Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
164 posty 2516 komentarzy

Zapiski spod lasu

Andarian - Mieszkam na górce pod lasem, więc mam szeroką perspektywę spojrzenia na świat.

Eugenika stosowana,

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

czyli co każdy powinien zrozumieć.

Wyraz "eugenika" został po raz pierwszy wykorzystany w debacie naukowej w drugiej połowie XIX wieku. Za twórcę tego określenia uważa się kuzyna Karola Darwina, Francisa Galtona. Pod względem etymologicznym eugenika oznacza - "dobrze urodzony". Niewiele określeń na świecie spotkało się z tak różnoraką interpretacją jak eugenika. Niewiele wyrazów na świecie cieszy się tak złą renomą.

Dla wielu osób, w szczególności w kręgach konserwatywnych wyraz eugenika jest uważany za kwintesencję zła. Każda próba poruszenia tego tematu wiąże się z przylepieniem dyskutantowi łatki nazisty, bądź przynajmniej demiurga inżynierii społecznej. Czy takie podejście do tematu jest właściwe? Według mnie nie.

Nie ulega najmniejszym wątpliowściom, że podejście nazistów do tematu eugeniki było tyleż okrutne co głupie. W efekcie większości osób w chwili obecnej określenie to kojarzy się z "rasą panów" i mordowaniem nienarodzonych dzieci. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy eugenika faktycznie jest wymysłem zwyrodniałych umysłów, zakażonych chorymi ideologiami końca XIX wieku? Z całą pewnością nie.

Początkowo eugenika dotyczyła tylko i wyłącznie ulepszania gatunków w procesie ewolucyjnym. Z czasem zaczęto rozróżniać eugenikę pozytywną od negatywnej. Ta pierwsza stanowi wszelkie działania stanowiące zachętę dla rozmnażania się jednostek o najlepszych cechach genetycznych. Eugeniką negatywną są działania dążące do powstrzymania rozmnażania jednostek ułomnych.

Temat eugeniki jest niezwykle trudny. Co więcej, z racji faktu prób ingerencji w sprawy tak osobiste jak dobór partnerów życiowych i płodzenie potomstwa, eugenikę zwykło się uważać za domenę osób, które swoją ideologię wywodzą bezpośrednio od Marksa (zarówno komuniści, jak i narodowi socjaliści uważali Marksa za twórcę zrębów tych ideologii). Czy eugenika faktycznie powstała w XIX wieku? Czy eugenikę faktycznie możemy zakwalifikować jedynie do lewicujących nurtów ideologicznych? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Nie ma potrzeby tłumaczyć skąd wzięło się tak negatywne nastawienie społeczeństwa do poruszanej kwestii. Warto sie jednak zastanowić, czy to podejście jest uwarunkowane racjonalnymi przesłankami? Czy nie jest przypadkiem tak, że eugenika na cenzurowanym znalazła się naumyślnie, jako jeden z elementów lewicowej propagandy? Zapoznając się bliżej z tematem zauważymy, że już w czasach starożytnych zarówno Platon, w swoim "Państwie", jak i Spartanie w swoim codziennym postępowaniu kierowali się zasadami eugenicznymi. Czy te idee umarły, by potem odrodzić się ponad 2000 lat później? Tak w końcu stara się to przedstawiać w większości materiałów dotyczących eugeniki.

Postaram się udowodnić, że eugenika towarzyszyła ludzkości właściwie przez cały czas jej historii. Postaram się także pokazać, że naukowe sformułowanie tego pojęcia i zaprzęgnięcie go jako elementu gry politycznej stanowiło początek odejścia od praktycznej realizacji eugeniki.

Rewolucja przemysłowa pociągnęła za sobą rewolucję kulturalną. Proces edukacji mas oraz pojawienie się doktryny socjalistycznej zapoczątkowały proces emancypacji ogółu społeczeństwa. Silnie zakorzenione kulturowo zwyczaje zaczęły zanikać. Masowa migracja ludności do miast jeszcze wzmocniła te procesy. Procesy te znalazły swoją kulminację w rewolucji seksualnej lat 60ych. Dało się to zaobserwować w szczególności na przykładzie krajów zachodnich. Kraje "bloku socjalistycznego" przeżyły to wcześniej, w ramach budowy społeczeństwa bezklasowego. 

To właśnie społeczeństwo klasowe stanowiło przez tysiąclecia jedno z głównych narzędzi eugeniki. Zjawisko mezaliansu było potępiane właściwie w każdej z klas społecznych. Dotyczyło ono nie tylko związków pomiędzy różnymi klasami, ale także wewnątrz klas. Magnateria źle widziała związki z drobną szlachtą. Bogaty chłop nie akceptował związku swojego potomstwa, jeśli nie był on poparty wystarczająco dużym posagiem. Posag pełnił bardzo ważną rolę społeczną. Dzisiaj wszelkiego rodzaju feministki, ale także często osoby o konserwatywnym spojrzeniu na świat potępiają zjawisko posagu. W niektórych krajach nawet prawnie zakazano tego starodawnego zwyczaju. Wielu osobom wydaje się, że posag stanowił "haracz", który rodzina kobiety musiała zapłacić za wydanie jej za mąż. W rzeczywistości posag stanowił zabezpieczenie kobiety na wypadek owdowienia. Tak czy inaczej stanowił on naturalny element kultury, realizujący funkcje społeczne.

Wraz z rewolucją kulturalną zaczął zanikać zwyczaj swatów. Swatkami w dawnych czasach najczęściej zostawały stare baby, doświadczone przez życie, które naoglądały się w życiu bardzo wielu związków. Kobiety (czasami także mężczyźni) te nie tylko pomagały w określeniu statusu majątkowego kandydata do związku. Osoby te określały także czy związek będzie udany, czy ze związku zrodzi się wiele dzieci. Jeśli związek był bezpotomny najczęściej winę przypisywano właśnie swatom.

Istotnym elementem starodawnej eugeniki stanowiły klasztory i stan duchowny. Chociaż często uważa się, że na księdza posyłano zwykle tego młodszego z rodzeństwa, to w praktyce różnie z tym bywało. Jeżeli w rodzinie było wielu synów wysyłano zwykle tego, który miał najmniejsze szanse na szczęśliwe małżeństwo. Podobnie było z kobietami. Jakkolwiek okrutnie to zabrzmi, jeśli córka była tak brzydka, że do jej zamążpójścia potrzebny byłby wielki posag kobietę taką posyłano do klasztoru.

Warto także wspomnieć o służbie wojskowej. W czasach o których piszę praktycznie nie zdażały się okresy pokoju dłuższe aniżeli jedno pokolenie. Armie w większości formowane były na zasadach pospolitego ruszenia, a straty na wojnie bywały bardzo duże. Naiwnym będzie ten kto pomyśli, że w sytuacji gdy na wojnę trzeba było wysłać żołnierza z każdego domu posyłano tego najsilniejszego i najsprawniejszego. W praktyce w pierwszej kolejności posyłano tych, którzy sprawiali największe kłopoty wychowawcze, w drugiej zaś kolejności tych, którzy byli najmniej przydatni na gospodarstwie - często najsłabszych fizycznie.

Wszystkie powyższe elementy tworzył naturalny system kontroli urodzeń. Poprzez uwarunkowania kulturalne wytworzono mechanizm selekcji sprawiający, że z pokolenia na pokolenie ludzkość była sprawniejsza, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Efektem tego był postęp, który doprowadził do rewolucji, industrialnej i informacyjnej, ale także kulturalnej i seksualnej. Dzisiaj, właściwie żaden z tych elementów już nie funkcjonuje w społeczeństwie. Nic dziwnego, że według licznych badań kolejne pokolenia są mniej sprawne fizycznie i często głupsze.

Ktoś zarzuci mi: co mają wspólnego przytoczone metody naturalne z naukową, demoniczną eugeniką? Z selekcją na podstawie wyników uzyskanych w laboratoryjnych próbówkach? 

Co wspólnego ma zabicie człowieka pałką, a bombą atomową? I to, i to zabija. Co wspólnego ma pokonywanie setek kilometrów w sandałach z godzinną podróżą samolotem? I to, i to pozwala się przemieszczać.

W imię walki z niehumanitarnymi metodami i fałszywie pojmowaną ideologią odrzuciliśmy środki, które dał nam postęp. Niestety, nie dostrzegliśmy, że w tej samej walce zatraciliśmy ostatecznie tradycje i zwyczaje. Tradycje i zwyczaje, które pełniły ważną rolę społeczną. Nie zastąpiliśmy ich niczym. Najwyższa pora uświadomić sobie, że dla dalszego rozwoju potrzebujemy znaleźć nowe rozwiązanie.

Zło się już dokonało. Naprawić się go nie da. Pora uzmysłowić sobie, że potrzebne jest znalezienie rozwiązania, które nie tylko będzie skuteczne, ale i moralne. Rozwiązania, które zawróci ludzkość z regresywnej ścieżki i umożliwi jej dalszy rozwój.

KOMENTARZE

  • Eugenika w Polsce
    W Polsce ruch eugeniczny - animowany przez Leona Wernica, lekarza-wenerologa - kształtował się od początku XX wieku. Formacyjna faza ruchu przypadła na pierwsze lata niepodległości. Szokujący jest fakt, że do wybuchu II wojny światowej Polskie Towarzystwo Eugeniczne liczyło około 10 tys. członków.W latach 1934-1938 polscy eugenicy występowali z projektami ustaw eugenicznych. Propozycje te zawierały m.in. przymus sterylizacyjny, zakaz wstępowania w związki małżeńskie przez osoby chore i niepełnosprawne oraz inne środki mające prowadzić do eliminacji osób uznanych za „elementy małowartościowe.” Należała do niego elita świata polskiej nauki: Jan Mydlarski (antropolog), Ludwik Hirszfeld (światowej sławy serolog), Jan Mazurkiewicz (psychiatra, uważany za twórcę polskiej szkoły psychiatrycznej), Wiktor Grzywo-Dąbrowski (lekarz, wybitny specjalista z zakresy kryminalistyki), Oskar Bielawski (psychiatra, twórca tzw. psychiatrii reformowanej) i wielu innych. Do towarzystwa wstąpiły również ikony polskiego feminizmu: Teodora Męczkowska i Zofia Daszyńska-Golińska.

    http://prawica.net/node/14478
  • Lot do gwiazd ?
    Rozwiązania, które zawróci ludzkość z regresywnej ścieżki i umożliwi jej dalszy rozwój.

    >>> Dla Ciebie takim rozwiązaniem i zarazem "rozwojem" jest ukierunkowanie 'lot do gwiazd' ?
  • @loo 10:27:49
    I właśnie dzięki takiemu podejściu dzisiaj na hasło eugenika ludzie dostają piany na ustach i wystawiają jedynki bez zrozumienia.
  • @a1a 10:29:11
    Lot do gwiazd stanowi tylko wypadkową tego rozwoju. Problem polega na tym, że w chwili obecnej państwo prowadzi antyeugenikę skłaniając do rozmnażania jednostki ułomne.
  • @Andarian 10:29:29
    Nie wystawiałem oceny. Posagi i starodawny dobór par małżeńskich uważam za coś co w pewnym stopniu funkcjonuje nadal bo o małżeństwie w czasach obecnych też decyduje sytuacja materialna. Jak ktoś chce podchodzić do małżeństwa jak do tranzakcji biznesowej to jego problem. Wcześniej była ziemia, majątek a dzisiaj pozycja społeczna, zarobki a doradza koleżanka koleżance w sprawie ciacha z forsą :D
    Najgłupsze jest materialne podejście i to się nie zmieniło od wieków. A kondycja społeczeństwa fizyczna i umysłowa jest gorsza przez rozwój technologii a nie przez zaniechanie eliminowania słabszych tj wysyłanie na wojnę albo do zakonu.

    Moc doskonali się w słabości (2Kor 12,9b)
    Slabość jest po to żeby ją pokonywać i to pokazują niepełnosprawni sportowcy.
  • @Andarian 10:34:25
    "Problem polega na tym, że w chwili obecnej państwo prowadzi antyeugenikę skłaniając do rozmnażania jednostki ułomne."

