiński "analfabet". Znacznie większa szansa.

  Do jego wprowadzenia masz wszelkie ku temu predyspozycje.

  Problemem może być znaleźienie podobnego kretyńsko myślącego na Ukrainie.
 • @Ptasznik z Trotylu 17:50:23
  Święte słowa. Zacznijmy naprawę moralną od próby wypracowania kompromisu pomiędzy wolnorynkowcami i socjalistami. Czy rezygnacja z realizacji części swoich celów dla dobra wspólnego to nie wyraz odnowy moralnej?
 • @interesariusz z PL 18:04:30
  Poczytaj sobie trochę historii chłoptasiu.
 • @nonscolar 18:09:45
  Andarian - przepraszam - komentarz do nikandera.
 • @Andarian 18:08:05
  Tak się zastanawiam czy jesteśmy w stanie wypracować coś konstruktywnego czy jedynie obrzucać się błotem i taplać w słownych zapasach. Wszyscy oetykietowali się w swoich okopach i ostrzeliwują się ciężka artylerią zamiast przeprowadzić rokowania pokojowe.
 • @Zbigniew-Grzymski 13:57:28
  Dlatego szereg razy apelowałem, czas tworzyć ugrupowanie polityczne/partię, ale bez członków byłej partii hegemonicznej i jej przydatków, rzekomych byłych papierowych działaczy - Bolków i wszelkiej tym podobnej swołoczi! Ale nikt się nie odwarzył coś aprobującego powiedzieć!
 • @Andarian 18:16:17
  Przepraszam jeszcze raz.

  Czytałem tego durnia na n, a przypadkiem kliknąłem na twój link.

  Pierwszy raz coś z NE usunąłem.
 • @nonscolar 18:24:18
  A tak na marginesie to jesteś strasznym malkontentem. Tobie żadne reformy by się chyba nie spodobały.
 • @Andarian 17:55:45
  Ale od tego powinno się zacząć inaczej karabiny władzy zawsze będą miały rację!
 • @Madara 18:29:59
  Problem polega na tym, że z socjalistami ciężko inaczej aniżeli bronią ciężką. Oszukują ludzi twierdząc, że mogą żyć za czyjeś pieniądze wiecznie. Obiecują, że będą kradli i potem to robią. Ja nie chcę by mnie i moje dzieci ktoś okradał.
 • @drhumor 18:33:48
  O tym dyskutuję w kuluarach. Nawet najlepszy plan trudniej zrealizować gdy wrogowie znają szczegóły.
 • @Andarian 18:30:48
  Andarian

  Nie odnosiłem się do Twoich pomysłow z jednego względu.

  Pomysł na idealne państwo, gdzie istnieje proste, w miarę czytelne prawo, uczciwi sędziowie, itepe itede może każdy średnio myślący (nie mówię o matołach) wymyśleć na poczekaniu.

  Niestety, nikt nie jest w stanie przedstawić, w jaki sposób do takiego stanu nawet trochę się zbliżyć.

  Jak mówi stare powiedzenie

  "Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane".

  Pozdrawiam
 • @Andarian 18:30:48
  PS

  To nie malkontenctwo tylko pewna drobna znajomość historii + ponad 50 lat świadomego obserwowania różnych przemian w Polsce.
 • @nonscolar 19:05:48
  Rozumiem to podejście. Mimo wszystko uważam, że trzeba najpierw wiedzieć "CO?" by później mówić "JAK?". Oczywiście mówiąc "CO?" trzeba mówić realnie, w odniesieniu do stanu obecnego. Można powiedzieć, że należy zlikwidować wszelkie podatki, ale jest to pomysł nierealny jeśli ktoś liczy się jakkolwiek z dotychczasowymi zobowiązaniami. Stąd mój tekst. Przedstawia on koncepcję umożliwiającą wywiązanie się z obecnych zobowiązań przy równoczesnym jak najbardziej posuniętym usprawnieniu państwa. Jeśli będzie nić porozumienia w kwestii tego "Co?" to można będzie dyskutować już w kuluarach o tym "Jak?".
 • @Andarian 18:38:31
  Właśnie zauważałem że toczycie walkę "na noże". Dodajmy walkę pozbawiona kompletnie sensu, daje Wam pewnie za to nieco adrenaliny xD. Wg mnie sprawa wygląda następująco:

  Popatrzmy na sprawę bez emocji, zastanawiamy się jaki system jest najlepszy dla obywatela :
  System Wolno rynkowy, czy system socjalny? (wg. nomenklatura używana na forum)

  Definicje:
  DOBRO OBYWATELA: Stan w którym maksymalna liczba obywateli osiąga najwyższą możliwą satysfakcję zarówno w życiu osobistym jak w życiu społecznym.

  ROZPATRZMY 2 PRZYPADKI BRZEGOWE (SKRAJNE):

  Pełny wolny rynek:
  1.W biednej rodzinie rodzi się uzdolniony przyszły fizyk z potencjałem Alberta Einsteina, jednak ponieważ jego rodzice są biedni,a w kraju nie występują żadne osłony socjalne, za opiekę zdrowotna wszyscy muszą płacić, geniusz umiera w 5 dniu życia. Rodzice przezywają tragedię, kraj traci geniusza z potencjałem który mógł całemu społeczeństwo przynieść ogromne wymierne korzyścii.
  WNIOSEK: System pełnego wolnego rynku nie maksymalizuje dobra obywateli

  Pełny socjal:
  1.W średnio zamożnej rodzinie rodzi się zdolny manager jednak nie może zrealizować swoich planów biznesowych i powiększać bogactwa kraju bo jego biznes niszczą podatki
  WNIOSEK:Pełny system socjalny blokuje prywatna inicjatywę i również nie pozwala maksymalizować dobra obywateli

  Trochę to banalne i naiwne, ale taka jest ta dyskusja. Prawdziwie wartościowa dyskusja powinna toczyć się na temat:
  W jakich proporcjach wolnego rynku i osłon socjalnych obywatele Polski mają szansę maksymalnie wykorzystać swoje możliwości? Powinniśmy się zastanowić, jakie proporcje dały by najlepsze efekty, z uwzględnieniem specyfiki polskiej kultury, stosunków społecznych, położenia geograficznego, predyspozycji obywateli. To było by COŚ.
  To by do czegoś konstruktywnego i wartościowego prowadziło. Ale wy okopaliście się i oflagowaliście i toczycie głupią wojnę. Czy nie macie odwagi na prawdziwą i rzetelną dyskusję?
 • @Madara 19:25:36
  Dlatego właśnie w swoim rozwiązaniu zaproponowałem, by kwestie osłony socjalnej przejęły lokalne społeczności za pośrednictwem samorządu. W ten sposób uniknie się nadużyć, ponieważ w gminie każdy wie komu wypadałoby pomóc, a kto zwyczajnie doi kasę z frajerów. Państwo nie będzie "wyręczało" w tym zadaniu obywateli, a będzie dawało im narzędzia do pomocy (budynek gminy, sołtysa, który pomoże ludziom zorganizować wzajemną pomoc i prawo pozwalające na robienie tego). Podobnie rzecz ma się z edukacją.
 • @Madara 19:25:36
  > Pełny wolny rynek (...) a w kraju nie występują żadne osłony socjalne

  Na jakiej podstawie Pan twierdzi, że pełny wolny rynek wyklucza osłony socjalne? Na wolnym rynku takie osłony będą zakazane? Dlaczego zakaz osłon socjalnych miałby być elementem wolnego rynku? Wolny rynek to przecież swoboda gospodarcza, a zatem w szczególności swoboda tworzenia różnorodnych osłon socjalnych.
 • @GPS.1965 19:36:58
  Wolny rynek wg definicji nie jest ograniczony żadnymi narzuconymi zasadami. Powszechny system system socjalny byłby właśnie taką narzuconą zasadą.