    Taaaaaa jasne :D jednostki ułomne idą do polityki i jednostki ułomne zarządzają pieniądzem i sektorem bankowym w świetlistym przekonaniu o swojej sile i wyższości wynikającej ze stanu posiadania lub pełnionej funkcji ewentualnie po wchłonięciu paru książek czyniących z nich alfa i omegę we wszechświecie :D
  • @loo 11:03:29
    Nie w tym rzecz. Prowadzi się kampanię "świadomego rodzicielstwa", promuje się antykoncepcję i późne macierzyństwo, ale wszystkie te elementy skierowane są głównie w stronę osób "bardziej świadomych". Tym samym najwięcej dzieci rodzą... dzieci i osoby z rodzin patologicznych. Nie mówię o cenzusie majątkowym a o ewidentnych patologiach, jak robienie dzieci dla becikowego.
  • @Andarian
    Ludzie powinni samodzielnie, mądrze, odpowiedzialnie podchodzić do prokreacji, która nawet mimo to zawsze będzie loterią natury, ryzykiem, a kiedy zabiera się za to system, jakieś organizacje, nawiedzeni ideolodzy, NWO... to wielkie nieszczęścia murowane, w końcu ludobójstwo. Zresztą wg mnie ono zachodzi w III RP także. Nie rozumiesz dlaczego ulegamy degeneracji??? To nie jest spowodowane brakiem eugeniki, ale świadomymi działaniami antyelit na szkodę Narodu, ludzkości. Narzucane to jest w dużej mierze z zagranicy, ale przecież można się sprzeciwić, odrzucić to co nam szkodzi, co nas zabija, degeneruje w kolejnych pokoleniach.

    http://youtu.be/WJQm4UpUKkU

    Popierasz w jakimś sensie w niektórych nurtach eugenikę? Co nam chcesz powiedzieć, że jednak jest cacy i jest konieczna???
  • @Andarian
    no geniuszu! rozmnażaj się więc!

    milion w środę, milion w sobotę
  • @Marek Kajdas 12:34:44
    Proszę raz jeszcze przeczytać tekst, który napisałem. Eugenika towarzyszyła ludzkości zawsze. Sęk w tym, że w przeciągu ostatnich 100 lat zrezygnowaliśmy z niej w imię lewackiej rewolucji kulturalnej. Nie ma możliwości przywrócenia dawnych rozwiązań. Tamte elementy kultury wymarły. Nie stworzyliśmy za to nic w zamian. Eugenika służy teraz do straszenia ludzi. Według mnie jest to działanie umyślne. Wiadomym jest, że spotka się ona z oporem. Równocześnie wtłacza się ludziom takie bzdury jak późne macierzyństwo i sztucznie zmniejsza przyrost naturalny. Co gorsza robi się to selektywnie, tworząc zachęty dla patologii. Dzisiaj najwięcej dzieci rodzi się w rodzinach patologicznych. Co więcej posiadanie dużej ilości dzieci jest uważane za patologię. Daliście się urobić jak dzieci. Pokazali wam probówkę, powiedzieli, że Hitler mordował ułomnych i wmówili, że wszelka eugenika jest zła. A Wy uwierzyliście. Teraz Ci, którzy chcą rządzić światem dalej przestrzegają starych zasad lub wspomagają się osiągnięciami postępu naukowego. Reszta społeczeństwa statystycznie degraduje. Nic dziwnego, że jest tak źle.
  • @Marek Kajdas 12:34:44
    Czy nie dostrzegasz tego, że filmy takie jak ten stanowią propagandę taką samą jak przykładowo filmiki o inkwizycji stanowiące "dowód" na to, że Kościół jest zły?
  • @karoljozef 12:38:49
    Rozmnażam się, właśnie ukołysałem dziecię do snu. Wiedziałem, że tekst spotka się z krytycznym odbiorem, dziwię się tylko, że czytający nie potrafią zrozumieć tego, że eugenika towarzyszyła ludzkości właściwie zawsze, a czas jakiś temu porzuciliśmy tę naturalną i kulturalną nie zastępując jej niczym innym. Dziwi mnie, że ludzie nie potrafią dostrzec tego, jakie konsekwencje to za sobą niesie.
  • @Andarian
    To ja dorzucę do Twojego tekstu to: http://gps65.nowyekran.pl/post/2080,swatka
  • @GPS.1965 13:00:10
    Problem leży w tym, że ludzie zwyczajnie zapomnieli o tym, że kiedyś nad instytucją małżeństwa i płodzenia potomstwa czuwały liczne zwyczajne, zbudowane na bazie naszej kultury. Dzisiaj tego nie ma i nie ma nic w zamian. W efekcie mamy teraz negatywną selekcję naturalną.
  • @Andarian
    " Pora uzmysłowić sobie, że potrzebne jest znalezienie rozwiązania, które nie tylko będzie skuteczne, ale i moralne. "

    Eugenika wywodzi sie z nurtu ewolucyjnego.

    A poniewaz ewolucja odrzuca logike, uznaje przypadki, wiec juz w zalozeniach jest sprzecznosc.

    Poniewaz ewolucja zaprzecza moralnosci i dlatego rowniez wywodzaca sie z niej eugenika zaprzecza moralnosci.
  • @bar-bara 13:19:06
    Powiązanie eugeniki z nurtem ewolucyjnym nastąpiło dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej po prostu nie miała ona naukowej nazwy. Co nie zmienia faktu, że były zwyczaje, które stanowiły eugenikę w czystej formie. Czepiajcie się wyrazu, nomenklatury narzuconej przez lewackie media, dajcie sobą manipulować. Oni właśnie tego chcą. Tego oczekują i to wykorzystują. Można kwestionować ewolucję jako taką. Nie można kwestionować faktów. Dzieci wykazują podobieństwo do swoich rodziców. Wysocy ludzie mają w większości przypadków wysokie dzieci. Inteligentni ludzie mają najczęściej inteligentne potomstwo. Nie jest to oczywiście jedyny czynnik, jest on jednak na tyle znaczący, że działając całkowicie wbrew niemu trudno się dziwić, że daje to negatywne efekty.
  • @Andarian 13:34:04
    Nie czepiam sie wyrazu i nie daje soba manipulowac.

    Ale eugenika jest bardzo antybiblijnym pojeciem.

    A wszystko co jest antybiblijne jest niemoralne, nielogiczne...

    Co wedlug ciebie znaczy eugenika i jaki ma cel?
  • @bar-bara 13:40:13
    Eugenika oznacza dobre urodzenie. Celem eugeniki jest zdrowsze i lepsze społeczeństwo. Eugeniką są WSZELKIE działania mające na celu dbanie o zdrowe i silne potomstwo.
  • @Andarian 13:46:53
    Wystarczy poznac Slowo Boga i stosowac sie do woli Jego tam spisanej, by osiagnac zdrowie, madrosc, szczescie...
  • @bar-bara 13:53:14
    Skoro tak twierdzisz, to znaczy, że Słowo Boga promuje eugenikę.
  • @Andarian 13:54:52
    Nie, bo Slowo Boze mowi rowniez o madrosci, o szczesciu...

    Dawca wszystkiego jest Bog, a nie czlowiek.
    Czlowiek bez Boga skazany jest na nieszczescie, brak madrosci....
  • @bar-bara 14:26:48
    Nie będę wchodził w dysputy teologiczne. Wszystkich nie nawrócisz. Pisanie, że człowiek bez Boga skazany jest na nieszczęście i brak mądrości sugeruje, że wśród osób, które w życiu kierują się czymś innym aniżeli Biblią nie ma ani mądrych, ani szczęśliwych. Takie pisanie jest zwykłą dewocją. Nie ma w nim za grosz mądrości.
  • @Andarian 14:34:39
    Poza Bogiem nie ma madrosci.

    Jesli Bog jest Stworzycielem, wtedy sa Jego reguly, a wiec jest moralnos...

    Jesli Ewolucja, wielki wybuch, wtedy nie ma ma przyczyny moralnosci, wiec nie ma moralnosci...

    Albo prawo logiki, czy mozna je poznac zmyslami?

    A jakie sa prekondycje logiki?
    Jedna z nich jest jednolitosc-ciaglosc inna absolutna moralnosc.

    Czy bez jednolitosci-ciaglosci moznaby by bylo przeprowadzic jakikolwiek eksperyment naukowy?
    Nie, poniewaz np. woda zmienialaby sama z siebie sklad chcemiczny.

    Jedynie Biblia tlumaczy nam prawo jednolitosci-ciaglosci.

    Jesli dzis jest przyciaganie ziemskie, jutro tez bedzie.
    Jesli dzis mam krzeslo jest z drewna, jutro tez bedzie z drewna, a nie z zelatyny.
  • @bar-bara 15:20:36
    Istnieje wiele opracowań, które w sposób naukowy tłumaczą korzyści moralności w procesie ewolucyjnym. Nie kwestionuję Boga, mam po prostu świadomość, że nie dla wszystkich Biblia jest najważniejsza. Wycieranie sobie gęby Bogiem, przy każdej okazji ani nie przysparza Bogu wyznawców, ani chwały wycierającemu.
  • @Andarian 15:35:47
    "Istnieje wiele opracowań, które w sposób naukowy tłumaczą korzyści moralności w procesie ewolucyjnym."

    W procesie ewolucyjnym nie ma moralnosci, bo w tym procesie nie byla nigdy potrzebna. Nie ma dobra, nie ma zla.

    Ewolucjonisci sa podobni do kogos, kto neguje istenie powietrza, prowadzi wywody na ten temata, podczas ktorych caly czas oddycha powietrzem.

    Relatywizm zaklada, ze nie ma absolutow, np. abslolutnej prawdy.
    Ciekawe, czy zwolennicy tej teorii, sa tego absolutnie pewni. :)))

    Empiryzm zaklada, ze to jest prawdziwe, co mozna poznac zmyslami.
    Cikawe skad wiedza, ze jest to prawda?
    Czy sprawdziwli prawde zmyslami? :)))


    "Nie kwestionuję Boga, mam po prostu świadomość, że nie dla wszystkich Biblia jest najważniejsza."

    Powinna byc, poniewaz jedynie Biblia odpowiada na wszytskie pytania, lacznie z tymi, na ktore zadna ludzka nauka odpowiedzic nie potrafi, potrafi korzystac (podczas eksperymentow), ale nie potrafi odpowiedziec.


    "Wycieranie sobie gęby Bogiem, przy każdej okazji ani nie przysparza Bogu wyznawców, ani chwały wycierającemu."

    Sa tacy, ktorzy nie znajac Biblii opowiadaja klamstwa o Bogu.
    Natomiast pomylka jest myslenie, ze o Bogu i Jego Slowie nalzy mowic zadko i tylko na specjalnych spotkaniach, lub w szczegolnych okazjach.

    Ludzie (niby wierzacy) ida do wojska, bo nikt nie rozmawia o Bogu i Jego Slowie, ze pisze tam: NIE zabijaj.

    Jesli w jakiejs dziedzinie brak Boga i jego Slowa od razu pojawiaja sie niebezpieczne dla nas konsekwencje.

    Widac to chocby w tragicznej historii naszego kraju.

    Dlatego jesli rodzice chca dac lepsze zycie swoim dzieciom, musza informowac dzieci o Bogu i Jego Slowie. :)
  • @bar-bara 15:54:46
    Jak widać na załączonym przykładzie Bóg nie jest jedynym tematem, na który wypowiadają się osoby nie znające tematu. Nie potrafię w chwili obecnej wskazać dokładnych nazwisk naukowców wypowiadających się pozytywnie o roli moralności w procesie ewolucyjnym, tak czy inaczej konstatacja była mniej więcej taka, że moralność przynosi korzyści grupie społecznej i buduje więzi plemienne, co jest korzystne z punktu widzenia ewolucyjnego.

    "Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno" - mówi Ci to coś?
  • @Andarian 16:02:24
    Tak, oni widza koniecznosc moralnosci, oni wiedza, ze istnieje, oni po prostu nie potrafia dac odpowiedzi dlaczego tak jest, poniewaz w ewolucji nie ma ani dobra, ani zla.

    "(7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy." (Wyj.20:7)
    http://www.biblia.info.pl/biblia.php

    Ten sam werset w Biblii interlinearnej
    http://interlinearbible.org/exodus/20-7.htm

    Proponuje zwrocic uwage na slowie o numerze Strong'a 7723 -shav:
    http://concordances.org/hebrew/7723.htm


    Takimi czczymi rzeczami jest np. przysieganie na Boga.
    Uprawia sie to nagminnie.
    Politycy przysiegaja na Boga, Zolnierze...

    A Pan Jezus powiedzial:

    "(34) A Ja wam powiadam, abyście w ogóle NIE przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, (35) ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego...
    Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego." (Mat.5:34,35, 37)


    Dlatego ja do czczych rzeczy nie wzywam Imienia Boga :)
  • @bar-bara 16:21:55
    A czy nie jest czczą rzeczą mówienie do osób, o których doskonale wiesz, że ich nie przekonasz? Czy nie jest czczą rzeczą mówienie do osób, u których Twoje słowa wywołują reakcję wręcz przeciwną do zamierzonej? Zastanów się nad tym. Kiedy jeszcze wyraz "czcze rzeczy" zastąpisz określeniem "daremnie", co jest zdecydowanie trafniejszym tłumaczeniem, zobaczysz jak często komentując na tym portalu grzeszysz.
  • @Andarian 16:34:46
    Byc moze, ale ja nie znam ich serc, a Bog zna.

    Tu na Ne sa osoby, ktore czytaja, wcale nie komentujac.
    I choc ten, ktory komentuje moze miec serce zamkniete na Slowo Boga, czytajacy moze miec serce otwarte.

    Panuje bledny wedlug mnie poglad, ze Slowo Boga powinno sie glosic tylko dla szczegolnie zainteresowanych. Nie to myslenie getta.

    Slowo Boga may glosic wszem i wobec, z 'dachow domow'...

    Natomiast, jak ktos mnie wyrzuca, bo glosze Slowo Boga, to jest sprawa tego kogos.
    Wtedy 'strzepne proch i pojde dalej'.

    Ale ja nie moge z gory zakladac, ze on/ona nie beda chcieli sluchac, wiec nie bede glosic.
    Osadzalabym ich tym.
  • @bar-bara 17:42:50
    No cóż. Nie mnie osądzać. Tak czy inaczej proszę pamiętać przy komentowaniu, że czasem można znaleźć odpowiedzi zbieżne z tymi jakie dałaby Biblia, bez sięgania do niej, a które przekonają tych, dla których Biblia nie jest najważniejsza.
  • @Andarian 17:54:58
    Ci, ktorzy uwazaja, ze Biblia nie jest najwazniejsza, uwazaja tak, poniewaz nie znaja Biblii.
    Nie koniecznie znaczy to, ze nie czytali, bo mogli czytac, ale nie znaja w znaczeniu jeszcze nie rozumieja.

    Zyjemy w spoleczenstwie wyksztalconym w tym sensie, ze zdobywamy wiedze z ksiazek i wykladow, uzywajac naszego rozumu i do tego przywyklismy.

    Ale z Biblia sprawa ma sie inaczej, bo naszym rozumem, bez zwrocenia sie do Boga o zrozumienie, niewiele zrozumiemy.
    Bardzo wiele rzeczy bedzie dla nas niejasnych, bedziemy wiedziec sprzecznosci...
    Czesto ludzie zniechcecaja sie i zaczynaja czytac, co kto pisze o Biblii, takie 'sciagi', streszczenia.
    To prowadzi na manowce.
    Bo czlowiek, czlowiekowi nie daje zrozumienia Biblii, czlowiek nie ma takiej mocy, bo nie otrzymal tego od Boga.

    No, coz, to dlugi temat, wiec skoncze na tym.
  • @Andarian 17:54:58
    Piękny temat eugeniki. 5***** - Można tym sposobem naprawić błędy pokoleniowe, ale to wymaga odpowiedzialności. Dywersja wyjęła z systemu Państwa dwa tryby(eugenikę i karę śmierci), dlatego szybko działa mechanizm destrukcji Państwa i szybko bez kontroli, postępuje inwazja pasożytów.
  • Kolejna powtórka, ale treściwa, a temat KLUCZOWY!!!:
    Konieczne, kluczowe, niezbędne, jest wprowadzenie pozytywnej selekcji, doboru osób mających zająć się prokreacją pod względem zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, estetycznym (uroda/brzydota ma radykalny wpływ na życie, na: sposób traktowania, relacje z otoczeniem, możliwości, doznania, samopoczucie, zdrowie, przekazywane doświadczenia innym, w tym potomstwu (również pozawerbalnie, mową ciała, mimiką)), pozostałym osobom nie wolno mieć dzieci. Proszę zalecać, bezpłatną, sterylizację, a w razie zajścia w ciążę, urodzenia dziecka usuwać ją, usypiać je – na koszt danej osoby. Również mający opiekować się dziećmi muszą przejść selekcję pod względem zdrowotnym (choroby zakaźne, psychiczne) i predyspozycji psychicznych, osobowościowych, intelektualnych, etycznych.


    Wszyscy ludzie muszą mieć w widocznym msu identyfikatory z numerem identyfikacyjnym (odpowiednik tablic rejestracyjnych w samochodzie) – plakietkę z elektronicznym chipem (umożliwiającym zeskanowanie m.in. nu identyfikacyjnego). Identyfikatory wyposażone byłyby w wyświetlacz i odbiornik, by zawsze pokazywały aktualny status, by nie trzeba było wymieniać plakietki. Wymusi to bardziej uczciwe i mniej uciążliwe postępowanie (np. będzie można wysyłać do banku danych inf. m.in. o trujących innych nikotynowcach, osobach przymuszających do słuchania radia, jazgotu muzycznego, dźwięków z słuchawek, ciamkania, strzelania gumą do żucia, uciążliwych psiarzach itp.), oraz ułatwi pracę policji itp. służb (m.in. zwiększy skuteczność ich działania, w tym szybkość identyfikacji, dokonywania zapisu do komputera, znajdywania przestępców, zmniejszy przestępczość, koszty dochodzeń).

    Każdy posiadacz identyfikatora posiadałby także kierunkowy (elektroniczny element wysyłający żądanie podania nu identyfikacyjnego i odbierający inf. umieszczony w stalowej, zaślepionej z tyłu rurce), o zasięgu kilkunastu metrów skaner z funkcją zapisu i kierunkowego wysłania zapisanych danych innym osobom – świadkom.


    Tylko osoby o statusie: przeciętna pożyteczna, wartościowa potencjałem, pożyteczna, bardzo pożyteczna, wybitna mogą się ubiegać o pełnienie ważnych funkcji, zajmowanie stanowisk publicznych.


    Osoby o statusie: »wybitna« powinny mieć tło numeru identyfikacyjnego w kolorze indygo, »bardzo pożyteczna« - górna połowa w kolorze indygo, a dolna w kolorze fioletowym, »pożyteczna« w kolorze fioletowym »wartościowa potencjałem« w kolorze zielonym, »przeciętna pożyteczna« w kolorze jasno szarym, »przeciętna niepożyteczna« w kolorze ciemno szarym, »szkodliwa biernie« w kolorze czarnym, »szkodliwa aktywnie« - górna połowa w kolorze czarnym, a dolna w kolorze czerwonym, »b. szkodliwa« w kolorze czerwonym (w każdym przypadku litery powinny być w kolorze białym).

    -----------------------------

    Sytuacja jednostek, społeczeństw, państw, cywilizacji, ludzkości, jest wprost proporcjonalna do tworzonego, w tym genetycznego, wykorzystywanego, potencjału...

    Nie można dopuszczać do sytuacji, że osoby o wysokich walorach, pozytywnym potencjale są niszczone, np. w pracy, msu zamieszkania, przez osobniki o niskich walorach, negatywnym potencjale, że ich potencjał jest marnowany.

    Pierwsze upośledzone, nienormalne, chore dziecko pozostawione przy życiu jest początkiem negatywnej lawiny/końca gatunku (cywilizacji)...
    PS
    Czego P. oczekują od, genetycznie uwarunkowanych, psychopatów, debili, degeneratów; intelektualnych, etycznych kalek, demokracji; utopii...

    MŁODZIEŻ NIE SŁUCHA, NIE SZANUJE RODZICÓW, DOROSŁYCH, SPOŁECZEŃSTWA, PAŃSTWA, JEST ZDEMORALIZOWANA, W TYM EGOISTYCZNA, BEZMYŚLNA, ITP...
    A za co mają dziękować, szanować, kogo mają podziwiać, co naśladować… – co jej codziennie i niemal wszędzie się pokazuje, czego uczy/czego nie uczy... – czego nie przedstawia…
    Za rodzenie chorych, niedorozwiniętych, upośledzonych, debilnych, psychopatycznych dzieci do leczenia, utrzymywania na rencie, w więzieniach...; za to że są chore, podatne na nałogi, czyli degeneractwo, upośledzone, brzydkie, głupie...; za zarażanie, poprzez powszechne eksponowanie, nałogami, niezdrowym odżywianiem, trybem życia; degeneractwem...; za wszechstronną selekcję negatywną...; za rabunek, marnowanie minerałów i innych zasobów..., za skażanie, trucie...; za długi...; za codzienne i niemal wszędzie stresowanie, demoralizowanie, wypaczanie, upośledzanie umysłów, uszkadzanie psychiki tzw. reklamami (wpajanie konsumpcjonizmu), powtarzactwem...; za zwiększanie wielkości i ilości problemów/za nierozwiązywanie problemów...; za to, że jest coraz gorzej...; za nierozumienie nawet elementarnych spraw, kierowanie się emocjami, krótkowzrocznym egoizmem...; za nie przejmowanie się nikim ani niczym…; za wybieranie do rządzenia psychopatów, debili; kanalii/zmilczanie, marginalizowanie ludzi wybitnych...; za realizowanie utopii...; za zagładę...

    Każde dziecko musi mieć prawo do/obowiązkiem ludzi, społeczeństw, państw, musi być zapewnienie, by każde zakwalifikowane do startu w dalszy etap życia dziecko było zdrowe, z predyspozycjami do tego by być mądre, dobre, oraz ładne; o dużym, pozytywnym potencjale, wysokich walorach » z pełnymi szansami na wartościowe, udane, szczęśliwe życie/nikt nie może mieć prawa skazywać ludzi, osób z ich otoczenia, społeczeństw, państw na cierpienia, problemy, straty, regres, destrukcję »» społeczeństwo słusznie winno oczekiwać pozytywnego wkładu od swoich członków »»» rozsądnym oczekiwaniem państwa są pozytywne relacje z obywatelami, konstruktywna współpraca; oczywistym oczekiwaniem obywateli jest, by państwo postępowało, działało mądrze, odpowiedzialnie, a więc by podejmowaniem decyzji zajmowały się osoby kompetentne, czyli o możliwie wysokim, najwyższym pozytywnym potencjale.

    Jeśli nie nazywa się spraw, osób zgodnie z rzeczywistością, to się wprowadza w błąd, manipuluje, oszukuje, kłamie, demoralizuje, wypacza (jest się, odpowiednio, osobą konformistyczną, koniunkturalną, fałszywą, tchórzliwą, itd.)!

    Ten, to co zasługuje na szacunek należy szanować, a kto, co nie zasługuje, to należy nazywać to zgodnie z rzeczywistością. By mobilizować, dyscyplinować, nagradzać/karać, zachęcać/zniechęcać; konstruktywnie pobudzać, stymulować; osiągać pozytywne efekty.

    Jaki poziom osiągnęła cywilizacja, gdy m.in. kształceniem, rządzeniem, biznesem, leczeniem, przekazem informacji zajmują się m.in. pdk...; krótkowzroczni, bezwzględni egoiści, utopiści...
    PS1
    Gdy spraw tak istotnych, kluczowych, osobników tak szkodliwych, nie nazywa się zgodnie z RZECZYWISTOŚCIĄ (czyli się przemilcza, dezorientuje, wprowadza w błąd, kłamie, oszukuje, manipuluje)...
    PS2
    TAK, macie się wstydzić, bać, takich osobników rodzić, kształtować, tak postępować, takimi być, takich osobników słuchać, wybierać, takim osobnikom pozwalać na działanie, w tym m.in. na publiczne wypowiedzi, rządzenie!

    Umysły normalne domagają się normalności, a nienormalne nienormalności... Obecnie normalność jest traktowana jako nienormalność, a nienormalność jako normalność...
    GŁÓWNYM PROBLEMEM LUDZKOŚCI, i to od zarania dziejów, JEST AWERSJA* DO, bezpośrednio, pośrednio, USUWANIA OSOBNIKÓW, ICH GENÓW*, PSYCHOPATYCZNYCH, DEBILNYCH, CHORYCH, ZARAŻAJĄCYCH, UPOŚLEDZONYCH, UŁOMNYCH, BRZYDKICH; DESTRUKCYJNYCH, BEZPOŚREDNIO, POŚREDNIO SZKODLIWYCH, STĄD TO ONI, bezpośrednio, pośrednio, świadomie, nieświadomie, w sposób uświadomiony, nieuświadomiony, jawnie, niejawnie, NISZCZENIEM, ELIMINOWANIEM POZOSTAŁYCH SIĘ ZAJMOWALI I ZAJMUJĄ...
    Stąd tak powszechna jest psychopatia, debilstwo; manipulowanie, ogłupianie, stresowanie, nękanie, dręczenie; uszkadzanie psychiki, wypaczanie, upośledzanie umysłów, demoralizowanie, degenerowanie, wykorzystywanie; uszkadzanie genów; stąd jest tylu przestępców, kreatur, nałogowców; degeneratów, ludzi chorych, głupich, brzydkich, ma mse prokreacyjna i do pełnienia ważnych stanowisk selekcja negatywna; postępuje się absurdalnie, na odwrót; realizuje utopie; stąd ma mse szkodzenie, pogrążanie, niszczenie, zagłada, a więc jest tyle problemów, są takie straty!!! A w efekcie jest tyle cierpienia, nieszczęść, tragedii, potworności, plag, wojen długów, biedy!!!
    Więc, biorąc pod uwagę tego skutki i pozytywną alternatywę, czy to jest mądre, dobre, dalekowzroczne...
    * Wcześniej zawdzięczaliśmy ją katolickiej org. religijnej, ostatnio jeszcze z powodu skojarzeń z Hitlerem, Stalinem...
    * Więc te geny są, w najprzeróżniejszych kombinacjach, stężeniach, wymieszane, krążą w naszej populacji (znaczna część nawet skrajnie chorych psychicznie, fizycznie uprawia seks (część nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, o tym nie wie...)... Trzeba też dodać, że największą część zoofilii, kaprofilii, nekrofilii również stanowią osobniki niedorozwinięte, upośledzone psychicznie, umysłowo, upośledzone, chore fizycznie, brzydkie, debilne, a część z nich uprawia seks także z ludźmi, i w inny sposób również wprowadzają odzwierzęce choroby do naszej populacji! Zarażają też zarazkami (już...) typowo odludzkimi, w tym wenerycznymi! Również największą część nikotynowych, alkoholowych, narkotykowych, żywieniowych, lekowych itp., m.in. uszkadzających geny degeneratów, w tym zarażających tym innych, stanowią takie właśnie osobniki)!
    PS1
    Osobniki za to współodpowiedzialne uchodzą za »dobroczyńców«... A domagający się tego zakończenia nazywa się: „faszystami, ludobójcami (Hitler, Stalin*)”... Czyli, jak zwykle, na odwrót...
    * Przecież Hitlera, Stalina i inne kreatury i ich popleczników zawdzięczamy właśnie m.in. „dobroczyńcom”, czyli jest to m.in. efekt braku pozytywnej selekcji do prokreacji, skutki nie usuwania osobników, ich genów, chorych, patologicznych, a więc degenerowania naszej populacji...; wszechstronnego pogrążania nas!
    PS2
    Czy skorzystaliby P. z oferty firmy montującej komputery z uszkodzonych, wadliwych części, instalującej uszkodzone, wadliwe, szkodliwe oprogramowanie... Jak funkcjonowałaby ta firma (jak musiałby postępować jej właściciel, by móc rozprowadzać, sprzedawać swoje produkty)... Jakie byłyby skutki używania takich komputerów, programów (co miałoby wpływ m.in. na »działanie« pozostałych komputerów, programów, maszyn, urządzeń, sprzętów; firm, instytucji, banków, szpitali, policji, sądów, mediów, szkół, uczelni itp., itd.)... Co sądziliby P. o właścicielu tej firmy, w dodatku twierdzącym, że postępuje dobrze, ma rację, a tych, którzy domagaliby się, by wykorzystywał wyłącznie dobre części i programy, uważałby za ludzi nienormalnych, złych... Co sądziliby P. o rządzie, który by dotował, wspierał taką działalność...
    PS3
    Podobnie ma się sytuacja z demokracją w alternatywie dla ustroju/postępowania racjonalnego, obecną polityką, tzw. działalnością gospodarczą, tzw. lecznictwem, tzw. działalnością dobroczynną, tzw. edukacją, tzw. religijnością...
    PS4
    Skoro postępowanie racjonalne, a więc zgodne z Prawami Natury/ekologii, ekonomii ma być złe, to proszę wskazać chociaż jedną z tego niekorzyść!
    Skoro przeciwstawianie się Prawom Natury/ekologii, ekonomii ma być dobre, to proszę wskazać chociaż jedną z tego korzyść...