  Cytat:
  "Wolny rynek - szczególny rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. władzy publicznej)"
 • @Andarian 19:33:22
  Forma i zakres osłony socjalnej jak najbardziej jest do dyskusji. Pomysł z przekazaniem tych uprawnień władzom lokalnym lepiej znającym potrzeby społeczności lokalnej jest bardzo dobry. Ja bym jeszcze dorzucił praktykowane w Szwajcarii głosowanie budżetów lokalnych przez obywateli w referendach.
 • @Madara 19:50:08
  Oczywiście, że tak. Co więcej, nawet z ustalaniem formy opodatkowania oraz emisji własnej waluty.
 • @Andarian 19:54:00
  Tu bym się zastanowił, ponieważ oprócz potrzeb lokalnych w Polsce istotne są potrzeby(a więc i podatki) kraju np. w zakresie sił zbrojnych. Leżymy między Rosja i Niemcami na środku równiny środkowo europejskiej, Neutralność tak jak w Szwajcarii nie wchodzi w grę. Musimy sfinansować armię, wywiad, itd.
 • @Madara 20:00:28
  Centralny zostaje VAT i akcyza, z czego tą drugą należy możliwie szybko obniżać. W przedstawionej koncepcji pozostają wydatki na siły zbrojne, co więcej w latach następujących po postulowanych reformach to właśnie na ten cel będą rosły wydatki w budżecie.
 • @ATMAN 20:07:59
  Jeśli chodzi o kwestię zobowiązania emerytowanych służb do formowania OC i ON to muszę przyznać, że mam świadomość, że nie będzie to łatwe. Warto pomysł omówić.
 • @skała 15:22:19
  rozwiązanie w swojej prostocie genialne. problem w tym że partie okupujące Polskę nie dopuszczą do takiego rozwiązania. i dlatego właśnie powinno się tych wszystkich zdrajców powywieszać.
 • @Andarian 20:03:12
  Przypuszczam że uproszczenie i obniżenie podatków do poziomu 15% oraz kasacja ZUS i ubezpieczenie społeczne na poziomie normalnym czyli w granicach 150-200 PLN (na zasadzie emerytury państwowej równej dla wszystkich od określonego wieku) spowodowało by:

  1.Zmniejszeni szarej strefy a co za tym idzie zwiększenie wpływów podatkowych, 30mld (szarą strefę w Polsce szacuje się na 30% PKB)
  2.Zwiększenie legalnego zatrudnienia jak również wzrost nowo zatrudnionych dodatkowe - wpływy z ubezpieczania i brak wydatków na ZUS 10mld
  3.Mniejsze podatki = wzrost konkurencyjności , wzrost eksportu, wzrost inwestycji zagranicznych dodatkowe 50 mld
  4. Krzywa Lafera czyli niższe podatki = większe wpływy, większa aktywność gospodarcza 10mld

  Przyznam uczciwie, że podane liczby są wynikiem dość pobieżnych szacunków aczkolwiek są bardzo prawdopodobne