    www.o2.pl / www.sfora.pl | Środa 23.11.2011, 07:39 ostatnia aktualizacja: 23.11.2011, 9:02
    NIEMCY GWAŁCĄ BEZBRONNE KALEKI. SZOKUJĄCY RAPORT
    Dramat chorych kobiet.
    Niemal połowa fizycznie upośledzonych kobiet w Niemczech była seksualnie wykorzystana, także psychicznie i fizycznie torturowana - donosi thelocal.de.
    Raport naukowców z uniwersytetu w Bielefeld został ogłoszony przez minister ds. rodziny, Kristinę Schröder. Kobiety zdrowe ofiarami podobnych praktyk padają dwa razy rzadziej.
    Wśród upośledzonych kobiet żyjących w domach opieki liczba zgwałconych wzrosła w ostatnim czasie o jedną trzecią (z 10 do ponad 30 proc.).
    Aż trzy na cztery kobiety upośledzone fizycznie doświadczyły molestowania seksualnego zanim osiągnęły pełnoletność, 60 proc. jest torturowanych psychicznie - dodaje serwis. | JS

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Sobota 04.02.2012, 21:10
    NIEMCY CORAZ CZĘŚCIEJ UPRAWIAJĄ SEKS ZE ZWIERZĘTAMI. TO JUŻ PLAGA
    Tłumnie odwiedzają takie domy publiczne.
    Notujemy coraz więcej takich przypadków. Powstają nawet specjalne domy publiczne – powiedziała Madeleine Martin, z organizacji chroniącej prawa zwierząt.
    Ich adresy bez problemu można znaleźć w sieci.
    Zdaniem urzędników należy natychmiast zaostrzyć prawo, aby skutecznie karać zoofilii.
    Obecnie w Niemczech można karać tylko za rozpowszechnianie pornografii zwierzęcej. Uprawianie seksu z czworonogami nie jest natomiast przestępstwem - pisze "Frankfurter Rundschau".
    Według obrońców praw zwierząt to nie są już pojedyncze incydenty. Można mówić o nowej modzie i stylu bycia.
    Seks ze zwierzętami był zakazany w Niemczech do 1969 roku. | TM

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Środa 09.11.2011, 21:22
    LEKARZE PRZERAŻENI. TU CO TRZECI FACET UPRAWIA SEKS ZE ZWIERZĘTAMI
    Ich ofiarami padają nawet kury.
    Aż 35 proc. mężczyzn z dziewiczych terenów Brazylii przyznaje się do uprawiania seksu ze zwierzętami. Są to krowy, klacze, świnie, a nawet kury.
    To szokujące wyniki badań urologów, którzy sprawdzali dlaczego w tych regionach tak wielu mężczyzn choruje na raka prącia - donosi "The Daily Mail".
    Naukowcy odkryli, że wśród zoofilów ryzyko wystąpienia tego nowotworu jest dwa razy wyższe. Brazylijscy mężczyźni uprawiający seks z zwierzętami częściej zapadają też na choroby przenoszone drogą płciową.
    Przerażające jest to, że 21 proc. zoofilów przyznaje, że stosuje te praktyki dłużej niż 5 lat. Część uprawia seks ze zwierzętami nawet codziennie - mówi dr Stjnio de Cassio Zequi, urolog z Sao Paulo.
    Dodaje, że takie kontakty powodują mikro-urazy w tkankach prącia, a wydzieliny zwierząt są toksyczne dla ludzi. | AJ

    [To ma mse na całym świecie, bez wyjątku. Jedyna różnica jest w skali. – red.]

    "ANGORA" nr 11, 12.03.2006 r.
    W. Brytania „THE TIMES” 27.02.06. Cena 0,40 GBP
    Jedenaście z dwunastu najgroźniejszych czynników bioterrorystycznych pochodzi od zwierząt
    NOWA PLAGA LUDZKOŚCI
    Co najmniej jeden nowy patogen przełamuje każdego roku barierę międzygatunkową, narażając ludzi na kontakt z nowymi chorobami, wcześniej groźnymi wyłącznie dla zwierząt.
    Pierwsza próba skatalogowania nowych bakterii i wirusów zdolnych do zakażania ludzi wykazała 38 patogenów, które pojawiły się w ostatnich 25 latach. Trzy czwarte z nich, w tym HIV, ptasia grypa, SARS i nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba początkowo były chorobami wyłącznie zwierzęcymi. Projekt, który nadzorował dr Mark Woolhouse z Uniwersytetu w Edynburgu, pozwolił na identyfikację 1400 patogenów szkodliwych dla ludzi, z których co najmniej 800 przekroczyło wcześniej barierę międzygatunkową. Nie jest jasne, czy współcześnie zwiększa się liczba zwierzęcych chorób
    groźnych dla ludzi. Dr Woolhouse uważa jednak, że nie jest możliwe, by wcześniej w historii ludzie byli narażeni na kontakt z porównywalnie dużą liczbą nowych patogenów. Zmiany w naszym zachowaniu, w tym jedzenie mięsa dzikich zwierząt, intensywnagospodarka rolna, łatwość podróżowania na duże odległości oraz globalne ocieplenie, mogły w dużym stopniu przyczynić się do rozprzestrzenienia wśród ludzi niebezpiecznych zwierzęcych drobnoustrojów.
    – Obserwowane obecnie zwiększenie liczby patogenów przekraczających barierę międzygatunkową jest zbyt szybkie, by dało się je wytłumaczyć z perspektywy ewolucyjnej skali czasu - powiedział dr Woolhouse na zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Popierania Postępu Nauki (AAAS) w Saint Louis. – Gdyby takie tempo utrzymywało się od wieków, zalałaby nas fala szkodliwych drobnoustrojów. (…)
    Najbardziej złowrogim przykładem patogenu, który niedawno pokonał barierę międzygatunkową, jest wirus HIV, który pierwotnie występował u afrykańskich małp. Podobnie rozprzestrzeniały się odpowiedzialne za gorączki krwotoczne wirusy Marburg i Ebola, koronawirus wywołujący SARS, szczep H5N1 ptasiej grypy czy wirus zachodniego Nilu (...)
    Mark Henderson © THE TIMES NEWSPAPER LIMITED, 2006

    „WPROST” nr 37, 16.09.2007 r.: GROŹNE ZWIERZĘTA Ponad 70 proc. nowych chorób u ludzi wywołują zwierzęta – wynika z najnowszego dorocznego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, opublikowanego pod hasłem „Bezpieczna przyszłość”. Najbardziej niebezpieczny dla ludzi jest wciąż wirus H5N1 wywołujący ptasią grypę.
    (PB)

    Psychopaci
    https://www.google.pl/search?q=psychopaci&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

    Psychopatki
    https://www.google.pl/search?q=psychopatki&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

    Seryjni mordercy bezpośrednio mordujący
    https://www.google.pl/search?q=seryjny+mordeca&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

    https://www.google.pl/search?q=seryjni+mordecy&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

    Seryjne morderczynie bezpośrednio mordujące
    https://www.google.pl/search?q=seryjne+morderczynie&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

    https://www.google.pl/search?q=seryjna+morderczyni&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

    Seryjni mordercy i morderczynie zarażający HIV
    https://www.google.pl/search?q=zara%C5%BCa%C5%82+HIV&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

    https://www.google.pl/search?q=zara%C5%BCa%C5%82a+HIV&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

    https://www.google.pl/search?q=zara%C5%BCali+HIV&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a


    Wszystko na odwrót, w tym dotychczasowe postępowanie powodujące zło jest nazywane i traktowane jako dobro, a propozycje zapobiegające złu są nazywane i traktowane jako zło...

    Każdego roku miliony ludzi, losowo, umiera z głodu (40 milionów), z powodu wojen (kilka-kilkaset tys.), skażenia środowiska (zanieczyszczenie powietrza powoduje śmierć dwóch milionów osób rocznie, a z powodu zatrucia zanieczyszczoną wodą umiera jeszcze kilka mln ludzi rocznie), degeneracji (Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 15 proc. ludzi na Ziemi jest w jakimś stopniu upośledzona - donosi france24.com. Wśród nich jest aż 200 mln w ciężkim stanie. Niepełnosprawnych szybko przybywa), chorób (rak wybija Polaków. 1,28 miliona ludzi w Europie umrze w tym roku na raka - prognozuje zespół włoskich naukowców. W samej Polsce będzie to 54,6 tys. mężczyzn i 44,4 tys. kobiet. Za dwa lata rak będzie zabijał więcej ludzi niż choroby serca. W ciągu najbliższych dziesięciu, dwudziestu lat co trzeci z nas zachoruje na nowotwór. Łącznie choroby są przyczyną śmierci kilku (bliżej 10) mln ludzi rocznie).

    Ja proponuję by, bezboleśnie, umierali ci, których pozbycie się przyniesie same korzyści, czyli ich istnienie powoduje same szkody.


    Więcej:
    ACH, CI BIEDNI CHORZY PSYCHICZNIE (psychopaci), DEBILE; DEGENERACI, ITP...
    http://www.wolnyswiat.pl/35h1.html

    GENY A INTELIGENCJA; POSTĘPOWANIE; ZDROWIE; WYDATKI...
    http://www.wolnyswiat.pl/36h1.html

    TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII (skrót)
    http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=161&sid=f035ea99f2efe894b606cfa4465ddba5

    By ocalić przyrodę, sensowne, wartościowe, cenne życie, przyszłe pokolenia, trzeba usunąć te życia, których istnienie jest osiąganiu tych celów przeciwstawne.
    Proszę wykazać rozumowe, proekologiczne, proklimatyczne, prozdrowotne, proekonomiczne, progatunkowe argumenty przeciw eutanazji, eliminacji osobników, biernie, aktywnie, szkodliwych, pozytywnej selekcji prokreacyjnej...
    Bo ja WYKAZAŁEM ZA!
    Absurdy, problemy, tragedie, potworności itp. nie biorą się z kosmosu...!!! Proszę się zastanowić jak wygląda rzeczywistość, wszechstronnie dzięki ludziom nienormalnym, chorym... A jak by było, gdyby ich nie było.
    ALTERNATYWA/WYBAWIENIE – RATUNEK DLA ISTNIEŃ NA ZIEMI:
    4. EUTANAZJA; SELEKCJA POZYTYWNA/UTOPIA; SELEKCJA NEGATYWNA (to tylko... psychopaci, debile; kanalie; degeneraci; skutki braku selekcji/selekcji negatywnej)
    http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=199&start=0
    RACJONALNA - DOGŁĘBNA, DALEKOWZROCZNA - ETYKA
    /O wyższości śmierci z powodu głodu, chorób, skażeń, zatruć, trucia się truciznami jak nikotyna, alkohol, narkotyki, uczenia, wciągania w degeneractwo następnych od bezbolesnej eutanazji, takiego uśmiercania osobników szkodliwych; zapobiegania degenerowaniu, pogrążaniu... O wyższości kierowania się emocjami nad rozsądkiem, krótkowzroczności nad myśleniem całościowym, dalekowzrocznym... Rabunek, skażanie, trucie, degenerowanie, zagłada życia; czynienie zła jest moralne, dobre, a temu zapobieganie jest złe, i należy się temu sprzeciwiać, bo mogłoby to uratować Życie na Ziemi...
    PS
    31.10.2011 r.
    Niniejszym oświadczam, iż będąc w pełni władz umysłowych ABSOLUTNIE zabraniam leczenia, ratowania mnie, gdybym w wyniku tego miał być obłożnie chory, niepełnosprawny fizycznie bądź/i umysłowo - w takiej sytuacji ŻĄDAM dla mnie natychmiastowej eutanazji!!! Jest to decyzja ABSOLUTNIE NIEPODWAŻALNA I OSTATECZNA!!! ŻĄDAM także, by moje zwłoki zostały w całości, jak jest to praktycznie ekologicznie możliwe, utylizowane (nic nie ma pozostać, być gdziekolwiek przechowywane)! ZABRANIAM robienia jakichkolwiek uroczystości pogrzebowych w związku z moją śmiercią!

    Piotr Kołodyński (ur. 17.10.1966 r. w Brzegu, woj. opolskie) - autor/redaktor:
    - www.wolnyswiat.pl
    - www.racjonalnyrzad.pl
    - www.pzepr.pl

    Skr. poczt. 904
    00-950 W-wa 1
    Degeneracja gatunku skutkuje m.in. zawiścią ze strony osobników mniej obdarzonych, o niskim potencjale, względem inteligentniejszych, urodziwszych, zdrowych, o dużych walorach, wysokim potencjale... Takie, o tym podłożu negatywne relacje, działania, a jest to podstawowa forma psychopactwa, generują mnóstwo problemów, strat, a to ma także wpływ na przekazywane geny! – Oto kolejne oblicze braku selekcji pozytywnej, czy wręcz selekcji negatywnej – osób zajmujących się prokreacją...

    Wysokie walory nie są od ich marnotrawienia, niszczenia, tylko odkrywania, rozwijania, wykorzystywania, przekazywania; tacy ludzie muszą być nie tylko chronieni przed im szkodzeniem, ale i wszechstronnie wspierani!


    http://www.forum.wosp.org.pl/
    Wielka Orkiestra Świątecznego... Pogrążania (współprzyczyniania do wszechstronnego niszczenia, zagłady, w tym samozagłady)(...)!!
    M.in. Panie Owsiak, rozumiem, że teraz będzie Pan ponosił dożywotnie koszty leczenia i utrzymywania swoich podopiecznych, a także ich chore, upośledzone dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki, itd?!...

    Takie osoby należy usuwać!
    To jest NAPRAWDĘ moralne, dalekowzroczne, odpowiedzialne, dobre, etyczne! Inne postępowanie jest szkodliwe, okrutne, zabójcze dla przyrody, samobójcze dla ludzi, antyludzkie, aspołeczne, anormalne, nieetyczne; złe!
    Za te pieniądze można tysiącom zdrowych, normalnych, inteligentnych dzieci zapewnić całorocznie posiłki, ferie, wakacje, przybory do nauki, rowery, komputery, itp. A gdy dorosną, to się zrewanżują.
    BEZMYŚLNE, BEZREFLEKSYJNE (postrzegane w bardzo wąskim zakresie, w tym czasowym) POSTĘPOWANIE Z OSOBNIKAMI CHORYMI JEST B. SZKODLIWE; ZŁE(!!), A NIE WYRAZEM WRAŻLIWOŚCI, TROSKI; DOBRE
    Eksponowanie troski o chorych, wspieranie chorych M.IN. prowokuje do myślenia emocjonalnego, absurdalnego, nie racjonalnego, wypacza umysły, kierując uwagę, zaangażowanie na skutki, nie przyczyny!!; skłania do nieodpowiedzialności za siebie, prowokuje do niedbania o zdrowie, jakość potomstwa (truję się, będę chory/a ja, moje potomstwo, ale płacić za to będą inni)!; degeneracji!! – bo przecież wtedy, gdy będę chory/a, miał/a chore dziecko, to będę ważny/a, będą się o mnie martwić, troszczyć, w tym wspierać finansowo, zapewniać przywileje, nie będę musiał/a pracować – otrzymuję nagrodę... Jako zdrowy/a, mając zdrowe dziecko muszę mozolnie pracować, utrzymywać degeneratów, ich chore dzieci, a jak nie ma pracy, to możemy sobie nawet umrzeć z głodu – spotyka mnie kara...
    PS
    Skoro postępowanie racjonalne, a więc zgodne z Prawami Natury/ekologii, ekonomii jest złe, to proszę wskazać chociaż jedną z tego niekorzyść!
    Skoro przeciwstawianie się Prawom Natury/ekologii, ekonomii ma być dobre, to proszę wskazać chociaż jedną z tego korzyść...

    www.o2.pl / www.sfora.pl | 1 źródło Poniedziałek [01.03.2010, 16:58]
    OWSIAK PODSUMOWAŁ ORKIESTRĘ. ZNÓW REKORD!
    Ile dali Polacy na leczenie dzieci z rakiem.
    Ostateczny wynik zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
    w 2010 roku to 42 877 958,06 zł.
    Na diagnostykę dzieci z chorobami onkologicznymi zbierało 120 tys. wolontariuszy w 1500 sztabach - donosi WOŚP.
    Tegoroczna suma jest największą zebraną w 18-letniej już historii akcji pomocy pacjentom polskich szpitali.
    W zeszłym roku, także rekordowym, było 40,4 mln zł.
    Za zebrane środki fundacja zamierza kupić wysokospecjalistyczny sprzęt dla klinik onkologicznych. Za pieniądze z zeszłorocznego finału kupiono m.in. aparaty do wstępnej diagnostyki onkologicznej - czytamy na gazeta.pl. | JS

    [Za każdy wygracowany milion środka płatniczego zapłacili, płacą, zapłacą zdrowiem, życiem, ci, którzy go wypracowali i inni, którzy ponieśli tego konsekwencje, co wiąże się także z wydatkami na lecznictwo, renty. Za to wszystko płaci także przyroda, i zapłacą kolejne pokolenia.
    Szczyt dobroci na planecie Ziemia: przeznaczenie milionów na operację chorego (a jeśli ją przeżyje, to, często, jeszcze utrzymywanie go na rencie, by truł tysiące ludzi zawartością moczu i kału – zawartymi tam substancjami po zażytych tzw. lekach, których produkcja również przyczynia się do skażania, zatruwania, dzięki czemu przybywa kolejnych osób do leczenia i utrzymywania, a do tego trzeba dodać wpływ tych substancji na geny, a więc i potomstwo (powstaje efekt lawinowy!)), następnie leczenie i utrzymywanie jego chorego dziecka, któremu przekazał wadliwe geny, podczas gdy m.in. miliony młodych, zdrowych ludzi żyje w nędzy, są analfabetami, niedojada, głoduje, choruje, umiera z głodu; więc m.in. przybywa kolejnych chorych do leczenia (powstaje efekt lawinowy!)... (można by też za te pieniądze wybudować np. elektrownię wiatrowo-wodną zapobiegając nędzy, chorobom, w tym wynikłym z skażania środowiska, trucia ludzi, przyrody przez np. elektrownie węglowe)) - red.]

    WYBRANE KOMENTARZE (do innych artykułów) Z PORTALU www.o2.pl:
    Najgłupszy argument, jaki jest niestety mocno popularny to: "Tylko Bóg może decydować o życiu i śmierci". A może wypadałoby czasami przez 5 sekund pomyśleć? Wtedy co sprytniejszy głosiciel tego poglądu może wpadły wreszcie na to, że na osoby "przeznaczone" do eutanazji, Bóg dawno już wydał wyrok, i gdyby nie sztuczne podtrzymywanie życia przez ludzi, zmarliby dużo wcześniej?... | smg

    Przetrwanie najsilniejszych jest logicznym, zdrowym i naturalnym rozumowaniem. Takie rzeczy jak fałszywa moralność powinny być zbanowane. A ulepszanie zarodków - również, gdyż ingerowanie w naturę przynosi tylko straty. Jeśli ktoś jest słaby nie powinno się tego naprawiać. Stop ratowaniu noworodków, jeśli natura zaplanowała że mają umrzeć, to tak musi być, to naturalne, i nie powinno być zmieniane! | Marshall

    Nikt nie ma żadnego prawa decydować o moim życiu, i tych którzy myślą inaczej. Zabicie siebie, a nawet drugiego człowieka nie jest jednoznacznie złe moralnie i etycznie, więc eutanazja nie musi być morderstwem. Policja, wojsko, i tak dalej, mogą w określonych przypadkach zabić, i często dostają jeszcze za to medale.


    Pozytywna inwestycja przyniesie pozytywne efekty, a negatywna negatywne (jakie mamy efekty, takich dokonano inwestycji...).
    Najefektywniejszym, w tym z największymi szansami na powodzenie, i to w długiej perspektywie czasowej, i to o rzędy wielkości, jest - co oczywiste - inwestowanie w osoby normalne, zdrowe, inteligentne, urodziwe, zgodnie z Prawami Natury. Inne postępowanie jest szkodzeniem, pogrążaniem; realizowaniem utopii!
    Dziedziczenie cech powstało celem eliminacji, a nie dominacji wad, doskonalenia, poprzez eliminowanie nieudanych osobników, a nie degenerowania gatunku; zapobiegania, a nie tworzenia, eskalowania problemów; pogrążania!
    Osoby o niskim potencjale umysłu nie potrafią postrzegać rzeczywistości w całym spektrum, a więc i w pełnej perspektywie czasowej, gatunkowej, przestrzennej.
    Więc gdy proponuje się, bezboleśnie, uśmiercanie osobników biernie, czynnie szkodliwych, o negatywnym potencjale, to budzi u takich osób sprzeciw, bo to jest zabijanie.
    Ale gdy takie osobniki bezpośrednio, w tym negatywnie oddziałując, postępując, działając, w tym zarażając zarazkami, demoralizując, wypaczając umysły, w tym ucząc trucia się nikotyną, alkoholem, narkotykami, szkodliwie przyrządzanymi, szkodliwymi produktami spożywczymi wciągając w nałogi, uszkadzając psychiki; obniżając walory; uszkadzają geny; obniżając potencjał, w tym przekazywany potomstwu, pośrednio, w tym rozprowadzając swoje chorobotwórcze, odpowiedzialne za anormalność, szkodliwość, debilizm, psychopatię geny przyczyniają się do wojen, produkowania, sprzedawania zbędnych szkodliwych produktów, narkotyków, do chorób, degeneracji; przestępstw, cierpień, nieszczęść, tragedii, potworności, klęsk, plag, zagłady przyrody, długów, biedy, głodu, wszechstronnego pogrążania, śmierci, to nie mają nic przeciwko, a nawet są za, bo nie jest bezpośrednio widoczne/łączone, bo jest to rozłożone w czasie i w dużej przestrzeni...


    Pierwsze upośledzone, nienormalne, chore dziecko pozostawione przy życiu jest początkiem negatywnej lawiny/końca gatunku (cywilizacji)...
    PS
    Czego P. oczekują od, genetycznie uwarunkowanych, psychopatów, debili, degeneratów; intelektualnych, etycznych kalek, demokracji; utopii...

    Szerzeniu degenerowania się, w tym nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, szkodliwego odżywiania, WYBITNIE sprzyja brak tego negatywnej stygmatyzacji, tego wspieranie, poprzez troszczenie się o nich, leczenie degeneratów za pieniądze dbających o zdrowie, na swoją, normalnej części społeczeństwa, wszechstronnie, zgubę, zamiast ich izolować, i wymuszać na nich, by sami ponosili konsekwencje swego postępowania, by było to przestrogą, bo to są ludzie nienormalni, chorzy i... ZARAŹLIWI oraz jeszcze przekazujący, bezpośrednio i pośrednio, swój szkodliwy potencjał potomstwu!


    Niech żywieniowi, nikotynowi, alkoholowi, narkotykowi, z zniszczonymi, zrujnowanymi organizmami, w tym mózgami (debile, psychopaci), genami; degeneraci, ludzie z predyspozycjami do trucia się; degenerowania, chorób, w tym nowotworowych, przeżywają, otrzymują renty (przeznaczane przez nich na trucizny), bezpośrednio, pośrednio demoralizują, wypaczają, uczą, rozpowszechniają to wśród następnych, i się rozmnażają...

    http://www.imagic.pl/files//24301/./PAN%20ZDZISIO%20RENCISTA.png

    Dla nich zyski, a dla Was koszty, długi...

    „ANGORA: ANGORKA” nr 36, 03.09.2006 r.: ILE KOSZTUJE PIJAK (...) WHO oblicza, że budżet państwa [z powodu osób pijanych] traci na leczenie, usuwanie skutków wypadków drogowych, wymiar sprawiedliwości, służbę zdrowia czy spadek wydajności pracy mniej więcej 2 do 3 proc. PKB. W Polsce wyniosło to np. w roku 2005 od 20 do 30 mld złotych.

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Poniedziałek 17.10.2011, 22:54
    TYLE KAŻDY DOPŁACA DO PICIA INNYCH
    Koszt społeczny konsumpcji alkoholu.
    Wydatki na leczenie alkoholików, ich rodzin i ofiar wypadków - spowodowanych przez pijanych - składają się na ponad 220 mld dolarów rocznie. Oznacza to, że do każdego wypitego w USA drinka przeciętny Amerykanin dopłaca 2 dolary - donosi winnipegfreepress.com.
    Dla porównania, palenie obciąża budżet kraju na poziomie 160 mld dolarów rocznie. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób, CDC obliczyło to na podstawie najnowszych danych określających całkowity koszt społeczny picia alkoholu. To pierwsze takie badanie od 12 lat.
    Brano pod uwagę spadek wydajności w pracy, zniszczenia spowodowane wypadkami drogowymi, leczenie marskości wątroby i koszt przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu - wylicza portal.
    80 proc. kosztów ponoszą władze lokalne, resztę rodziny alkoholików, oni sami i ich ubezpieczyciele i ofiary. Raport CDC znalazł się w piśmie "American Journal of Preventive Medicine". | JS

    Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły w 2005 r. prawie 37 mld zł („WPROST” podaje, że razem z prywatnymi wydatki wyniosły 65-70 mld zł), a w 2009 r. około 56-60 mld (+ prywatne).

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Czwartek 13.10.2011, 07:44: TYLE MILIARDÓW WYDAJĄ POLACY NA LECZENIE
    W tym roku na zdrowie Polacy wydadzą 100 mld złotych. 33 mld złotych - pochodzić będzie wprost z naszych kieszeni - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

    [Analogicznie ma się sytuacja z innymi produktami fabrykantów... – red.]    www.o2.pl / www.sfora.pl | Czwartek [01.10.2009, 22:16] 4 źródła
    MAFIA KONTROLUJE 13 MLN WŁOCHÓW
    Jak działają współcześni gangsterzy.
    22 proc. ludności Włoch mieszka w regionach, które są całkowicie kontrolowane przez mafię - wynika z raportu instytutu Censis.
    Według ekspertów mafia przejęła władzę w najbiedniejszych regionach kraju: na Sycylii, w Kalabria, Apulii i Kampanii.
    Tam popełniana jest połowa przestępstw o charakterze mafijnym, a jedną czwartą samorządów lokalnych steruje świat przestępczy - powiedział Beppe Pisanu z parlamentarnej komisji do walki z mafią
    Jego zdaniem mafia prosperuje teraz bez rozgłosu, unika wielkich zbrodni, woli skoncentrować się na interesach i polityce. | TM

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Poniedziałek [14.09.2009, 13:14] 4 źródła
    POPRAWCZAKI PRODUKUJĄ PRZESTĘPCÓW
    NIK: są drogie i nieskuteczne.
    Utrzymanie jednego nieletniego kosztuje podatników 8 tys. zł miesięcznie. Mimo to prawie 60 proc. wychowanków wraca na drogę przestępstwa, a przebywający w zakładach są coraz bardziej brutalni - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.
    Ucieczki, próby samobójcze i pobicia zdarzają się prawie we wszystkich ośrodkach. Zdaniem urzędników to wina braku spójnego systemu resocjalizacji, przepełnienia w placówkach oraz niewłaściwej pracy wychowawców.
    W skrajnych przypadkach dochodzi do tego, że opiekunowie kupują nieletnim papierosy. Ten proces wychowawczy na pewno jest zakłócony, skoro wychowawcy nie stosują standardów, których od nich wszyscy oczekujemy - uważa Jacek Jezierski, prezes NIK.
    Izba przeprowadziła także ankietę wśród ponad 500 wychowanków, którzy opuścili skontrolowane placówki. Tylko połowa twierdzi, że uzyskała pomoc w rozpoczęciu samodzielnego życia, a zaledwie jedna trzecia rozumie niewłaściwość swojego postępowania.
    Izba uważa za konieczne zmiany w systemie resocjalizacji, włącznie z prawnymi. Postuluje m.in. większą pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków i monitorowanie ich losów po opuszczeniu zakładu - donosi TVN24. | AJ


    WYBRANE KOMENTARZE DO ARTYKUŁU:

    Gość 14.09.2009 / 14:03
    8 tys? To widać kto w tym państwie jest ważniejszy niż zwykły normalny Polak :/

    Gość 14.09.2009 / 14:07
    Ja na te bydlaki płacę podatki??? Dzięki...