  Co do horendalnych przywilei ZUS nabytych przez UBcję, sędziów, mundurowych i resztę - jako wynik nielegalnego lobbingu podczas tworzenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym należy je jak najszybciej zlikwidować bez zbędnych wyrzutów sumienia.
 • @Madara 20:27:42
  Problem polega na tym, że w ZUS nie ma "mundurowych". Oni są w MON i MSW i sądownictwie. To jest 20 miliardów. W ZUS owszem są byli działacze partyjni, ale oni są już w większości na wymarciu. Tak czy inaczej, bez drastycznego cięcia emerytur to jest minimum 150 miliardów rocznie, czyli więcej aniżeli wpływy VAT.
 • @Andarian 20:34:51
  Fakt, sorki masz rację, mundurowi nie są w FUSie, nie płacą składek i mają świadczenia wypłacane z budżetu. Ja jestem zwolennikiem system podobny do Angielskiego - równa emerytura państwowa dla wszystkich. Jeśli ktos chce więcej może sie prywatnie ubezpieczyć dodatkowo. W Angli ubezpieczanie podstawowe to bodajże 11 funtów. Dodatkowo nie trzeba wydawać kilku mld na przeliczanie tych emerytur, które i tak nie odzwierciedlają wartości składek, jak robi to ZUS). I włączenie do tego systemu mundurowych, prokuratorów i sądownictwa. przypuszczam że taka uśredniona emerytura dla przeciętnego emeryta była by wyższa niż obecnie.
 • @Andarian 19:17:01
  W odróżnieniu od "rozumnych inaczej", czyli - typu czegoś o nikcku na "n", Klubu Ćwierćinteligencji Polskiej, Nowej Architektury Umysłowej, Panów Rossakiewicza, Kajdasa, Freedoma, twój tekst daje się przeczytać i można o nim podyskutować.

  Jestem malkontentem tylko dlatego, że nie widzę żadnych możliwości realizacji dopóki do głosu nie dojdzie młode pokolenie.

  Jak napisałem w jakimś komentarzu do jakiegoś postu czas temu - Polskę może zmienić pokoleni ludzi młodych - takich jak Pan.

  Pod warunkiem, że nie dadzą się omotać maskirowkami, uprawianymi tutaj przez starych etatystów lub stalinowców. Którzy najchętniej wybili by wszystkich o odmiennych poglądach.

  A całą resztę zapędzili do obozów pracy. Pod oczywiście szczytnymi hasłami Boga, Narodu i Ojczyzny.

  Pozdrawiam
 • Bujda panie.
  Trochę przeszarżowane te wyliczenia, a na domiar złego niektóre założenia są wręcz szkodliwe!

  ROK I
  pkt.7
  waćpan chce likwidować nakłady na wyższe Uczelnie Państwowe? Czyli zabranie pieniędzy politechnikom na podnieść ilość patentów zgłaszanych, wolne żarty. A pomysł że tylko 10% powinno przysługiwać prawo do studiów? pomysł głupi i szkodliwy wręcz.
  Raczej dać się powinno im większe fundusze, ale wymagać za to osiągnięć i odpowiedniego poziomu nauczania "każdy ma prawo dostać się na studia ale nie każdy jest na tyle zdolny by ukończyć"

  ROK II
  Likwidacja PIT i CIT.
  A jak zastąpić te dochody?
  no chyba, że budżet jakoś sobie poradzi bez tych 64,5mld zł.*

  ROK III
  Likwidacja ZUS i całkowite przejęcie jego zobowiązań przez budżet.
  Czyli odchudzamy budżet o 64,5 mld zł a później każemy jeszcze wysupłać dodatkowe miliardy z niego.
  w tym roku dopłaciliśmy do emerytalnego systemu 90 mld zł. A jeśli cały system z budżetu finansować to trzeba by wyłożyć ponad 150 mld zł.**

  jakoś nie widzę żeby to dawało pozytywne wyniki dla kraju i gospodarki.