    Gość 14.09.2009 / 14:08
    Chory kraj

    Gość 14.09.2009 / 14:40
    8 tys. zł na jedną osobę, a normalny człowiek pracujący uczciwie zarabia 1200 zł i utrzymuje całą rodzinę! Śmieszne na co te 8 tys.!!! Zlikwidować te zakłady i tyle!!!

    Gość 14.09.2009 / 14:41
    Zamiast do gazu z tą patologią, to się jeszcze na nich płaci 8 tys. na miesiąc! No nie wytrzymam!

    Gość 14.09.2009 / 14:44
    Dlatego jestem za karą śmierci.

    Gość 14.09.2009 / 15:05
    Rozstrzeliwać na miejscu bandytów.

    Gość 14.09.2009 / 15:06
    Niech pracują na swoje utrzymanie.

    Gość 14.09.2009 / 15:28
    Przymusowe prace fizyczne, 12 godzin dziennie by ich naprostowały!

    Obserwer 14.09.2009 / 15:54
    Też mi nowina. Teraz zaczynają ten fakt zauważać wychowawcy, kuratorzy, przedstawiciele ministerstwa S.W. i Ad., sędziowie. Niechaj kołyszą się nadal w słodkim śnie i kasują należną im kasę. Będą się mieli czym zajmować w najbliższych latach. I oto chodzi, i oto chodzi...

    Gość 14.09.2009 / 16:06
    8 tys., ciekawe na co to idzie?! Zgadzam się z poprzednikami o tych robotach, i to samo powinno być z więźniami w zwykłych więzieniach, przynajmniej by kraj miał pożytek jak by wszystkich karanych, którzy muszą odsiedzieć wyrok, do roboty zagonili.. Przynajmniej byśmy na euro 2012 zdążyli ;)

    Gość 14.09.2009 / 16:42
    Pod ścianę i seria - tańsza i skuteczniejsza dla społeczeństwa metoda. Plus zaoszczędzone miliony.

    DecoY 14.09.2009 / 17:12
    Bandyci mają więcej praw niż prawi obywatele tego kraju! Nowa jakość UE i socjalizmu...

    Gość 14.09.2009 / 20:49
    Albo inaczej uruchomić krematoria i… „ ZAPRASZAMY PANÓW DO GAZU”.

    Gość 14.09.2009 / 20:23
    To niech wytrują te je***e bydlęcia, nie mam zamiaru utrzymywać tych śmieci Dzieciaki w szkołach chodzą głodne, a na te gnidy po 8 tys. wydają...!

    Gość 14.09.2009 / 20:48
    Kara śmierci, hmm JAK NAJBARDZIEJ, ale oprócz tego tortury fizyczne i psychiczne wprowadzić JAK NAJPRĘDZEJ!


    [Niezłe: najpierw ponieśliśmy koszty, skutki; straty z powodu przestępstwa, następnie dochodzenia śledczego, później rozprawy sądowej, następnie pobytu w tzw. poprawczaku, a po jego opuszczeniu wszystko od początku..., z tym, że końcówka kolejnego koła odbywa się już w więzieniu. A po którymś kolejnym "okrążeniu" nasz utrzymanek przekazuje swoje patologiczne geny kolejnemu „karuzelowiczowi”, i w wolnych chwilach, jako tatuś, szkoli: jak się goli frajerów, rąbie kasę, robi w ch... "psów", sądy, itp... – red.]


    www.o2.pl | Sobota [18.07.2009, 10:01] 2 źródła
    WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DLA NIELETNICH WYCHOWUJE PRZESTĘPCÓW
    Ci, którzy mieli z nim kontakt częściej trafiają do więzienia.
    Naukowcy przez wiele lat obserwowali jak wpływa na przyszłość nieletnich kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Okazało się, że ci, wobec których orzeczono pobyt w specjalnych ośrodkach wychowawczych dla nieletnich, siedem razy częściej trafiali do więzienia w dorosłym życiu niż ci, wobec których takiej kary nie orzeczono - czytamy na portalu livescience.com.

    Portal przedstawia opublikowane w "Journal of Child Psychology and Psychiatry" wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Montrealu.

    Naukowcy stwierdzili, że w ośrodkach dla młodocianych przestępców tworzy się swoista "kultura dewiacji". Nieletni uczą się od siebie "przestępczych tricków", które wykorzystują po opuszczeniu ośrodka.

    Naukowcy przez kilkanaście lat śledzili losy blisko 800 chłopców z 53 szkół w najbiedniejszych rejonach Quebecu, którzy mieli już problemy z prawem. Co roku - od 10 do 17 roku życia - przeprowadzali z nimi rozmowy.
    I co się okazało? 17,6 proc. z nich, po ukończeniu 20 lat miała już na koncie poważny konflikt z prawem. 17,9 proc. z nich została skazana za zabójstwo, ponad 30 proc. za podpalenie, 25,5 proc. za prostytucję, 16,4 - za posiadanie narkotyków.
    Większość z nich zanim trafiła do więzienia przebywała w ośrodkach wychowawczych dla nieletnich.

    Są dwa wyjścia z tej sytuacji - twierdzi Richard E. Tremblay, profesor psychologii, pediatrii i psychiatrii na montrealskim uniwersytecie, współautor badań. - Rozpocząć programy profilaktyczne wśród dzieci zagrożonych demoralizacją o wiele wcześniej, gdy są jeszcze bardziej podatne na nasz wpływ, lub starać się uniknąć umieszczania nieletnich w ośrodkach wychowawczych.

    Nie bez znaczenia jest informacja, że Quebec uważany jest za region wzorcowo zajmujący się nieletnimi przestępcami. | WB

    www.o2.pl / www.sfora.pl | 1 źródło Sobota [16.01.2010, 12:24]
    DZIECKO TRAFIŁO ZA KRATKI? NA PEWNO TAM WRÓCI
    Przybywa seryjnych młodocianych przestępców.
    Z danych Home Office, brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych wynika, że ponad 1300 dzieci, które popełniło przestępstwo w latach 2007-2008 było już karanych 3 lub więcej razy - informuje "The Daily Mail". Zdaniem ekspertów świadczy to o tym, że rząd nie potrafi poradzić sobie z problemem przestępczości wśród nieletnich.
    156 nieletnich ponownie zatrzymanych w tych latach za przestępstwo było już karanych 6 razy! Aż 7000 tysięcy przestępstw popełnili właśnie nieletni recydywiści.
    9 na dziesięciu 10 nieletnich, którzy trzykrotnie odbywali karę w ośrodkach poprawczych, wróciło do nich ponownie w ciągu roku!
    Musimy bardziej stanowczo przeciwdziałać przestępczości nieletnich, tak zmienić działanie systemu sprawiedliwości, by przerwać łańcuch recydywy wśród nieletnich - stwierdził Dominic Grieve, odpowiedzialny w gabinecie cieni partii konserwatywnej za resort sprawiedliwości. | WB

    [Proszę także nie pomijać faktu, iż te dzieci zaczęły mieć do czynienia z wymiarem sprawiedliwości nie bez powodu już za pierwszym razem...
    Oczywiście koszty przestępstw, sankcji prawnych, prób reedukacji – poniosą pożyteczne osoby... – red.]

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Środa 28.12.2011, 12:06
    TAK KRYMINALIŚCI ŻYJĄ Z ZASIŁKÓW
    To szokujące dane.
    Co trzeci bezrobotny na Wyspach, który pobiera zasiłek dla bezrobotnych, ma na swoim koncie kryminalną przeszłość - informuje dailymail.co.uk.
    Na zasiłki dla byłych skazańców Brytyjczycy wydają rocznie 2 mld funtów - wynika z najnowszych danych przedstawionych przez brytyjski rząd. 1,2 mld z tej kwoty wypłacana jest w formie zasiłków dla bezrobotnych. Reszta to zasiłki dla samotnych rodziców lub wypłacane z powodu niezdolności do pracy.
    Z 4,9 mln osób, które otrzymują jakieś świadczenia socjalne dla bezrobotnych, aż 26 proc. to przestępcy.
    Biorąc pod uwagę fakt, że tak wielu bezrobotnych to przestępcy zastanawiam się, czy rzeczywiście starają się oni znaleźć pracę i zrezygnować z kryminalnej działalności - komentuje te dane Philip Davies, parlamentarzysta z Partii Konserwatywnej. | WB

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Środa [24.02.2010, 21:01]
    TYLE PIENIĘDZY KAŻDEGO ROKU PIERZE MAFIA
    Aż trudno w to uwierzyć.
    Włochy słyną na całym świecie nie tylko z doskonałego jedzenia, ale przede wszystkim z dobrze zorganizowanej mafii, która swoimi mackami sięga dosłownie wszędzie.
    Z najnowszych danych wynika, że włoskie mafie piorą rocznie około 118 miliardów euro, co stanowi 5,6 procent PKB całego kraju. Jak to możliwe?
    W Italii działają trzy główne mafie: kalabryjska, sycylijska cosa nostra i neapolitańska kamorra. Pieniądze pochodzące z przestępstw piorą za pośrednictwem banków, administracji publicznej i funduszy inwestycyjnych - czytamy na biznes.onet.pl.
    W ustaleniu sprawców przeszkadza wszechobecna korupcja. Włoski odpowiednik polskiego NIK-u twierdzi, że straty budżetu państwa z powodu łapówek szacuje się na 69 mld euro rocznie. Liczba zgłoszeń przypadków korupcji wzrosła w 2009 r. w porównaniu z 2008 rokiem o 229 procent. | BW

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Niedziela 11.12.2011, 20:40
    TYLE KOSZTUJE RESOCJALIZACJA. OGROMNE SUMY
    Pieniądze wyrzucone w błoto.
    Aż 75 tysięcy funtów wydaje rocznie brytyjski rząd na każdą ze 120 tysięcy rodzin uznanych za patologiczne.
    Każdą z nich w ten, czy inny sposób zajmuje się do 20 różnych instytucji - donosi IAR.
    Brytyjski resort spraw społecznych wyliczył, że w ostatnich 40 latach za resocjalizację takich rodzin brytyjscy podatnicy zapłacili prawie 190 mld funtów.
    Tymczasem efektów praktycznie brak: aż 63 proc. chłopców, których ojcowie byli w więzieniach też jest skazywanych na karę pozbawienia wolności. Jako przykład podawane jest Birmingham, gdzie dwa zwalczające się gangi od lat tworzy 5 rodzin. | AJ

    Raport Money.pl (2009)
    Ponad 3,1 mld złotych wydamy w tym roku na polskie więzienia. Dzienny koszt utrzymania jednego skazanego wynosi 63 złote.

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Poniedziałek 16.01.2012, 11:51
    ONI TERRORYZUJĄ USA. PONAD 30 TYS. GANGÓW UZBROJONYCH JAK ARMIA
    Są już w Europie.
    Do gangów należy już ponad 1,4 mln Amerykanów. Szacuje się, że w USA działa około 33 tys. zorganizowanych grup przestępczych – wynika z raportu Federalnego Biura Śledczego.
    Według FBI gangsterzy popełniają około 48 proc. wszystkich przestępstw z użyciem przemocy.
    Są coraz bardziej niebezpieczni. Posługują się nowoczesną bronią wykorzystywaną przez wojsko – pisze businessinsider.com.
    Zdaniem ekspertów coraz więcej gangów staje się także dobrze zorganizowanymi "międzynarodowymi korporacjami".
    Za jedną z najgroźniejszych grup uznaje się "The 18th Street Gang". To największy gang uliczny z Kalifornii. Liczy około 15 tys. członków i działa już w 32 stanach.
    Równie niebezpieczny jest gang "Florencia 13" (zarabia głównie na narkotykach i zabójstwach na zlecenie). Największe wpływy w amerykańskich więzieniach ma natomiast mafia z Meksyku. Dla tej grupy pracują m.in. setki strażników.
    Niezwykle silne są również gangi motocyklowe "Bandidos", "Outlaws", "Sons of Silence" czy "The Psycho".
    Często zakładali je żołnierze powracający z Wietnamu. Te grupy działają także Europie (m.in. Niemczech, Włoszech i Skandynawii) – informuje serwis.
    Według FBI te gangi są wyjątkowo brutalne. Zarabiają na wymuszeniach i kradzieżach. Piorą także brudne pieniądze i masowo oszukują ubezpieczycieli. | TM

    www.o2.pl / www.sfora.pl | Czwartek 27.10.2011, 21:45
    TO ZABIJA WIĘCEJ LUDZI NIŻ WOJNY
    Pospolici bandyci zabijają setki tysięcy ludzi.
    Każdego roku na świecie z 526 tys. osób, które przez akt przemocy utraciły życie, jedynie 55 tys. zginęło w konfliktach zbrojnych - stwierdza szwajcarski raport 2011 Global Burden of Armed Violence.
    Niewiele mniej, bo 54 tys. zginęło w przypadkowych aktach przemocy, a 21 tys. z rąk policji. Aż 396 tys. zabitych każdego roku to ofiary bandytów.
    Większość państw najbardziej zagrożonych przestępczością nie jest w trakcie wojny - mówią autorzy badań z genewskiego Graduate Institute.
    Choć średnia roczna liczba ofiar śmiertelnych przemocy wynosi 7,9 na 100 tys. osób, to w 14 państwach aż 30. Tylko w 6 z tych państw (Irak, Kolumbia, Sri Lanka, Republika Środkowoafrykańska, Sudan i Kongo) znajduje się w strefie wojen.
    Są bardziej skrajne wyjątki, jak np. ogarnięty wojną gangów meksykański stan Chihuahua, gdzie na każde 100 tys. osób bandyci zabijają 129 osób - donosi newser.com.
    Większość ofiar śmiertelnych przemocy to mężczyźni. Wśród 526 tys. zabitych jest 66 tys. kobiet. | JS
  • @Maciej Ka 19:54:34
    Czlowiek ma Tchnienie zycia (pneuma) w sobie, dlatego zyjemy, bo oddychamy.
    Jak Adam jestesmy stworzeni z pierwiastkow ziemi, ale tchnienie Boze powoduje ze zyjemy, ze jestesmy dusza.
    Ale jak to Tchnienie nas opuszcza, umieramy.