  * http://www.prezydent.pl/dla-mlodych/e-biblioteka/ plik podatki
  ** http://www.money.pl/emerytury/raporty/artykul/dziura;w;zus;rosnie;coraz;trudniej;bedzie;ja;zasypac,139,0,519563.html
 • Dokładnie tak się zrobi
  Przedyskutowaliśmy właśnie pański program, panie Adarianie, podczas dzisiejszych zajęć z propedeutyki wiedzy ekonomicznej. U nas na jednostce robią nam takie zajęcia czasami, bo wiara się wieczorami nudzi i pić zaczyna. A poza tym, nasz politruk wraz z oficerem kulturalnym też chcą się wykazać i urządzają takie właśnie spędy. Zawiadamiam więc, że program bardzo się spodobał.
  W punkcie piątym programu, dotyczącym naprawy naszych nieszczęsnych sił, podobno zbrojnych, jest prośba wysunięta przez grono podoficerów, by trochę kasy wygospodarować na goretexy. U nas leje od paru dni i całe wojsko pod gumowymi pelerynami siędzi i się zapociło i pośmierduje, zwłaszcza wartownicy na placu. Nic nam tu nie schnie, nawet cygarety nawilgły a komurki się rozładowują się po paru minutach. Koledze z obsługi sztabu to lorneta zaparowała pod kapotą, i musiał raportować na ślepo ruchy wojsk, bez rozeznania. Kurtki z goreteksu nie są wcale taki drogie, więc może dałby pan radę ten wniosek jakoś uwzględnić, przynajmniej w 2 roku pańskich reform, wojsko liniowe byłoby wdzięczne.
  Jest też wniosek merytoryczny, wysunięty przeze mnie, by nie zapomniał pan stworzyć niezbędnych podstaw, bez których plan się udać nie może. Otóż nie jest wcale tak, jak pan pisze, że trzeba przejąć władzę a potem robić reformy. Gdyby panu granat nóżkę urwał, czego panu Boże broń nie życzymy, to nie można tak od razu protezy zakładać. Trzeba najpierw ranę zdezynfekować i wypalić, by się gangrena nie przedostała albo inny jaki syf. Gdy Szwed rzewiej na Polskę najechał, to pan pułkownik Kmicic też, jak wszystkim wiadomo, na Prusy Książęce ruczył, lutra wybijać i mordować i zdrajców wieszać, a dopiero potem wrócił do Macierzy, by programy wcielać i się z Koroną połączyć. Pan musi działać podobnie, trójstopniowo: Najpierw zrobimy pucz, a potem rzeźnię. A dopiero potem będzie pan mógł swoje plany robić, gdy gangreny już nie będzie. Moje chłopaki najbardziej się cieszą na step two. Na miejscu obecnej władzy politycznej zacząłbym się bać i wyprowadził rodziny za granicę.
 • @Pan podporucznik 21:17:32
  Witam

  Z Pana tekstów chyba na pamiątkę książkę złożę, wydrukuję w 10-ciu egzemplarzach w "print-on-demand" i podaruję znajomym na gwiazdkę.

  :-))

  Pozdrawiam
 • @dratewka 21:16:10
  Przedstawiłem wyliczenia i propozycje zastąpienia podatków. PIT i CIT w chwili obecnej idzie na szkolnictwo i opiekę socjalną, dlatego należy przenieść zarówno ściąganie podatków jak i odpowiedzialność za te elementy państwa na samorządy, gdzie będą tańsze i skuteczniejsze. W temacie wyższych uczelni zastanawiam się skąd się w ogóle wzięło myślenie, że połowa Polaków posiada potencjał intelektualny by zostać magistrem czy inżynierem. Przecież to jest mrzonka. Kiedy w jednej grupie studiuje głupek i geniusz, to prowadzący zajęcia musi obniżyć poziom do głupka. Tym samym geniusz nie przyswoi tej wiedzy, dzięki której posunąłby naukę do przodu. 1 milion inżynierów, którzy nie potrafią nic jest wielokroć gorszy od 100 tysięcy prawdziwych fachowców.
 • @Pan podporucznik 21:17:32
  Na Goretexy kasa się znajdzie. Za trzy lata nawet nową farbę na trawie będzie można położyć. Tylko pogońcie tych ochroniarzy z budek wartowniczych, bo ostatnio jednostkę z bankiem prawie pomyliłem.
 • Autor & all
  Znakomity artykuł i dyskusja. Trudno mi dyskutować z propozycjami oraz wyliczeniami. Na ile to realne. Nie jestem ekonomistą. Wszystko wydaje się zdroworozsądkowe. Marnotrawstwo pieniędzy publicznych i bezkarność urzędników, korupcja, nepotyzm, brak odpowiedzialności to główne grzechy polityków i urzędników administracji państwowej RP. Z tymi zjawiskami trzeba bezwzględnie walczyć.