    Ewangelia jest Dobra Nowina, ale o czym?

    Bardzo naiwnym jest twierdzenie, ze poniewaz Bog mnie Stworzyl, to wszystko bedzie OK.

    Nie, bo podlegamy Jego Prawom. Skocze z 1 pietra polamie kosci.

    Bog uczy nas Swych Praw.

    Jesli nie bede przestrzegala Praw Stworcy ZLE skoncze.

    Pan Jezus NIE nauczyl wielu 'medrcow' faryzeuszy..., lecz 'prostaczkow', ktorzy uzywali rozumu w zyciu, zamiast powtarzac jak papugi po innych ludziach.

    Dzis zyjemy w spoleczenstwie powtarzaczy tego co nam wpaja sie, ludzie zatracili umiejestnosc myslenia.

    Jak chodzisz do szkoly dzis, to co musisz zrobic, by otrzymac dobra ocene?
    POWTORZYC!
    Czy musisz myslec?
    NIE!
    Myslenie jest karane!

    Myslenie polega na zadawaniu krytycznych pytan, ale czy tego sie uczy dzis w szkolach?

    Biblii nie da rady wlasciwie zrozumiec bez zadawania krytycznych pytan.
    Poniewaz Biblia to Slowo Boga, zadajemy te pytanie Autorowi i wtedy dopiero dostajemy zrozumienie.
  • @Redaktor1966 20:58:09
    Wiele razy chcialam przeczytac co piszesz, ale twe wpisy sa po prostu za dlugie.

    Czy moglbys je skrocic?

    Napisz krocej, a bede miala czas je przeczytac i jak przeczytam skomentowac, a moze zadac dodatkowe pytania?

    Rozbij te twe mysli i dane statystyczne na segmenty. :)
  • @Andarian 10:34:25
    Problem polega na tym, że w chwili obecnej państwo prowadzi antyeugenikę skłaniając do rozmnażania jednostki ułomne.

    >>> A jak byś chciał zmienić ten stan rzeczy ?
    Eliminując jak to nazwałeś 'jednostki ułomne', podciągając je do jakiegoś akceptowalnego przez Ciebie poziomu czy też zastrzegając rodzenie dzieci dla certyfikowanych par ? :)
  • @Andarian 13:06:56
    Problem leży w tym, że ludzie zwyczajnie zapomnieli o tym, że kiedyś nad instytucją małżeństwa i płodzenia potomstwa czuwały liczne zwyczajne, zbudowane na bazie naszej kultury.

    >>> Nie zapomnieli , tylko rzecz w tym, ze BYŁY to zwyczaje ('pogańskie' ) Słowiańskie i jako takie były eliminowane celowo.
  • @bar-bara 22:57:20
    Krócej się nie da:

    Pierwsze upośledzone, nienormalne, chore dziecko pozostawione przy życiu jest początkiem negatywnej lawiny/końca gatunku (cywilizacji)...
    PS
    Czego P. oczekują od, genetycznie uwarunkowanych, psychopatów, debili, degeneratów; intelektualnych, etycznych kalek, demokracji; utopii...


    Tylko kilkanaście procent ludzi czyta coś wartościowego, z tego tylko 30% procent rozumie to, co czyta, a z nich tylko kilka procent wyciąga, przynajmniej z części materiałów, trafne wnioski... 70% czytających, odbiorców programów inf. nie rozumie treści przekazu, z tego ponad 40% niemal kompletnie...
    [– To są rasowi i najlepiej, dla nich, jedyni wyborcy w demokracji...]


    Na zaburzenia psychiczne cierpi w naszym kraju ok. 2,4 mln osób (1,5 mln dorosłych oraz 900 tys. dzieci i młodzieży, czyli w sumie dwukrotnie więcej niż w 1990 r.). Ze specjalistycznej opieki psychiatrycznej korzysta co 27 Polak (3,7 proc. populacji) (...).
    [Dotyczy tych, którzy się do tego przyczyniają, oraz ich ofiar... – red.]

    Schizofrenia dotyka aż 400 tysięcy Polaków, cierpi na nią jedna na 100 osób. Jest bardzo demokratyczna: dotyka i profesorów uniwersytetu, i kloszardów. Występuje na całym świecie, bez względu na płeć, rasę i religię. Choruje na nią aż 50 milionów ludzi. W samych Stanach Zjednoczonych cierpią na nią 2 miliony Amerykanów, a każdego roku notuje się ponad 100 tys. nowych przypadków zachorowań. W Wielkiej Brytanii każdego roku schizofrenię rozpoznaje się u 7500 pacjentów. Codziennie na polskich oddziałach psychiatrycznych przebywa około 8770 osób z rozpoznaniem tej choroby.

    CO NAJMNIEJ MILION POLAKÓW CIERPI NA DEPRESJĘ
    POLACY WPADAJĄ W DEPRESJĘ NA POTĘGĘ Na tę chorobę cierpi już co dziesiąty z nas.
    ZABIJE NAS... DEPRESJA W przyszłości to właśnie ta choroba będzie najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie.
    Takiego zdania są eksperci Światowej Organizacji Zdrowia, którzy spotkali się w Atenach w ramach pierwszego Globalnego Szczytu Zdrowia Psychicznego - podaje polskieradio.pl.
    Jego zdaniem, choroba ta może mieć kilka przyczyn, niektóre z nich są biologiczne, ale duże znacznie mają też czynniki zewnętrzne, na przykład stres.

    PLAGA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH EUROPEJCZYKÓW Aż 165 mln Europejczyków, czyli 38 proc. populacji naszego kontynentu, każdego roku cierpi na zaburzenia psychiczne i choroby mózgu takie jak depresja, napady lęku, bezsenność oraz demencja – wykazał raport European College of Neuropsychopharmacology (ENCP).
    Autorzy międzynarodowego raportu twierdzą w komentarzu, że choroby psychiczne są największym w XXI stuleciu wyzwaniem zdrowotnym dla Europy. Alarmują, że tylko jedna trzecia dotkniętych tymi chorobami osób korzysta z pomocy specjalisty i zażywa leki. Dodają, że wiele spośród tych osób zgłasza się po pomoc z wieloletnim opóźnieniem.
    Uczony dodał, że te schorzenia są jedną z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności oraz ogromnym obciążeniem społecznym i dla służby zdrowia.
    Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są jeszcze bardziej niepokojące. Przewiduje ona, że w 2020 r. depresja będzie na świecie drugą najbardziej kosztowną społecznie chorobą (po chorobach nowotworowych - PAP).
    Cytowany przez Reutersa David Nutt, psychofarmakolog z Imperial College London, dodał, że jeśli nie uda się tego dokonać, zaburzenia psychiczne i choroby mózgu jeszcze przez następne stulecia będą najpoważniejszym problemem zdrowotnym ludzkości.

    WSZYSCY JESTEŚMY CHORZY PSYCHICZNIE? Naukowcy twierdzą, że tak. Ale nie każdy się przyznaje.
    Zaburzenia psychiczne występują częściej niż nam się wydaje. Przypadków stanów lękowych, depresji, natręctw i uzależnień od alkoholu, narkotyków czy czynności może być nawet dwukrotnie więcej niż wynika ze statystyk - alarmuje portal brightsurf.com

    DORASTA POKOLENIE CHORYCH UMYSŁOWO. NIE MA DLA NICH RATUNKU? Choć nie zawsze chodzi o ciężką psychozę, to jednak jedno na pięcioro dzieci ma objawy zaburzeń psychicznych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie - donosi eurekalert.org.
    Odkryto też bardzo silny związek między zdrowiem psychicznym dziecka a zdrowiem psychicznym jego rodziców - dodaje serwis.
    Aż u 40 proc. badanych wykryto więcej niż jedną formę zaburzenia. Poziom obecności w badanej grupie zaburzeń trwale utrzymujących się (przez całe życie) określono na 22,2 proc.


    W POLSCE GINIE CORAZ WIĘCEJ DZIECI. TO WINA RODZICÓW?
    W ubiegłym roku zaginęło o 20 proc. więcej dzieci niż w roku 2010.
    Znikają w drodze ze szkoły, z podwórka lub na zatłoczonej ulicy. I, niestety, nie zawsze udaje się je odnaleźć. Co roku ginie coraz więcej nieletnich. Niektórzy eksperci uważają, że to efekt braku opieki ze strony rodziców. Inni twierdzą, że możemy mieć do czynienia z nowym rodzajem przestępczości - informuje rp.pl.
    W ubiegłym roku w całej Polsce zaginęło 4330 nieletnich, o jedna piątą więcej niż rok wcześniej (3621). Najbardziej wzrosła liczba zaginionych małych dzieci - poniżej 6. roku życia. Policja poszukiwała 151 maluchów, aż o 28 proc. więcej niż w 2010 roku.
    Kilkuletnie dzieci giną najczęściej z powodu braku właściwej opieki i dość szybko się odnajdują - mówi gazecie insp. Grażyna Puchalska z KG Policji.
    Z tym stwierdzeniem nie zgadza się socjolog prof. Zbigniew Nęcki. Jego zdaniem możemy mieć do czynienia z nową formą przestępczości, jaką jest zarobkowanie na dzieciach.
    Mogą one być porywane i sprzedawane gdzieś za granicę. Otwartość granic, nowe możliwości techniczne - to wszystko może ułatwiać przestępcom taki proceder - tłumaczy gazecie profesor.
    Częściej (o ponad 10 proc.) ginęły też dzieci nieco starsze - od 7 do 13 lat. Policja miała w ubiegłym roku do czynienia z 482 takimi przypadkami.
    O 27 proc. wzrosła też liczba zaginięć wśród nastolatków. W ich jednak przypadku przyczyną zaginięcia jest najczęściej ucieczka z domu, związana z problemami w szkole, nieporozumieniami z rodzicami czy rówieśnikami.
    Więcej rodzin jest niewydolnych wychowawczo, dzieciom brakuje właściwej opieki, rodzice nie mają dla nich czasu. Niestety, społeczeństwo błędnie uznaje dzieci za dorosłych i przyjmuje, że powinny wiedzieć, jak się zachować, jak myśleć racjonalnie. A dziecko pozostaje dzieckiem - tłumaczy socjolog z SGGW prof. Mariusz Jędrzejko.

    Co pięć godzin w USA, umiera dziecko od pobicia lub zaniedbania.
    Ostatnie obliczenia szacują ze w 2009 roku 1,770 dzieci zostało zabitych w wyniku znęcania się. Kongres Amerykański jest przekonany ze liczba wynosi około 2,500 zabitych dzieci przez członków rodziny. W rzeczywistości, Ameryka ma najgorszy rekord w uprzemysłowionym świecie.
    Center Medyczny w Huston, rozszerza i przystosowuje swoje usługi związane z problemem rosnącego molestowania i wykorzystywania seksualnego dzieci.
    [Oczywiście przerażające!
    Śmierć tych dzieci, to tylko, skrajnie unaoczniający sytuację, ułamek tego, co spotyka setki tys. innych dzieci, chodzi o fizyczne i psychiczne znęcanie się, w tym proreligijne praktyki, a w razie bronienia się przed tym dziecka, karanie staje się w pełni, bo bosko, usprawiedliwione, biologiczne wyniszczanie.
    Jednak przyczyny są złożone. Ogólnie i w skrócie: brak pozytywnej prokreacji (takiego doboru osób mających zająć się przedłużaniem gatunku), wszechstronne skażenie środowiska, trucie się tzw. lekami i innymi substancjami, szkodliwe odżywianie się, dodatkowe trucie się ludzi nikotyną, alkoholem, narkotykami, szkodliwy przekaz medialny. To wszystko powoduje, że ani rodzice, ani dzieci nie są zdrowe, normalne. Więc trudno, by nienormalni rodzice (z nieprawidłowo funkcjonującą psychiką, umysłem) byli wstanie wytrzymać z nienormalnym dzieckiem (debilnym, nadpobudliwym, złośliwym, psychopatycznym). Oczywiście kombinacji przyczyn, skutków itp. jest mnóstwo. To tak w uproszczeniu. – red.]


    WEDŁUG BADACZY, W TYM ROKU (2008) NA ŚWIECIE PROWADZONO 345 KONFLIKTÓW, W TYM AŻ 9 WOJEN.


    Setki tysięcy kobiet co roku padają ofiarą gwałtów w Afryce. Gwałt stał się wręcz jednym z elementów taktyki wojennej w konfliktach zbrojnych na tym kontynencie.


    Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły w 2005 r. prawie 37 mld zł („WPROST” podaje, że razem z prywatnymi wydatki wyniosły 65-70 mld zł), a w 2009 r. około 56-60 mld (+ prywatne).
    Czwartek 13.10.2011 | TYLE MILIARDÓW WYDAJĄ POLACY NA LECZENIE W tym roku na zdrowie Polacy wydadzą 100 mld złotych. 33 mld złotych - pochodzić będzie wprost z naszych kieszeni - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.


    POLACY WYDAJĄ MILIONY NA LEKI Pobiliśmy kolejny rekord. Wartość sprzedanych z hurtowni do aptek farmaceutyków wzrosła w styczniu w porównaniu rok do roku o 12 proc. i przekroczyła 2,1 mld zł - informuje portal money.pl. W ujęciu miesiąc do miesiąca w styczniu tego roku kupiliśmy aż o 26 proc. więcej leków.
    W ubiegłym roku wartość rynku aptecznego wyniosła blisko 22,3 mld zł netto.


    KAŻDY Z NAS ZOSTANIE ALERGIKIEM
    - W naszym kraju jest największy odsetek alergików na świecie. Każdy z nas prędzej czy później zachoruje na alergię - mówił na konferencji prof. Bolesław K. Samoliński, kierownik badania.
    Wyniki badań są zatrważające - aż 40 proc. Polaków cierpi na alergię, u 35 proc. zdarzają się stany zapalne błony śluzowej nosa, a alergiczny nieżyt nosa, który może prowadzić do astmy, ma co czwarty badany.
    Astma, czyli przewlekłe zapalenie oskrzeli wywołane przewlekłą alergią, jest dziś naszym największym problemem zdrowotnym. Choruje na nią aż 3 mln rodaków. - Przy tym aż 70 proc. astmatyków nie wie, że jest chorych - alarmuje prof. Samoliński.
    Astma atakuje ludzi młodych. Z danych GUS wynika, że w grupie osób do 29. roku życia jest najczęstszą chorobą przewlekłą. To choroba cywilizacyjna. Dziś na świecie choruje na nią aż 300 mln ludzi, a w ciągu kolejnych 15 lat ich liczba wzrośnie o kolejne 100 mln. Astma jest chorobą śmiertelną. W jej wyniku w Europie co godzinę umiera jedna osoba.

    POLACY NAJCZĘŚCIEJ MAJĄ PROBLEMY ZE WZROKIEM, NADCIŚNIENIEM I NADWAGĄ
    Problemy ze wzrokiem (57 proc.), nadciśnienie tętnicze (56 proc.) oraz nadwaga lub otyłość (47 proc.) to główne dolegliwości, na które cierpią Polacy - wynika z europejskiego sondażu na temat zdrowia Europe Health 2008.
    Europejczycy najczęściej borykają się z nadciśnieniem tętniczym (42 proc.), problemami ze wzrokiem i nadwagą (po 38 proc.). Mają problem także z wysokim poziomem cholesterolu (35 proc.) i cierpią na stres (31 proc.). Co trzeci badany zmaga się z bezsennością lub zaburzeniami snu.
    Znaczna część badanych Polaków dotknięta jest chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak stres (41 proc.) i bezsenność, zaburzenia snu (36 proc.) lub depresja (22 proc.). Ponad jedna trzecia (34 proc.) badanych Polaków cierpi na zbyt wysoki poziom cholesterolu.
    Problemy ze słuchem ma 29 proc. polskich respondentów, a 24 proc. ma problem z zaparciami (częściej niż średnia europejska). Co piąty badany miał problemy z pamięcią, a 20 proc. badanych Polaków choruje na cukrzycę.

    Przynajmniej co czwarte polskie dziecko do 14. roku życia jest dotknięte przewlekłą chorobą - np. alergią, astmą albo schorzeniem oczu. Co dziesiąte korzysta z aparatu słuchowego, okularów albo chodzi o kuli.
    Ponad 90 procent dzieci w Polsce ma różnego rodzaju wady rozwojowe i schorzenia. Niemal 25 procent cierpi na choroby przewlekłe.


    NASZE DZIECI BĘDĄ ŻYŁY KRÓCEJ Przeciętny młody Polak będzie żył 5 lat krócej, niż jego rodzice! Naukowcy z amerykańskiego National Institutes on Aging alarmują.

    JUŻ MILIARD LUDZI NA ŚWIECIE JEST CIĘŻKO CHORYCH Będzie jeszcze gorzej. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 15 proc. ludzi na Ziemi jest w jakimś stopniu upośledzona - donosi france24.com. Wśród nich jest aż 200 mln w ciężkim stanie. Niepełnosprawnych szybko przybywa.

    OTO ŚWIATOWY ZABÓJCA NUMER JEDEN Za dwa lata rak będzie zabijał więcej ludzi niż choroby serca. W ciągu najbliższych dziesięciu, dwudziestu lat co trzeci z nas zachoruje na nowotwór.


    NASTOLATKI SIĘ ODURZAJĄ.. TO JAK EPIDEMIA Ich leczenie kosztuje miliardy.
    Narkotyki, alkohol, papierosy i leki wśród nastolatków stały się zdrowotnym problemem numer jeden w Stanach Zjednoczonych - alarmują naukowcy. Dodają, że jego skala jest tak wielka, że można ją porównać z epidemia choroby zakaźnej.
    Według ostatnich badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Columbia - 90 proc. uzależnionych zaczęło swoją przygodę z używkami przed ukończeniem 18. roku życia - donosi ABC News.
    Co czwarta z tych osób już uzależniła się od jakiegoś narkotyku. Ale to nie wszystko. 3/4 uczniów szkół średnich sięgnęło chociaż raz po używki, a blisko połowa odurza się regularnie. Co piąty młody człowiek jest uzależniony - alarmują lekarze.
    Według naukowców - okres dojrzewania jest najbardziej newralgicznym czasem w życiu człowieka, jeśli chodzi o konsumowanie używek. Wtedy bowiem rozwija się również mózg, który jest w tym czasie bardziej wrażliwy na wszelkiego rodzaju substancje odurzające. Osoba, która wcześnie zaczęła eksperymentować z alkoholem, czy narkotykami, naraża mózg na nieodwracalne zmiany. To z kolei może spowodować dużą tendencję do uzależnień w późniejszym wieku - informuje ABC News.
    Uzależnienia to obecnie jeden z najbardziej kosztownych problemów w Stanach Zjednoczonych. Powodują one bowiem co najmniej 70 innych schorzeń, które wymagają hospitalizacji.
    Na ich leczenie państwo wydaje miliardy dolarów.
    75 procent wszystkich uczniów szkół używa substancji uzależniających, tytoń, alkohol, marihuanę i kokainę, 1 na 5 z nich spełnia kryteria medyczne uzależnienia.
    [Nawet 90% potrzebnych do uzależnienia, degeneracji, zmian w organizmie, psychice, umyśle zachodzi podczas 1-wszego razu trucia się. - red.]
  • @Andarian 13:46:53
    Celem eugeniki jest zdrowsze i lepsze społeczeństwo.
    Eugeniką są WSZELKIE działania mające na celu dbanie o zdrowe i silne potomstwo.

    >> no takie rasowe cele to już niektórzy w latach 30tych XXw miewali.. na ciekawe tory wkraczasz
  • @a1a 23:20:08
    Tak właśnie kazali Wam myśleć. Na wszelki wypadek nasyłają jeszcze redaktorów1966 żeby jeszcze dodatkowo siali postrach plakietkami na czole. W tekście napisałem, że potrzebne jest nowe rozwiązanie. Niestety nie potrafię wskazać takiego. To czego jestem pewien to, że trzeba skończyć z antyeugeniką. Propagandą późnego macierzyństwa, patologicznymi zachętami do płodzenia dzieci. Równocześnie trzeba na ten temat rozmawiać. Rozmawiać i rozmawiać. Nie kneblować się hitleryzmem i satanizmem. Odrzucić bzdurne przekonanie, że wszelka eugenika jest złem. Złem jest to, że zrezygnowaliśmy z naturalnej eugeniki niczym jej nie zastępując.
  • @Andarian 07:48:15
    Tak właśnie kazali Wam myśleć. Na wszelki wypadek nasyłają jeszcze redaktorów1966 żeby jeszcze dodatkowo siali postrach plakietkami na czole. W tekście napisałem, że potrzebne jest nowe rozwiązanie. Niestety NIE POTRAFIĘ wskazać takiego.

    >>> tak..nam owi "ONI" 'kazali' a Andarian świadomie sobie sam wydedukował , jak np: poprzednicy takiego myslenia z III Rzeszy, o zaletach ?
    Wiesz, ze czegoś potrzeba ale jak sam piszesz nie wiesz czego ..i w efekcie odkurzysz pomysły z III Rzeszy ?
  • @a1a 10:24:16
    Nie zamierzam odkurzać pomysłów III Rzeszy. Rzuciłem temat. Zwróciłem uwagę na cenę jaką zapłaciliśmy za zerwanie z tradycją, wskazałem w jaki sposób sprawiono by ludzie przestali w ogóle na ten temat rozmawiać. W efekcie oprócz bar-bary piszącej tylko o tym, że należy czytać Biblię i redaktora1966, który chce plakietkować ludzi i sterylizować tych, których nie lubi spotkałem się tylko z atakami. Zero konstruktywnej dyskusji. Dokładnie taka reakcja, jakiej oczekiwałyby osoby pragnące całkowitej degrengolady ludzkości. Najłatwiej jest krzyczeć i oskarżać o faszyzm. Jak widać jest to umiejętność praktykowana niezależnie od poglądów politycznych. Problemy same nie znikną tylko dlatego, że nie będziemy o nich rozmawiać.
  • Na koniec
    Ponieważ przynajmniej część czytających dalej nie rozumie sytuacji, to więcej m.in. w tym temacie znajduje się:

    RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI (kompentium mojego pisma www.wolnyswiat.pl )(cz. 1)
    http://www.wolnyswiat.pl/11h5.html

    RACJONALNE - KONSTRUKTYWNE - ZARZĄDZENIA DLA ŚWIATA (zwiększanie potencjału)(cz. 3)
    http://www.wolnyswiat.pl/24dh.html

    PS
    Proszę zwrócić uwagę na to, iż mimo dobitnego, wszechstronnego unaocznienia, wykazania, takich wyjaśnień, przykładów, ci ludzie dalej nie rozumieją, co przeczytali, co z tego wynika...
  • @Andarian 11:23:17
    Problemy same nie znikną tylko dlatego, że nie będziemy o nich rozmawiać Przeciwnie eksponujemy je w ten sposób, wzmacniamy.

    >>> oczywiście, ze nie znikną. Przeciwnie rozmawiając o nich eksponujemy je w ten sposób, wzmacniamy.
    Żyjemy w określonym 'systemie' i to, że porozmawiamy nie spowoduje, że system się zmieni.
    Ponadto temat jaki poruszyłeś ma bardziej kulturowe i filozoficzne znaczenie niż praktyczne i stąd taki (żaden) efekt dyskusji, poza odgrzebywaniem przebrzmiałych koncepcji.
  • @Redaktor1966 23:17:31
    Nie byloby tych problemow, gdyby ludzie poznali Biblie i pelnili wole Boga tam zapisana.

    Jak mowie o poznaniu Slowa Boga, ludzie mysla, ze mowie o religii, a ja nie mowie o religii wogole.
    Religijni to zwykla ludzka organizacja, klub, gdzie sa jacys tam ludzie z przerosnietymi ambicjami, narcyzi, ktorzy chca miec grupe wielbicieli.
    Oni wogole Biblii nie znaja i nie pelnia woli Boga.

    Ja jak poznalam Biblie porzucilam katolicyzm!
    Nie mozna pelnic woli Boga i nalezec do jakies organizacji religijnej...

    Zorganizowane religie to antyreklama dla Biblii.
    To przez religijnych ludzie nie chca czytac Biblii.

    Ludzie sami sie krzywdza, bo Biblii nie znaja.
    To bardzo szczegolna (niepodobna do zadnej), Ksiega, ktora mozna zrozumiec tylko wtedy, kiedy zwracamy sie do Boga.

    Proces zrozumienia Biblii, to proces zmieniajacy nas, patrzymy z innego punktu widzenia, dlatego tez zaczynamy widziec - rozumiec rzeczy, ktore, gdy sie z tego punktu widzenia nie patrzy, nie mozna zrozumiec.

    Biblia to Ksiega zycia, na cal zycie, zawsze aktualna, konieczna.
  • NIeupoważniony skrót myślowy
    Cały problem z eugeniką polega na tym, że rzeczywiście możemy przez selekcję otrzymać osobniki danego gatunku (w tym człowieka) z lepiej rozwiniętymi określonymi cechami, NIEPRAWDĄ i nieupoważnionym skrótem myślowym jest natomiast stwierdzenie, że zwiększa to wartość takiej społeczności czy jej szanse przetrwania. Dlaczego? Bo największe szanse przetrwania i rozwoju ma społeczeństwo różnorodne. W dynamicznie zmieniających się warunkach zewnętrznych różnorodność gwarantuje lepsze przystosowanie się do nowych warunków.

    Dlatego ZAWSZE Ateny pokonają Spartę. W krótkiej perspektywie zdrowi, silni wyselekcjonowani Spartanie pokonają Ateńczyków, ale w dłuższej perspektywie tolerancyjni i otwarci Ateńczycy którzy oprócz silnych i zdrowych, posiadają też cherlawych i cwanych, mądrych i postrzelonych (granica między geniuszem a wariatem jest bardzo cienka o ole w ogóle istnieje) którzy będą rozwijać się lepiej i pokonają Spartę. Dlatego czerpmy z tradycji tolerancyjnej i zróżnicowanej Rzeczpospolitej a nie anglosaskiej i niemieckiej jednolitości.
  • @Madara 19:30:16
    Oczywiście, że tak. Rzecz w tym by nie stosować antyeugeniki jak to ma miejsce obecnie. Warto jednak wprowadzać dobre zwyczaje, a nawet jeśli jest ku temu szansa i nie przedstawia to dylematów moralnych można wesprzeć się technologią. Eugenikę stosowano od tysiącleci. Nie miała jednak wtedy tej nazwy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031