  Takich artykułów i komentarzy potrzebujemy jak najwięcej, aby społeczeństwo zrozumiało skalę problemów. Tylko w pełni świadome społeczeństwo - jest w stanie sytuację zmienić.
 • @Andarian 21:23:28
  A skarbówka w każdej gminie nawet takiej z 2-3 tys mieszkańców??? Ten aspekt przemyślałeś szczegółowo? System krajowy ma zostać czy nie? Policja skarbowa?

  Studia na tak niskim poziomie są rodzajem odpowiednika dawnego liceum, technikum i to tych słabszych. Na miejsce w technikum niekiedy było 10 chętnych i to po konkursie świadectw, wielostopniowym egzaminie. Kim był jednak przed wojną technik?

  Aha. Mam pomysł na książkę Konfederacji z takich naszych artykułów, plus może troszkę przedruków cennych przyjaciół-sojuszników jak np Jacek Rossakiewicz. Sądzę że NE nam to druknie free, czy za odroczoną płatność z zysków ze sprzedaży (ukłon do Pana Ryszarda Opary), a wiem kto złoży :) Polonia. To może być spory hit wydawniczy mimo że mamy język jak od siekiery, ale i tak lepszy od bolka, znamy też nieco więcej słów ;) Liczy się treść, przesłanie. Damy radę.
 • @Marek Kajdas 22:09:23
  Już gminy w tym interes by podatek ściągać jak najtaniej.
 • @Marek Kajdas 22:09:23
  Dzieł Rossakiewicza to nawet jego rodzina nie kupi - nie są tacy głupi.
  Pan Opara może i tak, bo dlaniego 20 egzemplarzy w print od demand, to tyle co dla ciebie (lub dla mnie) paczka zapałek.

  Sensu w tym nie ma żadnego, ale zawsze trochę klikalności.

  PS. Chociaż, jeśli trzeba, to mogę pomóc w gemiusie :-)
 • @Andarian 18:13:32
  nie bardzo rozumiem,
  to parę tysięcy lat temu człowiek mógł wyżywić rodzinę,
  a teraz to musi oddać krwawicę, w dobie robotów ?

  To twój pomysł na organizację społeczeństwa jest taki, aby produktywność człowieka była niższa niż w starożytności ?
 • @Andarian 18:38:31
  Ach, to socjaliści okradają ludzi ?

  A ja myślałem, że kapitaliści.

  Przeklinaj dalej, mam nadzieję, że nawet lemingi przestaną Cię słuchać.

  Ostatecznie niedługo będą się musieli nauczyć szprechać.
 • @Madara 19:25:36
  w twoich porównaniach jest błąd,

  w socjalizmie przedsiębiorczości nie niszczą podatki, tylko biurokracja.
 • @Andarian 19:33:22
  "Dlatego właśnie w swoim rozwiązaniu zaproponowałem, by kwestie osłony socjalnej przejęły lokalne społeczności za pośrednictwem samorządu. "

  nikt tak dobrze i skutecznie nie okrada bliźnich, jak samorządy.
 • @GPS.1965 19:36:58
  Drogi Panie,

  a ile ze swojego majątku rozdałeś.

  Wolny rynek to maksymalizacja zysku, konkurencja. Kto tworzy osłony socjalne, ten przepada.
 • @nonscolar 20:50:13
  Twoje młode pokolenia z powrotem uruchomi obozy zagłady, tyle, że nie nazwą się nazistami, tylko ładniej.
 • @interesariusz z PL 23:06:03
  Co to znaczy "z powrotem uruchomi obozy zagłady i nie nazwą się nazistami"??

  Czyżby Pan uważał, podobnie jak zachodnie merdia, Obama, Erica Steinbach i wielu innych "przyjaciół" Polski, że obozy zagłady w Polsce uruchomiły kiedyś poprzednie pokolenia Polaków?

  To, jeśli pan pozwoli, drobne pytanie (jeśli można):

  Pan interesariusz z PL?
  Czy może z Niemiec?

  Tym razem jakoś za bardzo pozdrawiać Pana mi się nie chce.
 • @nonscolar 21:22:31
  Ku chwale Ojczyzny, panie nieszkolony. Ja nie mam zasługi wcale, kazali po prostu odgórnie, z samego dowódctwa garnizonu, publik relejszyn intensywniej uprawiać i się w przestrzeni publicznej udzielać, by wizerunek Polskiego Wojska nieco tanim kosztem podreperować. Robimy więc, co się da. Sam nie sądziłem, że służba oficerska na tym zadupiu aż tak inspirująca być może. Pozdrawiam i udaję się odprawę.
 • @interesariusz z PL 23:01:43
  Dyskusja z Panem jest zwyczajnie pozbawiona sensu.
 • @Andarian 08:51:58
  przyjmuję do wiadomości,

  iż Pan jest zwolennikiem samorządów,
  a ja tymczasem jestem przeciwnikiem, bo dość już się napatrzyłem, jak one w Polsce działają, złodziej złodzieja w złodziejstwie przegania. tfuuuu,

  zagłodzą tych biedaków jeszcze szybciej niż prywatne domy starców.
 • @nonscolar 00:20:19
  to moje zdanie nie jest za bardzo na miejscu, ale nerwowo nie wytrzymałem.

  Obozy zagłady nie były dziełem Polaków, ale teraz nastroje wśród młodzieży szczutej mendiami na staruszków są takie, że owa młodzież chętnie by się tych staruszków pozbyła nie przebierając w środkach.
 • @Andarian 21:23:28
  Propozycja z tymi podatkami CIT I PIT to chyba takie rozbijanie państwa ma mniejsze samorządne organizmy, całkiem ciekawa choć obawiał bym się czy samorząd są na tyle samodzielne by temu podołać bez tworzenia dużych różnic między poziomami w nich, no bo nie oszukujmy się nie można porównywać potencjału samorządów z terenów uprzemysłowionych z tymi na terenach typowo rolnymi a zwłaszcza po-PRG-owymi.
  Co do studiów to jest nie ma co narzucać jakichś odgórnych ustaleń, bo ciągle się powtarza że Polacy mają w sobie potencjał niemal nie wyczerpany. Od regulowania ilości studentów to jest powinna być Matura oraz wysoki poziom wymagań na uczelni, w końcu po coś Sesję wymyślono. Tego czego na prawdę nam brakuje wśród Uczelni wyższych to takiej uczelni jak Princeton University, uczelnia o kosmicznych wymaganiach, na której państwo utrzymuje całkowicie każdego ucznia, uzyskując w zamian świetnie wykształconych specjalistów zdeterminowanych aby odpłacić się państwu za to że dało mu możliwość studiowania tam.
 • @dratewka 17:08:27
  Oczywiście w początkowym okresie pozostaną, a nawet zostaną trochę zwiększone subwencje wyrównawcze dla biednych gmin. Nie ma jednak powodu utrzymywać ich dłużej. Biedniejsza gmina zwyczajnie ustali z większym przedsiębiorstwem korzystniejsze warunki podatkowe, na czy skorzysta i gmina i przedsiębiorstwo. Kwestia reformy szkolnictwa wyższego to jest już szerszy temat. Owszem, można posłużyć się narzędziem jakim jest matura. Kwestia do ustalenia. Reforma szkolnictwa wyższego jest jednak niezbędna, by nie rzec, że jedna z najważniejszych.
 • @Andarian o zdolnych samorządach jest co nie co tu
  http://ander.nowyekran.pl/post/64420,navalny-wrzuca-drugi-bieg-w-walce-z-korupcja-w-rosji

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031